Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Electrabel sleurt milieuactiviste Anja Hermans voor de rechter om falen nucleaire beveiliging te verbergen

Electrabel sleurt milieuactiviste Anja Hermans voor de rechter om falen nucleaire beveiliging te verbergen

Doel, 31 januari 2009 – Op maandagochtend 2 februari moet de milieuactiste Anja Hermans, vrijwilligster bij Friends of the Earth, verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde. Dit volgt op een klacht van Electrabel nadat Anja Hermans door een aantal bezoeken aan de kerncentrale van Doel overvloedig bewijsmateriaal had verzameld over de nalatigheid van Electrabel om haar nucleaire site te beveiligen. Volgens Friends of the Earth zou op maandag niet zij maar wel Electrabel moeten terecht staan, omdat dit bedrijf op een volstrekt onverantwoorde manier omgaat met nucleaire risico's die de bevolking bedreigen.

doelanja.jpg

Na een bezoek aan de kerncentrale van Tsjernobyl in april 2007 besliste Anja Hermans om na te gaan hoe het gesteld is met de beveiliging van de Belgische kerncentrale van Doel. Daar waar Tsjernobyl in een zeer dunbevolkt gebied gelegen is, bevindt Doel zich maar op 10km van de stad Antwerpen en ligt het vlakbij de Antwerpse haven. “Een ongeval in Doel zou veel grotere gevolgen kunnen hebben dan wat in Tsjernobyl is gebeurd, vandaar mijn grote bezorgdheid” aldus Anja Hermans.

Vanaf juni 2007 begon Anja Hermans aan een omvangrijk onderzoek met talrijke bezoeken aan de kerncentrale, interviews van o.a. voormalige werknemers en het bestuderen van incidenten op de site van Doel. Dit resulteerde in een lijvig 169-pagina's tellende dossier dat uitvoerig geïllustreerd is met foto's van de belangrijkste pijnpunten in de beveiliging. In dit dossier toon ze o.a. aan dat het betreden van de zgn. 'koude zone' van de kerncentrale zelfs per ongeluk kan gebeurden door onoplettende wandelaars, via een opengelaten poort of een gat in de omheining. In totaal bezocht ze twaalf keer deze koude zone, waarbij het net haar bedoeling was om opgemerkt te worden door de veiligheidsdiensten. “Tot mijn verbazing moest ik soms een uur voor een beveiligingscamera staan dansen vooraleer de veiligheidsdienst in beweging kwam” aldus Anja Hermans.

Het dossier toont ook aan dat het verder doordringen tot op een van de reactorgebouwen van Doel geen probleem vormt. “In oktober 2006 klom Greenpeace op het reactorgebouw van de kerncentrale van Tihange nabij Hoei en nam rustig de tijd om ongestoord een barst op de koepel van het reactorgebouw te schilderen. Zoiets is ook vandaag zonder enig probleem mogelijk in Doel” stelde Anja Hermans.

Vorige week verklaarde de directeur van de kerncentrale van Doel Jan Trangez op een persconferentie dat Electrabel er alles aan doet om hun kernreactoren te beschermen tegen een terroristische aanslag. Het dossier van Anja Hermans en Friends of the Earth toont echter aan dat Electrabel zelfs de meest elementaire veiligheid verwaarloost, zoals het repareren van een gat in de omheining. “Maar uiteindelijk is een goede beveiliging van zo'n centrale hoe dan ook onmogelijk,” aldus Anja Hermans. “De omheiningen zijn alleen goed om verdwaalde wandelaars buiten de centrale te houden en aan de bevolking de indruk te geven dat alles OK is. Als een terroristische bende een reactor wil saboteren is er geen tegenhouden aan. Ik mag niet denken aan de verschrikkelijke gevolgen van een kernramp, die niet alleen de stad Antwerpen zou wegvagen, maar ook een groot deel van het dichtbevolkte Europa zou besmetten. Laten we die kernreactoren maar zo snel mogelijk sluiten.”

