Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

20-tal Belgen vluchten

20-tal Belgen vluchten

Een groep Belgische individuen zijn van plan hun maatschappelijke status en materiële verworvenheden achter zich te laten, en plannen een ultieme vlucht op het internet. De groep bestaat uit zowel mannen als vrouwen tussen de 20 en 40 jaar.
Samen gaan ze ‘The Great Escape’ maken en verlaten wat zij ‘de matrix’ noemen. Ze willen volledig onafhankelijk worden van overheden, en willen zelf voor hun eigen overleven instaan. Zo gaan ze zelf huizen bouwen, aan landbouw doen, eigen kleren maken, en zich met de nieuwe nederzetting voorbereiden op het volgende cataclysme. Eens ter plaatse is er geen weg terug en geen contact meer met de samenleving.

287792.jpg

BRUSSEL - 8 januari 2009 – Een groep Belgische individuen zijn van plan hun maatschappelijke status en materiële verworvenheden achter zich te laten, en plannen een ultieme vlucht op het internet. De groep bestaat uit zowel mannen als vrouwen tussen de 20 en 40 jaar.

Samen gaan ze ‘The Great Escape’ maken en verlaten wat zij ‘de matrix’ noemen. Ze willen volledig onafhankelijk worden van overheden, en willen zelf voor hun eigen overleven instaan. Zo gaan ze zelf huizen bouwen, aan landbouw doen, eigen kleren maken, en zich met de nieuwe nederzetting voorbereiden op het volgende cataclysme. Eens ter plaatse is er geen weg terug en geen contact meer met de samenleving.

Na heel wat opzoekingswerk via officiële en officieuze kanalen hebben ze ontdekt dat elke 12.000 jaar er een ompoling is van de Noord- en Zuidpool op Aarde. De vorige ompoling was rond 9800 voor Christus. Getuige hiervan zijn o.a. de volledig ingevroren mammoeten met onverteerd eten in hun maag, grote hoeveelheden fossielen van zeedieren midden in de bergen,... Ompoling en vroegere cataclysmen uit de prehistorie zijn geen geheim meer voor de gevestigde wetenschappers, maar er wordt gehoopt dat dit vandaag niet meer kan gebeuren. Toch volgt de NASA het verschuiven van de Noordpool al jaren op de voet en is er duidelijk te zien dat de verschuiving de laatste jaren sneller en sneller plaatsvindt. Ook heeft NASA onlangs bevestigd dat er een ‘problematische verzwakking’ van het magnetisch veld rond de aarde zal plaatsvinden rond 2012.

De ompoling zal tot gevolg hebben dat steeds meer natuurfenomenen zich zullen manifesteren, die elkaar in sneltempo zullen opvolgen. Onder natuurfenomenen verstaan ze simultane vulkaanuitbarstingen, wereldwijde aard- en zeebevingen, met tsunami’s tot 2 km hoog als gevolg. Slechts een klein aantal mensen kunnen en willen dit overleven. Daartoe hebben ze zorgvuldig plannen gemaakt over veilige verblijfplaatsen en basisvoorzieningen die aanwezig moeten zijn of die ze mee moeten nemen op hun grote tocht.

De groep wil op tijd vertrekken. Ze houden er rekening mee dat in overbevolkte regio’s – zoals West-Europa – een sociologische ontsporing kan plaatsvinden op het ogenblik dat de komende problemen worden bevestigd door officiële instanties.

Waar ze naartoe gaan en wanneer ze vertrekken wil de groep niet kwijt. Ze willen ook anoniem blijven.