Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ethiek en bankcrisis: de graaicultuur is niet weg

Ethiek en bankcrisis: de graaicultuur is niet weg

Kredietbank, die bank van hier, is beroemd en berucht door haar KBLux-connectie. Samenvattend kan men wel stellen dat KB in dit dossier niet bepaald blijk gaf van burgerschapszin of van gemeenschapsgevoel, ook niet ten aanzien van de Vlaamse gemeenschap. Groot is dan ook mijn verwondering wanneer nu al dagenlang geconstateerd kan worden dat deze bank doodleuk aanschuift als potentieel noodhebbend bedrijf om nog eens door de burger 'gered' te worden.

Kredietbank, die bank van hier, is beroemd en berucht door haar KBLux connectie. In een aantal dossiers werd blijkbaar voldoende zwaar materiaal gevonden om met grote waarschijnlijkheid te stellen dat er massale en jarenlange belastingontduiking is gepleegd, en hier en daar werden enkele kleinere of individuele "spaarders" berecht en verplicht tot aanbetaling. Het dossier van een tabakshandelaar uit het Brusselse is het meest bekende. De overige 'grote dossiers' van KBLux zijn schimmiger behandeld. Schattingen over de belastinggelden die België (of Vlaanderen, als men dat absoluut wil, vooral voor KB) mislopen is door de constructies die zo jarenlang werden opgezet en volgehouden zijn moeilijk, maar dat het over cijfers met ettelijke nullen gaat is de meest gehoorde versie. Gerechtelijk onderzoek naar dit KBLux-dossier is vermoedelijk vastgelopen, en zo geneutraliseerd. tenminste, dit is geen nieuwsfeit meer (of lees ik de verkeerde kranten en weekbladen?), en over de grote bedragen die zo vermoedelijk weggeslagen zijn wordt niets meer vernomen.

Samenvattend kan men wel stellen dat KB in dit dossier niet bepaald blijk gaf van burgerschapszin of van gemeenschapsgevoel, ook niet ten aanzien van de Vlaamse gemeenschap.

Groot is dan ook mijn verwondering wanneer nu al dagenlang geconstateerd kan worden dat deze bank doodleuk aanschuift als potentieel noodhebbend bedrijf om nog eens door de burger 'gered' te worden. Met andere woorden, ik hoor klagen dat zij slachtoffer is zoals de andere banken en nu dringend beroep doet op de regering, - in naam van de burgerzin van de gemiddelde Vlaming - om financieel geholpen te worden.

Als het niet zo cynisch zou klinken voor elke nadenkende Vlaming, dan zou men gewoon denken aan de voortzetting van een gewoontegedrag: de staat of de gemeenschap zijn er om leeg te halen. De 'domme Vlaming', met zijn verlichte ministers , zal wel blij zijn wanneer 'die bank van hier' zo kan gered worden.

Vanuit een medemenselijk standpunt is dit een typevoorbeeld van graaicultuur, denk ik, en daarom wilde ik het ook niet aan de geïnteresseerde lezer onthouden: vanuit eigenbelang het gemeenschapsbelang melken dat het niet meer mooi is, en dan beweren dat je dat doet voor het belang van iedereen. Zou een deel van de winsten uit vroegere tijden niet besteed zijn aan solide en ethisch correct bankieren? Is het weer de fout van de Vlaming die zijn vertrouwen in de banksector kwijt is? Vertrouwen in wat precies? Die slechte, domme Vlaming toch: red toch die bank, en zet geen feiten naast elkaar.

Het zijn harde tijden voor bankiers. Hopelijk denkt niemand te hard na, en stelt men niet te veel voorwaarden: controle of zo, laat staan opheffing van grijze zones. Kijk naar de 'Zwitserse oplossing': alle geld, hoe vuil en illegaal ook, is welkom en beschermd door het bankgeheim, en als men het mes op de keel krijgt van een grote staat, dan laat je enkele dossiers openen. Dat heet hypocrisie, en dat is populair in bepaalde kringen, maar niet niet in het voordeel van de gemeenschap.

Maar, wat we in Vlaanderen doen, doen we natuurlijk beter: vooruit, Vlaming, geef een deel van je welvaart af om die bank te redden en denk niet verder na. Maar wij burgers mogen niet cynisch worden, want dan zijn er nog enkel cynici over (om een voormalig boegbeeld van de socialisten te parafraseren). Het is niet nodig om moraalridder te zijn, maar enige ethiek zou toch wel mogen blijven om als beschaafd te kunnen blijven doorgaan.

Rik Pinxten is voorzitter humanistisch-vrijzinnige vereniging Vlaanderen (HVV).