Friends of the Earth is geschokt dat Anja Hermans voor haar verdienstelijk werk nu vervolgd wordt. “Haar enige bedoeling was om na te gaan of Electrabel de beveiliging van haar centrale wel ernstig neemt” zei Jos Nemeth van Friends of the Earth Waasland “Eigenlijk zou Electrabel hier moeten terecht staan voor hun nalatigheid en niet Anja.”

Over haar intenties besluit Anja Hermans tenslotte: “Na mijn veroordeling voor mijn ALF-acties wou ik enkel op een vreedzame manier, zonder voor iemand hinder te veroorzaken, mij voor het milieu engageren. Het dossier over de kerncentrale is wat mij betreft gesloten, het is nu aan de politici om hier snel iets aan te doen en vooral Electrabel zélf.”

Zijn beschikbaar om toelichting te geven:

Eloi Glorieux, Vlaams parlementslid van Groen: 0475 982 093
Jos Nemeth van Friends of the Earth Waasland:0485 273 958
Jan Vande Putte van Greenpeace: 0496 161584

Het volledige dossier is hier te lezen:

Anja Hermans, is dat niet

Anja Hermans, is dat niet die terroriste va ALF ?
In ieder geval zorgwekkend dat de beveiliging zo slechts is, zeker als je weet dat er steeds dreigingen bestaan van moslim terroristen.

Restant

Het ís slechts: een even explosief restant als Congo.

Variant

Kernreactoren zijn ontwikkeld als variant op kernwapens.

Nucleaire veiligheid

Niet alléén de nucleaire veiligheid van kerncentrales zijn gewoon onvoldoende , maar ook het waarschuwingsnet , dat meetpunten heeft over heel belgië , en dat miljoenen euro's heeft gekost werkt gewoonweg niet , geen haan die daar naar kraait.
Ik heb zelf in de nucleaire sector gewerkt , en ken de gevaren die er aan verbonden zijn , het is inderdaad niet ondenkbaar dat terroristen , hoog radiactieve waste stelen, en er een dirty bom mee maken.
Niras is nu een zg democratische opsmukoperatie begonnen, met hoorzittingen over het bergen van hoog radioactief materiaal , door hoorzittingen te organiseren , terwijl de beslissingen van bovenhand al genomen zijn.De stockage van hoog radoactiefmateriaal diep ondergronds (200 meter)in een zg stabiele kleilaag steld toch heel wat problemen , eerst en vooral is er de warmteontwikkeling , deze warmte moet constant afgevoerd worden, anders barst de kleilaag , de vaten moeten voldoende uit elkaar staan, anders bereik je de kritische massa, veel ruimte bestaat er niet in Hades in MOl -Dessel.
Het afvoeren van de warmte en afvoeren van fissieproducten die daar ook bij vrijkomen vraagt heel veel energie , het systeem zal zeker in de zomer sterk afgekoeld moeten worden, wat indien één van deze pompen het begeven, wat als er zich een onvoorziene calamiteit voordoet, dan kan men niet meer bij het hoogradiactief materiaal, de vraag iswat voor consequentie dat zou hebben wat betreft de veiligheid.
dan ben ik meer gewonnen voor een halfbovengrondse stockering, die is altijd te controleren.
Kernenergie is waanzin , het kostenplaatje loopt enorm op , en bovendien is het gevaar van nucleaire proliferatie zeker niet denkbeeldig(cfr Iran N-Korea)

Uit de reactie van Veritas

Uit de reactie van Veritas blijkt dat hij/zij het artikel niet (goed) gelezen heeft.

In het artikel staat:
"Over haar intenties besluit Anja Hermans tenslotte: “Na mijn veroordeling voor mijn ALF-acties wou ik enkel op een vreedzame manier, zonder voor iemand hinder te veroorzaken, mij voor het milieu engageren."

