Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Manifestation pour Gaza - Betoging voor Gaza (1)

Manifestation pour Gaza - Betoging voor Gaza (1)

Bruxelles - Brussel
11 janvier/januari 2009

Zie ook | Voir aussi : part 1 | part 2 & part 3 | part 4

DSC_0014.JPG
DSC_0037.JPG
DSC_0048.JPG
DSC_0054.JPG
DSC_0060.JPG
DSC_0089.JPG
DSC_0098.JPG
DSC_0115.JPG
DSC_0144.JPG
DSC_0160.JPG
DSC_0175.JPG
DSC_0178.JPG
DSC_0191.JPG
DSC_0211.JPG

Note Importante - Belangrijke nota:

FR - Les photos présentes dans ce reportage ont été prises dans le cadre d'un travail de photographie urbaine ou d'un sujet faisant l'actualité avec, dans la majorité des cas, l'accord tacite ou autre des personnes photographiées.
Si vous estimez que votre image est présente à votre insu et que vous n'avez aucun rapport avec l'évènement public présenté ou que vous êtes trop reconnaissable et que la publication de cette photo peut vous porter un réel préjudice, n’hésitez pas à me contacter via la rédaction d'Indymedia afin de trouver la meilleure solution.

NL - De fotos afgebeeld in deze reportage zijn genomen in het werkkader van stedelijke fotografie of in het kader van een onderwerp van de actualiteit met, in de meeste gevallen, stilzwijgende of andere toestemming van de gefotografeerde personen.
Indien U meent dat uw afbeelding is gebruikt zonder uw toestemming en dat u geen enkel verband heeft met het voorgestelde publieke evenement, of dat u te herkenbaar bent afgebeeld en dat de foto u schade zou kunnen berokkenen, aarzel niet om contact met mij op te nemen via de redaktie van Indymedia teneinde een betere oplossing te vinden.

Gino

Zie ook | Voir aussi : part 1 | part 2 & part 3 | part 4