Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Over Janssens, ordediensten en het zionisme in Antwerpen"

"Over Janssens, ordediensten en het zionisme in Antwerpen"

De zeer ernstige situatie in Palestina en vooral voor de massale publieke executies in de Gazastrook maar ook vanwege wat de laatste dagen gezegd, geschreven en gebeurd is in Antwerpen en het feit dat uiteindelijk alles op de één of andere manier aan elkaar gelinkt is roept erom enkele actoren van repliek te dienen.

Vooreerst hadden we Mr. Janssens die plots de vinger wees naar onze organisatie als zijnde verantwoordelijke voor de rellen van 31/12/08.
Dit verbaasde me niet eens daar ik tot op de dag van vandaag nog geen enkel signaal heb gezien van de beleidsmakers ?in't Stad" - na de publieke, politieke en juridische nederlaag n.a.v. de jarenlange heksenjacht op onze beweging - dat er een policyshift zou zijn ten aanzien van de Arabische minderheden, AEL en onze rol in het Antwerpse. Mr. Janssens' publieke uitspraken over onze manifestatie zijn niet ernstig te nemen en dit omwille van meerdere feiten:

1) De AEL kreeg van vele jongeren de vraag om hun bestaand initiatief voor een betoging voor GAZA organisatorisch uit te werken.
We besloten de betoging te kanaliseren tot een qua plaats en tijdsduur netjes afgebakende statische manifestatie om er zodoende een betere controle over te houden zonder aasgieren met een verborgen agenda de kans te geven onze beweging voluit te gaan beschuldigen.

2) Tijdens de protestactie waren er enkele grimmige situaties die onze militanten snel onder controle hadden. Alles verliep aldus zonder enige schade of conflict. Zowel politie en media stonden hier met hun neus op en rapporteerden dit nadien als dusdanig.

3) De AEL heeft helemaal niet te laat de betoging aangevraagd. Dagen voor onze schriftelijke bevestiging aan de politie kwam er tijdens verschillende contacten met de chef van de Cel Diversiteit van de Lokale Antwerpse Politie, Mr. Vermeulen, telkens een duidelijke toelating. Zowel in Antwerpen rechtstreeks tegenover onze verantwoordelijke ter plaatse als telefonisch in een gesprek met ondergetekende waarbij Mr Vermeulen herhaalde dat "de burgemeester
zijn zegen heeft gegeven voor de actie".

4) De AEL leiding heeft op het einde van de manifestatie duidelijk opgeroepen tot kalmte en iederen opgeroepen om rustig huiswaarts te keren.

5) En vooral, de uitspraken van Janssens staan haaks op wat zijn eigen hoofdcommissaris voor de TV-camera's heeft verklaard, namelijk dat wij als orghanisatoren niet verantwoordelijk waren voor de opstootjes na het afsluiten van de vreedzame protestactie aan de Kerkstraat.

Hierbovenop komt ook nog eens het feit dat op het einde van de actie enkele militanten van de AEL aanstalten maakten om de weggelopen groep jongeren te volgen om hen met een megafoon tot de orde te roepen, door verschillende agenten in burger werden aangemaand om dit niet te doen.
"De politie zal het van dan af overnemen", klonk het.

De afspraken zijn alleszins volledig gevolgd. De AEL heeft schriftelijk de bevoegde instanties laten weten "geen enkele verantwoordelijkheid te nemen voor voorvallen die zich zouden voordoen elders dan op het Kerkplein en helemaal nergens nadat rond 15u het eindmoment werd aangekondigd". De schriftelijke communicatie ligt daar, in de computers op de diensten van de Stad van de burgemeester van Antwerpen.

De oproep van de Janssens om in de toekomst garanties te eisen van AEL (en blijkbaar niet van anderen) om in te staan voor de openbare orde door ordediensten te organiseren voor betogingen vond ik persoonlijk een slechte grap.
De AEL heeft gedurende jaren zowel in Brussel als Antwerpen ordediensten georganiseerd bij elk van haar acties en betogingen (waaronder ook onze burgerpatrouilles tussen 2002 en 2004) met als gevolg dat we een klacht tegen ons kregen voor het vormen van een privé-militie. Een klacht die de AEL trouwens-moet het gezegd?- ook gewonnen heeft. Bovendien werd ikzelf neergematrakkeerd (in Brussel weliswaar) door diezelfde politie in 2003 nadat we bij de anti-Irak
oorlog betoging van 10000 mensen incidentloos door Brussel van Noord naar Zuid hadden geloodsd. Dat was het dankwoord dat wij kregen voor het "handhaven" van de openbare orde. Een taak die eigenlijk berust op de stad en haar politiekorps, daar de opstappende betogers hiervoor ook de nodige belastingen betalen!
Vandaag roept men in de stad waar AEL het hardst werd aangepakt zowel door media als politiek luidop om onze ordediensten terug te organiseren om de zaken "ordentelijk" te laten verlopen?
Kan het nog inconstitenter voor Mr. Janssens?
Jawel, want jarenlang worden jeugdwerkers, mobiele jeugdwerkers, jongerenwerkers, tienerwerkers, wijkmanagers en straathoekwerkers ingezet om op de jongeren in te praten bij massale bijeenkomsten.