Is dit genoeg voor de genaamde Veritas om Anja een terrorist(e) te noemen?

naast de kwestie

Is hier wel een beetje 'overkill', terwijl hier de fundamenten van het nucleaire probleem uit het zicht blijven, integendeel één aspect wordt zelfs versterkt. Het is bekend dat de nucleaire industrie een "veiligheidscultuur" met zich meebrengt, en alzo mee de totalitaire tendens van deze maatschappij versterkt: heel de nucleaire industrie vraagt om een totalitaire maatschappij: controle, bewaking, politie, leger, geheimhouding, ...
Me dunkt dat de "klokkenluidster/luiders" hier dat alleen maar in de hand werken: "help, doel is onveilig, nog meer veiligheids- en beschermingsmaatregelen a.u.b.!"

Veel heisa volledig naast de kwestie dus!!
Zand in de ogen!

Lees Cyriel !!

Het nucleaire probleem wordt in het dossier zeker aangekaart, de onveiligheid van een kerncentrale/kernenergie op zichzelf.

Als je het ganse dossier naleest aangaande PWR-kerncentrales (zoals van Tsjernobyl) zoals Doel er een is, zal je dit duidelijk worden.

De gemakkelijke toegankelijkheid van kerncentrale Doel is slechts 1 aspect van het ganse dossier.

Prachtig dossier trouwens,begin er maar eens aan,...

Mogen we hopen dat dit

Mogen we hopen dat dit degelijk wordt behandeld zonder flauw te doen en telkens elkaars gelijk te zoeken op een een rechtbank.
Het is helaas wel zo dat als er iets ernstig zou fout gaan we een stukje Vlaanderen en Nederland in een zandloper kunnen bewonderen.

Knap staaltje...

van fear-mongering...

Eerst de problemen rond de beveiliging aankaarten en pleiten voor meer repressie en controle...

vervolgens over naar de internetcensuur voor google....

en zwijgen over het eigenlijke probleem namelijk kernenergie...

Niet echt onder de indruk en na het rapport gelezen te hebben (jaja... ik lees dat voor ik commentaar geef) niet echt het gevoel dat ze ook maar ergens dicht bijgekomen is...

Hoe de stroper boswachter word ...

Wordt jij graag radioactief?

Een kerncentrale niet beveiligen vind ik ook behoorlijk onrustwekkend.

Het hele gamma aan 'veiligheden' waar men ons mee bestookt zoals cameras, leger enz heeft ook al heel wat commentaar gekregen....

Geen enkel activist die goed bij zijn hoofd is is van plan om een kerncentrale te gaan beschadigen. Men kan wat meer agressief te werk gaan maar het is waanzin om dood en vernieling te gaan verrichten om de wereld beter te maken. Het heeft wel 'zin' voor mensen waarvoor dood geen bezwaar is. Het eenvoudigste was in Dendermonde actief, wie peuters wilt afmaken is volgens mij ook in staat om een centrale te gebruiken. En dan heb je natuurlijk de meer gekende zware gevallen wier ideaal, God of Leer, doden wilt.

Schalkse Ruiters horen niet thuis in de cel

Anja Hermans heeft het verkorven. Dat Electrabel – als exploitant van de kerncentrale in Doel die deze boosaardige actievoerder tot twaalf keer toe wist binnen te dringen zonder noemenswaardige problemen – negatief zou reageren, lag voor de hand: wat zurig reageren op terechte kritiek vanuit de samenleving behoort daar nu eenmaal tot stijl van het huis. Maar dat ook de openbare aanklager van Dendermonde zich openlijk schaart achter de logica van Electrabel is zorgwekkender. Niet alleen voor Anja Hermans zelf die – dixit de procureur – de ‘zwaarst mogelijke straf’ boven het hoofd hangt. Maar ook voor een traditie van geweldloos actievoeren – zo wezenlijk voor een gezonde democratie – die door deze demarche stevig onder druk komt te staan.

