Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

SP.A: Pleidooi voor een socialisme zonder blauwe plekken

SP.A: Pleidooi voor een socialisme zonder blauwe plekken

‘We zijn een netwerkpartij’ zei de SP.a en ze haalde Bert Anciaux binnen. Het netwerk blijkt een krabbenmand. De SP.a is een onveilige plaats geworden waar iedereen elkaar schade probeert toe te brengen.

Jarenlang hebben de anders-socialisten het walhalla van de markt omarmd als nieuwe hoeksteen van de maatschappij. Nu heeft ze die concurrentie in eigen schoot. De overheid, met de anders-socialisten, organiseerde haar eigen e-bay. De ASLK werd Fortis, het pensioengeld ging naar het casinocircuit van de beurs, elektriciteit en gas zorgden voor woekerwinsten bij Electrabel, de post werd uitverkocht, het brugpensioen ging voor de bijl, en voor de grootsten van het land werd het systeem van notionele interesten ingevoerd. Maar na 18 jaar onafgebroken regeringsdeelname krijgen de anders-socialisten geen woord van zelfkritiek over de lippen. Nu is de partij zelf een marktplaats geworden, waarbij zelfs de naam Socialistische Partij te koop staat.

Dat is het eindpunt van ‘een belangrijke evolutie in het denken’. Dat vertelde Vandenbroucke al in 1999: “Toen ik voorzitter was van de SP hebben we de ASLK voor een groot deel geprivatiseerd. Dit was op korte termijn een heel belangrijke evolutie in het denken. Sommige mensen zullen nu zeggen: ‘ja inderdaad, je houdt die macht, je blijft belangrijk, dankzij het verloochenen van principes’. Ik denk dat dit niet juist is. Ik denk dat een aanpassingsproces niet wil zeggen dat je principes verloochent”.

Professor Jan Blommaert vatte dat ‘aanpassingsproces’ uitstekend samen op Indymedia: ‘We kregen een staaltje semantiek om U tegen te zeggen. En het eindresultaat ervan is dat we geen socialistische partij meer hebben.’ Het is inderdaad een belangrijk momentum, een breuk met meer dan een eeuw traditie, met een merknaam die lange tijd stond voor de wereld van de arbeid, voor het sociale, voor de solidariteit. ‘Het is te hopen dat er in het zog van het SP.a debacle een nieuwe, echte socialistische partij ontstaat’, besluit Blommaert.

Laat er geen misverstand over bestaan: onze koers is klaar. Vorig jaar hield onze partij een vernieuwingscongres. De PVDA vervelde tot een open en soepele partij, wars van elk dogmatisme. Maar wel een partij met een ruggengraat. Een partij voor een socialisme zonder blauwe plekken. Met het generatiepact vonden 700 mensen, vooral vakbondsleden, een nieuwe thuis. Heel wat onder hen hebben toen al de overstap gemaakt van de sp.a naar de PVDA. Samen hebben we aan een helder programma gewerkt. Voor het herstel van de koopkracht en voor goede wettelijke pensioenen, Voor een btw-verlaging op gas en elektriciteit. Voor een openbare aanbesteding voor geneesmiddelen, het kiwimodel. Voor een moratorium op afdankingen bij bedrijven die woekerwinsten maken. Klare wijn. Rode wijn.

Ronny, een vakbondsmilitant bij Bekaert Hemiksem, zegt me aan de stakerspost: ‘We hebben hier verdorie in september nog overuren moeten doen. Ik heb hier 20 jaar gewerkt, eerst in 3 ploegen, dan in 4 ploegen en dan in 5 ploegen. Er was een winstcijfer van 3 miljoen euro vooropgesteld. We draaiden 10 miljoen euro winst. En dan komt de baas net voor Kerstmis zeggen dat de fabriek toch dicht moet. En baron Buyse, die krijgt een miljoen euro om zeven keer te vergaderen.’ De werknemers betalen het gelag van de crisis. In de Wetstraat weegt de stem van een paar topbankiers zwaarder door dan die van miljoenen werknemers. Hen wacht, na de verkiezingen uiteraard, ook nog het besparingsplan Van Rompuy I. Voor maar liefst 3,5 miljard euro. Ze maken er een potje van.