Meestal met weinig succes en terecht krijgen zij nooit de rekening gepresenteerd van geleden schade. De AEL echter liep 6jaar lang dit risico wel enkel en alleen omdat wij niet afhankelijk zijn van de Stad en niet door hen gesubsidieerd worden. Niemand kan echter ontkennen welke invloed de AEL kan hebben op grote groepen jongeren die door de gemeentelijke overheden ronduit aan hun lot overgelaten worden.

Het is in elk geval de taak van de politie om er op toe te zien dat de openbare orde wordt gerespecteerd en dit rekening houdend met het recht dat eenieder heeft om op straat te komen om zijn verontwaardiging te tonen t.a.v. een welbepaald beleid of gebeurtenis.
Wordt de politie niet expliciet voor zulke taken opgeleid om te leren omgaan met de frustraties die heersen op de straat en om op te treden waar nodig en ook om zich afzijdig te houden waar het moet?
De Anwerpse politie bewees afgelopen dagen dat ze dit wel degelijk kan. Een geintegreerd plan Marokkanen dat Marokkanen massaal met de matrak van de straat mept zoals ex-commissaris Debie recent toegaf,
hebben we deze keer niet gemerkt.

Ik kan me aldus niet van de indruk ontdoen dat de uitspraken van Mr. Janssens niet alleen van politieke en mediatieke aard zijn maar ook aantonen hoe laf hij omgaat met zijn bevoegdheid. De schuld doorschuiven naar de politie is één zaak, dat niet helemaal voluit durven doen en dan maar andere excuses aangrijpen om de pil te
verzachten is een laffe manier van managen. In de feiten van 31/12/2008 houden ze immers geen steek.

Bovenstaande kan men niet loskoppelen van de aanwezigheid van enkele actoren die in en rond het Antwerpse opereren. Actoren die de zionistische agenda van Israel genegen zijn en de nodige invloed uitoefenen in de stad en elders om politiek en media voor hun kar te spannen. Ik heb het hier over actoren zoals het Joodse Forum en
magazines zoals Joods Actueel.
In geen enkele van de publicaties van bovengenoemde actoren hebben we ooit een duidelijke distantiëring van het zionisme en de wandaden van de zionistische entiteit Israel gelezen, integendeel.
Mr. Freilich mag dan wel roepen dat de Joodse gemeenschap niets te maken heeft met wat in bezet Palestina gebeurt, maar in zijn publicaties lezen we niets anders dan over Islamitische terroristen en de beschuldiging van eenieder die Israel bekritiseert als zijnde anti-semiet.

Geweld tegen andere bewoners van de stad en hun eigendommen is ten allen tijde te veroordelen, wat hun mening over het conflict ook moge zijn, maar het wordt tijd dat het Joods Forum, Joods Actueel en elke andere organisatie die zich vertegenwoordiger noemt van de Joodse gemeenschap zich duidelijk gaat uitspreken over de wandaden van wat ze
noemen "hun Israel" tegen de Palestijnen. Ze kunnen alvast beginnen oproepen om de jaarlijkse stroom joodse Belgen die dienen in het Israelische bezettingsleger een halt toe te roepen.
Dit zou al veel van de vraagtekens en frustraties van andere stadsbewoners weghalen en eventueel een debat openen over de essentie van de zaak: kunnen de Antwerpse Joden zich scharen achter de legitieme strijd van de Palestijnen tegen hun bezetting en etnische zuivering of verkiezen ze voor altijd om Antwerpen te besmeuren met de naam van zionistische hoofdstad van Europa?

Karim Hassoun
Voorzitter AEL Belgie
www.arabeuropean.org

Er zijn inderdaat

Er zijn inderdaat ordediensten nodig waar de jongeren een bepaalde respect voor hebben en waar ze zich ook mee kunnen indentificeren om een eventuele betoging te leiden.Indien deze er niet zijn zal de orde komen van de politie die een beetje minder mild is in zijn aanpak.

