Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Burgers ontmantelen antennes voor draadloos internet

Burgers ontmantelen antennes voor draadloos internet

In Frankrijk nemen burgers het recht in eigen handen: een actiegroep trok erop uit om verschillende antennes voor draadloos internet eigenhandig te ontmantelen. De actiegroep stelt dat als politici het voorzorgsprincipe aan hun laars lappen, burgers geen keuze hebben dan zelf actie te ondernemen.

Ontmanteling_antennes_Frankrijk_01_2009.jpeg

De actiegroep "Robin des Lauzes"

In Frankrijk zijn er enkele gemeenten waar geen breedbandinternet beschikbaar is. Om deze plaatsen toch van internet te voorzien, kiezen lokale overheden er vaak gemakshalve voor om WiFi of Wimax-antennes te installeren. De bevolking is daar echter niet zo blij mee, omwille van de negatieve effecten op de gezondheid.

Ook in onder andere Israël (1) en Groot-Brittannië (2) werden reeds zendmasten neergehaald door boze en bezorgde burgers die een ongewoon hoog aantal kankergevallen vaststelden in de buurt dan de masten.

In Australië heeft een man zelfs zijn toevlucht genomen tot een legertank van 15 ton om talloze gsm-zendmasten omver te rijden (3). De man had in het verleden gewerkt voor een telecombedrijf. De gezondheidsproblemen veroorzaakt door zijn blootstelling aan elektromagnetische straling van gsm/umts-antennes hebben de man tot deze wanhoopsdaad gedreven.

Dr. Sandrine Wittmann, een onderzoekster in moleculaire biologie aan het Léon Bérard Cancer Research Centre in Lyon noemde gsm-antennes onlangs een 'catastrofe voor de volksgezondheid'(4).

Meer info over de schadelijke effecten van elektromagnetische straling op www.beperkdestraling.org

(1) http://www.next-up.org/pdf/AFPDozensHurtInIsraelDruzeVillageClashes30102...
(2) http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/729/gehate_zendmast...
(3) http://www.news.com.au/couriermail/story/0,23739,22072523-952,00.html
Bekijk de video op http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6898667.stm
(4) http://www.next-up.org/pdf/Le_Progres_Dr_Wittmann_Sandrine_Phone_antenna...

Ahaa, blijkbaar schieten we

Ahaa, blijkbaar schieten we ook in België in actie:

Rechtbank Brugge: vrijspraak voor toegebrachte schade aan zendmast Europacentrum

http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/3745/belgi%EB_rec...