Dat Anja Hermans in haar verleden als ALF-militante actietechnieken hanteerde die in een democratie niet thuishoren, zal niemand (ook zijzelf niet) betwisten. Ze werd daarvoor ook afdoende bestraft. Maar dat verleden rechtvaardigt geen hardvochtig oordeel over de actietechnieken die deze dame de afgelopen maanden hanteerde om het stuitende gebrek aan beveiliging in en rond de kerncentrale van Doel aan de kaak te stellen. Anja Hermans richtte voor zover wij weten geen menselijke of materiële schade aan. Haar enige misdaad bestond er in de publieke opinie te waarschuwen voor wantoestanden die een immense bedreiging vormen voor de veiligheid en volksgezondheid.

In plaats van zich voor de kar van het nucleaire establishment te laten spannen, zou het gerecht beter zijn pijlen richten op de verantwoordelijken voor deze beschamend onveilige situatie. Op de toplui van Electrabel dus, die zelfs na de weinig aan de verbeelding overlatende acties van Anja Hermans hooghartig blijven volhouden dat er geen reële veiligheidsrisico’s bestaan in en rond de kerncentrale van Doel. Maar dat zul je niet makkelijk zien gebeuren in dit land waar zelfs in de 21ste eeuw de klassenjustitie hoogtij viert. Herinnert u zich nog hoe Jean-Pierre Hansen, voormalig gedelegeerd bestuurder van Electrabel, er vanaf kwam met een opschorting van straf ondanks zijn bewezen betrokkenheid bij een geval van industriële spionage, informaticafraude en handel met voorkennis? De rechter oordeelde dat de man al genoeg geleden had onder de negatieve persaandacht. Benieuwd of ook Anja Hermans op zoveel erbarmen zal kunnen rekenen. Haar enige misdaad bestond er nochtans slechts in dat ze zonder toelating de kerncentrale van Doel wist te betreden. Niet om er schade aan te richten, maar om veel grotere schade te voorkomen. Een beetje zoals indertijd de Schalkse Ruiters haar dat voordeden door binnen te dringen tot in het hart van de luchthaven van Zaventem, en zo voor heel televisiekijkend Vlaanderen de veiligheidsdiensten van de luchthaven compleet voor schut zetten. Herinnert u zich een gerechtelijke veroordeling van Bart De Pauw en Tom Lenaerts?

Schalkse Ruiters en andere mensen die gebruik maken van hun democratisch recht op actievoeren, horen niet thuis in een cel. Toch niet indien ze geen schade aanrichten of andere mensen hun vrijheid belemmeren. Dat niet iedereen hoog oploopt met het tedere anarchisme dat eigen is aan vele van deze vreedzame actievoerders, willen wij mits wat inspanning best nog begrijpen. Maar dat hun dat recht om die reden ontnomen wordt? Dat kan voor ons niet door de beugel. Naar analogie met het klokkenluiderstatuut voor ambtenaren bepleiten we daarom een beschermend statuut voor vreedzame actievoerders die heersende wantoestanden in onze samenleving aan de kaak willen stellen. We zullen daaromtrent ook een wetgevend initiatief ondernemen. Want klokkenluiders als Anja Hermans en andere Schalkse Ruiters verdienen wat ons betreft eerder aanmoediging dan banbliksems. Laat staan een gerechtelijke veroordeling.

Go Anja!

Go Anja!! Al jaren maak ik me zorgen om de veiligheid van de centrale, en terecht bleek na er zelf gewerkt te hebben. Ik werd slechts sporadisch gecontroleerd op wat ik meenam in m'n rugzak. Niet zo lang geleden wist er een schaap?! binnen te wandelen in de centrale terwijl niemand van de beveiliging dit doorhad tot de eigenaar (boer) hierop wees. Te gek voor woorden!

De hele bevolking mag mensen als Anja inderdaad zeer dankbaar zijn om op deze hiaten in onze openbare veiligheid bloot te leggen. Als gevolg van deze vinger in de open wonde voelt Electrabel zich zo (en vergeef me m'n beeldspraak) "droog in de kakker genomen" dat ze uit onmacht een juridische slag tracht thuis te halen om de publieke opinie naar haar toe te trekken. Een officiële felicitatie was hier beter op z'n plaats geweest. Meer nog, moest men toch zo overtuigd zijn van de superieure veiligheid van de kerncentrale, dat men dan iedereen uitdaagt om er binnen trachten te geraken. Dat zou pas een statement zijn!!!