We lezen vaak over de Islamitische terroristen afkomstig uit het westen die in het buiteland gearesteerd worden en opgesloten worden in plaatsen zoals guantanamo.Waarom worden de joodse Belgen die dienen in het Israelische bezettingsleger dan niet op diezelfde manier veroordeeld.Ze vechten namelijk beiden om dezelfde reden: religie.

Discutieren kan men tot in de eeuwigheid

Ik behoor tot een generatie die er gekomen is met een goede scholing.
Ik behoor tot een generatie die er nadien gekomen is door hard te werken.
Ik behoor tot een generatie die zichzelf heeft durven ontvoogden zowel politiek als religieus.
Ik behoor tot een generatie die verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt.
Ik behoor tot een generatie die zorgt voor zieken en gehandicapten.
Ik behoor tot een generatie die een breed sociaal vangnet heeft ingesteld.
Ik behoor tot een generatie die breeddenkend is in alle facetten.
Ik behoor tot een generatie die anderen uitnodigt deze weg mee in te gaan.
Ik behoor tot een generatie die hierin geen verschil maakt tussen religieuze of politieke overtuiging.
Ik behoor tot een generatie die hierin geen onderscheid wil maken tussen verschillende rassen.
Ik behoor tot een generatie die geen stap terug willen zetten.
Ik behoor niet tot een generatie die alsmaar klaagt.
Ik behoor niet tot een generatie die niet vooruit wil.
Ik behoor niet tot een generatie die afhankelijk wil zijn van de ander.
Ik behoor niet tot een generatie die bij de pakken blijft zitten.
Ik behoor niet tot een generatie die zichzelf steeds blijft beklagen.
Ik behoor niet tot een generatie die de schuld steeds bij de ander legt.

Respect begint bij uzelf en uw daden.

" MOSSAD " IN ANTWERPEN.

Patrick Janssens (sp.a) is een rechtse Burgemeester die met zijn meerderheid delen van het programma van extreem rechts (VB) uitvoert uit opportunisme. Hij kent zijn Papenheimers, ik ook. De doorsnee "Aantwààrpenoaar" is een bralzieke, arrogante klootzak met een dikke nek. Discriminatie en racisme zit dit "eigen volk eerst" zoodje in het "Sinjoren" bloed. Zeg ik, in Antwerpen geboren, geleefd, bekend. Het succes van het VB ( 33%) is logisch. De rest van Vlaanderen minacht, zo bleek uit een equéte, deze dikke nekken die denken dat Hasselt, Kortrijk of Gent op de maan liggen.

" MOSSAD "

In Antwerpen en omgeving wonen maximum 20.000 Joden. Vele al eeuwen en totaal geïntegreerd, wat geen eis mag zijn. Evenmin als van Moslims of mijzelf totale integratie of assimilatie gevraagd kan worden. Zij hebben een onevenredige invloed op "het Stadhuis". Zij wenden daarbij alle truken van het NaZionisme aan. Zij schermen met " het steentje ", de diamantindustrie, dat een uitgesproken crimineel milieu is. Kortom, zij chanteren.

Het is weer hoogtij voor dat NaZionisme. Hoe de "Mossad" burgers, Joden bedreigt in periodes dat de terreurstaat Israël in actie treedt, is omstandig gedocumenteerd. Ook in Antwerpen. In samenwerking met de Belgische Staatsveiligheid en andere politiediensten. P.Janssens is op dit ogenblik wat ordehandhaving betreft de bruikbare "lul" van de "Mossad".

Op deze site wordt soms heftig van gedachten gewisseld, gepolemiseerd. Met reacties onder de artikels. Goed zo. Ook nu, naar aaleiding van Gaza. Er mengden zich een paar exemplaren tegen wie je slechts kan zeggen: lees eens een boekske. Er mengden zich een paar individuen, waarvan je kan zeggen: zij zijn door de "Mossad" geïnspireerd of kregen rechtstreeks opdracht.

ANTWERPENAARS IN JOODS LEGER.

Hun stijl is herkenbaar, ook al publiceren ze anoniem. Hun grote truc is verwarring stichten, antwoorden te blijven "eisen" die al lang gedocumenteerd gegeven werden, anti zionisten als leugenaars blijven afschilderen. Twee dergelijke figuren zijn Michael Freilich - hoofdredacteur van "Joods Actueel" - en het meelopertje "Polri".

Ik zei in een reactie dat nog steeds jonge Joodse zionisten deel nemen in het Israëlisch leger. Freilich: "Antwerpse Joden bij het Israëlische leger ? Dat is dan weer iets nieuw". Moest de kennis van Freilich werkelijk van het niveau zijn dat hij hier demonstreert, dat zou pijnlijk zijn voor "Joods Actueel".

