Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Artiesten organiseren dubbele benefiet voor Gaza

Artiesten organiseren dubbele benefiet voor Gaza

Volgende week kan je in het Zuiderpershuis (Antwerpen, 28/01) en in de Vaartkapoen (Brussel, 29/01) terecht voor een benefietconcert voor Gaza. Onder de noemer “Gaza on my mind” zullen tientallen artiesten het beste van zichzelf geven. Beeldend kunstenaar en initiatiefnemer Lebuïn d'Haese legt uit waarom.

nl-fr-on-my-mind.jpg

Waarom een benefiet voor Gaza?
“Het idee is veertien dagen geleden ontstaan. Op dat moment vond ik de reactie in België vrij lauw op hetgeen wat er gebeurde in Gaza. De reactie kwam voornamelijk uit de moslimwereld. Ten tweede denk ik dat kunstenaars moreel gezag genieten in de maatschappij en dat we dat ook mogen gebruiken.En ten derde vonden wij (Lebuïn D'Haese, Mohamed Ikoubaân, Elvis Peeters, Lieve Peeters, Mark Rooman, Jokke Schreurs en Dirk Tuypens, nvdr) als we dan toch starten met iets rond kunstenaars, dat we dan ook effectief iets willen doen voor de mensen ter plaatse, vandaar de benefietconcerten.”

Wat staat er op het programma?
“Op het programma staan zeer veel schrijvers, acteurs en muzikanten. Zij brengen kortere items van 10 à 15 minuten. De toeschouwers krijgen ook uitleg: wat is er juist gebeurd, wat zijn de achtergronden van het conflict enz. Zo komt Lucas Cathérine spreken in Brussel.”

Wat gebeurt er met de opbrengst?
“De opbrengst gaat integraal naar in het Al Awda-ziekenhuis in Gaza, dat is een ziekenhuis dat geleid wordt door UHWC, een Palestijnse ngo. Een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in preventieve geneeskunde maar gezien de situatie is dat natuurlijk wel veranderd. We willen dus geld bij elkaar brengen zodanig dat het ziekenhuis op medisch vlak geholpen kan worden. Een extraatje nog, dat nog nergens anders vermeld staat: het kleikopje op de flyer gaat verkocht worden, allemaal ten voordele van het ziekenhuis.”

Ik heb de indruk dat alles snel moet gaan?
“Het is inderdaad heel snel werken omdat we er ons bewust van zijn dat de aandacht voor Gaza wel eens snel zou kunnen verslappen. Binnen de maand organiseren we twee benefietconcerten wat een hele klus is. Bovendien is er ook een petitie aan vastgekoppeld (de petitie eist ondermeer een ondubbelzinnig standpunt van de Belgische regering en de EU, nvdr). Die kan je vinden via de site van de Vaartkapoen. Op dit ogenblik zitten we over de 200 handtekeningen. Het is een petitie die gestart is vanuit de platformtekst en wordt dus vooral ondertekend door mensen werkzaam in het culturele veld.”

Meer info op: http://www.vaartkapoen.be/gaza.htm

Tags