@ Tom K.

Iemand die meestapt in een mars ter herdenking van Tsjernobyl is sowieso niet voor kernenergie.

Iemand die samen met Eloi Glorieux, specialist inzake dossiers rond kernenergie (en de gevaren ervan)en Friends Of The Earth een dossier samen stelt, is sowieso niet voor kernenergie.

Misschien dat in het dossier niet de volledige gevaren van kernenergie in het lang en breed worden besproken,...maar het feit dat Mevr. Hermans daar tot 12 keer is binnen en buitengewandeld, waarvan enkele keren tot aan de warme zones, en niet is opgemerkt, doet mij rillingen over mijn rug krijgen,...

Mevr. Hermans is een vredesactiviste,en ik kan haar acties aangaande de kerncentrale van Doel enkel maar bewonderen, ze is erin geslaagd om de veiligheid van de kerncentrale aan de kaak te stellen,en dat is nodig, dat mensen worden wakker geschud!

Ik vind het wél heel akelig om met de gedachte te zitten, dat mensen met kwalijke bedoelingen evengoed blijkbaar tot aan die technische complexen kunnen geraken,...

Een kerncentrale moet bewaakt worden,en dat heeft niets te maken met repressie volgens mij, ...eerder met gezond verstand,...

Electrabel moest hier terecht staan, niet mevr. Hermans,...

@ Leen B.

Dank je wel voor je reactie Leen.

Om te beginnen denk ik dat het ergens toch niet meer dan logisch is dat Mevrouw Hermans terecht staat. Per slot van rekening is ze wel 12 keer binnengedrongen in een kerncentrale.

Ga ik nu beweren dat Mevrouw Hermans jarenlang in de gevangenis moet gaan zitten? Nee! Ik denk dat wat Mevrouw Hermans aangetoond heeft zeer belangrijk is voor de maatschappij en dat zij dus vrijgesproken moet worden in haar strijd tegen Electrabrol (of welke instantie dan ook in deze zaak).

Waar ik ondertussen in de hele discussie een beetje de flubber van krijg is dat geblaat over die "warme zone" Ik heb lang gezocht en op geen enkele foto is te zien of Mevrouw Hermans nu wel degelijk "ergens" is... het is allemaal nogal vrij vaag...

Waar ik me vooral aan stoorde en wat voor mij de reden was om te beginnen schrijven was het feit dat Mevrouw Hermans voor meer repressie en censuur vraagt.

En dat gaat evengoed over de andere sites waarvan Mevrouw Hermans graag screenshots dumpte in haar rapport.

Of is het mensen ontgaan dat de beelden in Google Earth tot 5 jaar oud kunnen zijn?

Met vriendelijke en zonder angst groet,
Tom

Mevrouw Hermans voor meer repressie en censuur?

Ik denk niet dat mevrouw Anja Hermans met haar actie aan de kerncentrale van Doel de bedoeling heeft om het politioneel en gerechtelijk apparaat tot meer repressie aan te zetten, noch is het zo dat het dossier dat ze samenstelde over haar geweldloze actie een pleidooi bevatte voor meer militaire zwaar bewapende politie rond kerncentrales.
Ze toont enkel aan dat zoals de situatie nu is, terroristen ongemerkt kunnen binnenwandelen en dat daardoor de kans op diefstal van nucleair materiaal of op een aanslag op een kerncentrale groot is.
Een onveilige energiebron zoals kernenergie brengt nu eenmaal mee dat toereikende beveiliging nodig is om te verzekeren dat mensen met kwade bedoelingen geen gebruik kunnen maken van nucleair materiaal of een kerncentrale kunnen beschadigen of saboteren, met mogelijk rampzalige gevolgen.
Als er door acties van klokkenluiders zoals van Hermans meer repressie en controle zou komen op actievoerders, dan is dat niet te wijten aan die klokkenluiders.
De kernenergiebonzen die zwelgen in hun eigen verzonnen mythologie van "veilige, best beschermde, CO2-neutrale en goedkoopste energiebron" kunnen nu eenmaal niet verdragen dat een dierenrechten- en milieuactiviste de vinger op de wonde van de kernenergie komt leggen. Het is in hun ogen een aanslag op hun propaganda, hun deftige naam en status.