Ik kondigde aan dat "nieuw" omstandig uit de doeken te doen. "Polri" rook problemen, want ik publiceerde steeds omstandig bronnen op Internet of in boeken. "Polri" geeft dus rap toe dat er jaarlijks een tiental jongeren naar dat leger trekken. Dat de racistische Joodse staat dient, met een voorraad atoomwapens in stock. En, zeg ik, niet slechts als reserve. En, tientallen. En, niet alleen met een dubbele nationaliteit, waardoor ze de Belgische wetgeving zwaar overtreden door in een vreemd leger te dienen. Door ingezet worden tegen de Palestijnen.

NAZI, DDR,...

"Polri" schiet geestesgenoot Micael Freilich dus af. Ook van heel de desinformatie poging van "Polri" blijft niets over. Toen ik zei dat in de Joodse wijk heel wat anti-zionistische mensen en hun kinderen niet niet op straat durven komen, niet wegens Moslims maar wegens de agressie van pro zionisten, werd ik voor "Polri" een leugenaar. Ook hij had, net als Freilich over Antwerpse Joodse soldaten, hiervan "nooit iets gehoord".

Ene "Danny" noem ik op deze site "crapuul". Ik haalde de felle anti-zionistische Antwerpse Rabijn Shmiel Mordche Borreman aan als één waarvan de huizen door zionisten gemolesteerd werden middenin de Joodse wijk. "Danny": "Shmiel Borreman is eigelijk een vermeende bekeerde Jood die afkomstig is uit de DDR (Frankfurt/Oder) en er nog heimwee naar heeft. In hoeverre zijn familie nazi's in hun midden zou hebben is nog niet bekend".

TERREUR IN JOODSE WIJK.

Lees die "Danny" goed, dit is georcestreerde NaZionisme praat. Ik praatte vanmiddag met de Rabijn, die aan pro Palestijnse betogingen deelneemt. Zijn nicht Ernissa Kelif reageerde op deze site met: "Zionistisch racistische eerroof tegen Shmiel Mordoche Borreman" als reactie onderaan op: " Klacht Joods Forum tegen AEL ridicuul en ongeloofwaardig" - http://www.indymedia.be/en/node/31165

In de sterke tekst van Enissa Kelif staat dat het huis van familie Borremans twee jaar geleden met extreem rechtse zionistische slogans bespoten werd, hij vandaag niet binnen mag in een synagoge, hoe een buur-middenstander met broodroof bedreigd wordt wegens zijn ant-zionisme, hoe er in deze Joodse wijk een sfeer van angst heerst voor mekaar. De "Mossad" doet haar werk... Burgemeester P.Janssens mag mee spelen.

GEWAPEND VERZET.

"Eddy" insinueert hierboven dat er in de familie van Borreman nazi's zouden leven. Borreman is van Vlaamse afkomst en een grootoom was Jean Borremans, een vloerder en lid van de "Kommunistische Partij" die de nazi kampen overleefde en in een na oorlogse regering minister was. Andere familieleden waren ook bij het gewapend verzet. De "Kommunistische Partij" werd na WOII "de partij van de gefusillieerden" geheten. Tweeduizend kommunisten werden door de nazi's en collaborateurs vermoord. "Eddy" liegt. Lees die inzending van Enissa Kelif.

De oorlogsmisdaden van de Joodse NaZionisten in Gaza duren voort. Het verzet ertegen zal toenemen. Het zionistisch gejammer in Antwerpen zal luid klinken. De door de "Mossad" gearangeerde "antisemitische" incidenten zullen opduiken. Vandaag zou de brievenbus bij een Joods gezin in brand gestoken zijn. Vandaag zouden massa's doodsbedreigingen bij Joden aangekomen zijn. Dat de kans groot is dat dit alles door zionisten, de "Mossad" gefabriceerd is zal de hoodredacteur van "Joods Actueel" opnieuw "weer iets nieuw" vinden...

31/12/2008

Hey Karim,

Ik kon er spijtig genoeg niet zijn afgelopen donderdag,...:-(

Ik heb wel het nieuws wat kunnen volgen,en uit de verschillende berichtgevingen van Indymedia's kunnen opmaken dat de manifestatie liep zoals jullie ze verwacht hadden.

Dat een Janssens de feiten over hetgeen achteraf gebeurde wil doorschuiven naar jullie toe, getuigd nogmaals van het feit dat de brok die Janssens en co. te verteren hadden (de vrijspraak van de AEL)hen nog blijkbaar zwaar op de maag ligt.Om op zulke platvoerse manier de AEL dan nogmaals te proberen criminaliseren ( de incidenten na de manifestatie)komt bij mij persoonlijk over als een herhaling van 'de feiten' waarvoor men jullie 6 jaar geleden ook heeft willen pakken.