Blijf niet bij de pakken zitten. Zeg niet dat het niet kan, een sterke sociale zekerheid, werk voor allen, een eerlijke inkomensverdeling, menswaardige pensioenen en fatsoenlijke zorg. Verwerp de gedachte dat het nooit anders en beter kan worden. Stroop de mouwen op. Wij willen samenwerken met alle socialisten in de SP.a. Vakbonders, volkssocialisten, sp.a-roders, laten we snel samen rond de tafel zitten om te ijveren voor een socialisme zonder blauwe plekken.

is het niet "Dwars van elk

is het niet "Dwars van elk dogmatisme" ;)

Nee Jan

Neen Jan, maar goed dat je het gelezen hebt

Kans vrij

Goed gesproken! laten we hopen dat ook Erik van zich laat horen en dit keer openlijk aliantie zoekt met de PVDA.

met alle respect voor de

met alle respect voor de pvda, maar is de vernieuwing vorig jaar niet een beetje te laat? en ook te weinig? in Nederland heeft de radicalere sp jaren garen weten te spinnen bij de zwanezang van de centrumkoers van pvda. In België hebben de twee partijen samen hun dood gegraven.

(natuurlijk is het 'wars van')

inmiddels...

Inmiddels heeft de SP.A zichzelf, na vijf uur vergaderren, een mooi compromis geschonken. De 'naam' blijft 'socialistische partij - anders', de 'baseline' wordt 'socialisten en progressieven - anders'. De partij is zodanig zwak en verscheurd dat een werkdag vergaderen een dergelijke draak opleveert. Blijkbaar hebben sommigen bij de SP.A echter ingezien dat het label 'sociaistische partij' nog altijd een groot appeal heeft, en dat men dat slechts kan opofferen mits grote risico's in de politieke markt. Da's jammer voor de PVDA, die anders het vacante etiket 'socialistische partij' had kunnen overnemen en, zoals haar Nederlandse broederpartij, met die sterke meerknaam naar de kiezer had kunnen stappen.

Inmiddels staat de SP.A in de peilingen op zo'n 13%. Dat is zowat de score die Agalev in haar gulden jaren behaalde. En de partij zal naar de kiezer moeten met een vermoeide kliek teletubbies die het bij de kiezer niet meer zal doen, aangevuld met de grote nieuwe transfer Anciaux, die eveneens geen potten meer zal breken bij de kiezer. Het begint er naar uit te zien dat het zogeheten 'parlementaire socialisme' in Vlaanderen aan zijn zwanenzang begint. Ikzelf betreur dat niet - ik stem al jaren voor de PVDA - maar het betekent wel dat er ter linkerzijde echt wel werk aan de winkel is.

Beste Pol, Natuurlijk zou

Beste Pol,

Natuurlijk zou het beter zijn geweest als de PvdA al eerder die vernieuwing had door gevoerd, maar: beter dan laat dan nooit. En te laat is het zeker niet: zo lang het kapitalisme bestaat, kan het gewoon nooit te laat zijn voor een linkse partij.
De vernieuwing dateert overigens niet van vorig jaar: het gaat om een vernieuwingsproces dat in 2004- 2005 begonnen is. Allerlei ervaringen, zoals de gemeentelijke werking van Herstal en Zelzate (waar de PvdA electoraal doorbrak), de strijd tegen het generatiepact (toen een 600 tal nieuwe mensen lid werden) en het intern debat ter voorbereiding van het 8ste congres (een debat dat bijna een jaar lang in beslag nam) speelden een rol in dat proces.
Ik heb zelf jaren lang de kat uit de boom gekeken. Ben nog naar het eerste congres van Cap geweest maar kort daarna besliste ik toch maar lid te worden van PvdA. In mijn afdeling is het aantal leden sindsdien verdrievoudigd: de groei zit er dus goed in. Ik ervaar binnen de PvdA een heel goede sfeer, er wordt democratisch gewerkt, men vertrekt van gedegen analyses (zonder ideologische kletskoek), en de daden zijn in overeenstemming met de woorden.

Tags