Willem vdP

ongeloofelijke slordigheid

Eerst en vooral wil ik stellen dat kerncentrales niet nodig zijn , maar daarnaast zijn er zoveel bezwaren tegen nucleaire energie , dat ze alléén al uit economisch standpunt onverantwoord zijn.
Ik wil dit even toelichten.
De bouw van een kerncentrale kost enorm veel geld
het vervoer van radioactief materiaal kost enorm veel geld,
het opwerken en exploitatie van uranium kost veel geld
Het conditioneren van laag, gemiddeld en hoog radioactief afval kost veel geld.
De veiligheidsmaatregelen kosten veel geld
Het ontmantelen kost enorm veel geld(lees de studie hierover over het pilootproject : ontmanteling van kerncentrales)
Het constant bewaken monitoring van het hoogradioactief materiaal kost heel veel geld.
Als men dit kostenplaatje samenvoegt dan wordt electriciteiet uit kernenergie enorm veel geld waar de belastingbetaler later de rekening krijgt gepresenteerd.
ipv het SCK een multimiljardenproject toe te kennen voor de ontwikkeling van zg groene kernreactoren , gaat tenkoste van de ontwikkeling van duurzame energie.
Heeft men dan nog steeds niet begrepen dat we ons op een scharnierpunt in de geschienis bevinden , hebben de beleidsmakers nog steeds niet door dat grondstoffen, energie uitputtelijk zijn?
De maatschappij zou een marchall plan moeten opstellen, om de beste duurzame groene energie verder te ontwikkelen, dit zou een enorme werkgelegenheid met zich meebrengen , of we nu willen of niet deze stap zal men heel vlug moeten zetten , of Europa bloeit dood in al zijn facetten.

Informatie

Beste,
een beetje meer informatie over Tsjernobyl.

Heel interessant als je over kernenergie wil discusieren.
http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster

Tsjernobyl was een type RBMK (grafietreactor)
Doel is type PWR (onder druk - water - reactor)
Dus niet zoals die van Tsjernobyl.

Three Miles Island is het ergste accident met type PWR (tot nu toe)
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Mile_Island_accident

Informeer u voor u begint te schieten...
Dus eerst alles ( maar dan ook alles)lezen en niet alles geloven wat 1 persoon zegt.

warme zones

Juist

Mevr. Hermans heeft het altijd over die "warme zones" maar eigenlijk bedoelt ze de bewaakte terreinen.
Lees haar dossier op pagina 19 waar ze dit duidelijk beschrijft.

De zone waar Mevr. Hermans heeft binnengedrongen zijn gewone eigendomsterreinen van de centrale zoals de parkings en het infocenter waar iedere bezoeker dagdaagelijks mag komen van Electrabel.
Mevr. Hermans is gewoon "verloren" gelopen en op het oude werfterrein terecht gekomen die er verlaten bij ligt.
Vervolgens hebben de bewakingsdiensten haar vriendelijk gevraagd om het terrein te verlaten.

Neem er ook nog eens bij dat Mevr. Hermans zeker en vast tegen kernenergie is en dat ze misschien sommige zaken iets mooier (onveiliger) verwoord dan ze zijn.

Tja het is ook makkelijk om te schieten op iets waar veel mensen niets of weinig van kennen, maar toch de grootste specialisten zijn.

Beste Karolien, Kan u

Beste Karolien,

Kan u hierover wat betrouwaardere bronnen geven dan opensourcepage Wikipedia aub?