Lager dan laag,...

Men heeft van jullie vrijspraak nog niets geleerd,...

Wat verwacht men van de AEL??? Een escorte annex ordedienst die elke manifestant na afloop naar huis brengt???

Het feit dat sympathisanten van AEL geprobeerd hebben om de jongeren achterna te lopen en tot bedaren brengen, met het antwoord dat jullie daarop van de politie kregen "Wij nemen het over"...heeft misschien juist tot bedoeling gehad dat er een escalatie kwam,...

Het is idd. gemakkelijk om nadien de "schuld" door te schuiven,...

Als men deze tactiek gaat toepassen naar alle organisaties die een manifestatie organiseren en waar na afloop incidenten gebeuren, los van de betreffende organisatie, dan regent het in de toekomst processen in België, denk ik ,...en eveneens is het een tactiek om het betogingsrecht op een wel heel omfloerste walgelijke manier in te krimpen,...

Jannssens en co,...kijk in jullie eigen borstzak vooraleer met veel gehoon en geblaat moord en brand te schreeuwen,....

Jah Pol

Opkomen voor je rechten is steeds een strijd tegen diegenen die ze ondrukken en kan dat niet anders dan dus die onderdrukker met de vinger te wijzen en je rechten op te eisen.

Naast het feit dat deze samenleving zeer veel slachtoffers maakt:
Vrouwenrechten?
Racisme?
Onderdrukking en plundering van de derde wereld?
Oorlog?

Ontvoogding begint precies daar waar die slachtoffers weigeren hun lot nog langer te ondergaan. Het begint bij het inzicht dat de plaats die men toebedeelt kreeg in de sociale ladder geen natuurwet is maar een onrecht waartegen men moet strijden.

Ik geloof dus weinig van je lijstje daar deze inzichten je blijkbaar ontgaan zijn?

AEL toont eindelijk karakter!

Allereerst stel ik met tevredenheid vast dat de AEL het eindelijk over hun lippen hebben gekregen om met zoveel woorden te zeggen dat racisme en geweld tegen joden en andere stadsbewoners in àlle gevallen niét kan. Proficiat, AEL! Wanneer het goed is, mag het ook worden gezegd.

Ik wil daar wel meteen bijvoegen dat, om een uitdrukking van o.a. Abou Jahjah te gebruiken, ook de joden in Antwerpen geen "house negro's" moeten worden die de "politiek correcte" mening moeten overnemen om geaccepteerd te worden.

Joden mogen solidair zijn met wie ze willen, en mogen net als de AEL partij kiezen in een buitenlands conflict. Er is geen goddelijke wet die vastlegt wie er in het midden-oosten gelijk heeft.

Als Antwerpse joden Islamitiesche of andere mede-stadsbewoners zouden lastigvallen of zich racistisch zouden uitlaten over andere bevolkingsgroepen heeft de AEL alle recht om dat aan te klagen, maar over wat ze vinden over een buitenlands conflict zijn de gedachten nog steeds vrij, en dat geldt voor iedereen.

Of gaat de AEL nu ook van de Antwerpse Turken eisen dat ze partij kiezen voor de Koerden en tegen de Turkse staat? Gaat ze aan de Antwerpse Congolezen en Rwandezen haar politiek correcte versie over het conflict in Oost-congo opleggen? En zullen Marrokkaanse Antwerpenaren vanaf nu eerst partij moeten kiezen voor de West-Saharanen om te vermijden dat ze als een "smet" op Antwerpen worden beschouwd? Sorry, maar ik dacht het niet.

Aan Koen Calliauw ga ik niet meer te veel woorden vuil maken. Koen, ik heb me wel kapot gelachen bij de insinuatie dat mijn meningen door de mossad gedicteerd zouden zijn! :) (ondertussen over de chip in mijn hoofd aan het wrijven...)

Er valt veel op te merken over uw op het randje van antisemitisme balancerende praat over joden die een "buitenproportionele invloed" hebben in Antwerpen, en over de uiteraard onbewezen insinuatie dat reële antisemitische voorvallen door de mossad zijn geënsceneerd, maar ik heb al lang geleerd dat je mensen die te hard in samenzweringen geloven niet kunt veranderen.

Geloof dus maar wat uw wil, en maak uzelf gelukkig gelukkig met de illusie dat u een stoere verzetsstrijder bent in de strijd tegen fuhrer Patrick Janssens, zijn luitenant Tom Meeuws en de "zionazi's" :) Voor wanneer de film?