Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Apart pluralisme of multi-culturele apartheid

Apart pluralisme of multi-culturele apartheid

Cafépraat.
Ik heb in de staminee van mijn ouders weer een indianenverhaal opgevangen. Alhoewel.
De aanleiding was de aanwezigheid van Luc Lamine. Eén van de klanten begon een betoog over Lamine's aandeel in de Visa-affaire en diens vrijspraak hierin, waardoor hij zijn ambt als hoofdcommissaris van Antwerpen terug kon opnemen, had hij dit gewillen. Maar dat wou hij niet. Nu heeft hij volgens mijn op dat moment nog nuchtere, maar daarom nog niet betrouwbare bron één of ander lucratief baantje bij staatveiligheid.
Lamine is vooral bekend door zijn aanvaring met Dyab Abou Jahjah van de Arabisch Europese Liga na de emotionele uitbarsting op de Turnhoutsebaan als gevolg van de moord op Mohammed Achrak. Beiden stonden toen neus aan neus tegen mekaar te roepen en de confrontatie van de Antwerpse politie met de burgerpatrouilles van de AEL, die waren opgestart om getuige te zijn van mogelijk racisme van diezelfde politie, had zijn kookpunt bereikt.
Hoe het verder met Abou Jahjah verging, kan je onder andere lezen in het boek van Mohammed Benzakour "Abou Jahjah, nieuwlichter of oplichter ? : de demonisering van een politiek rebel".

Waar het nu over gaat, is dat Lamine op het proces van Abou Jahjah diens rol gedurende de oproer, toen Leona Detiège nog burgemeester was, onverwachts geminimaliseerd heeft. En volgens onze café-bezoeker was dat om volgende reden: om Patrick Janssens een brug te leggen. Janssens, een reclame-jongen die voor het gewone publiek vanuit het niets een belangrijke rol binnen de SP kreeg, en na Detiège burgemeester van Antwerpen werd. En dat was dan de wraak van Lamine voor zijn valse beschuldiging van fraude.
Nu is Janssens volgens onze klant een vriendje van iedere m*k*k (sic) in Antwerpen, maar Janssens heeft door het hoofddoekenverbod veel populariteit verloren bij de ene bevolkingsgroep, maar ook niet gewonnen bij de andere bevolkingsgroepen door ineens elk religieus symbool te verbieden. Onze klant hield vervolgens kwaad zijn kruisje boven.
Wie heeft er nu bij gewonnen? De seculieren?

Janssens heeft wel tegen meerdere schenen geschopt. Ik herinner me nog zijn uitspraak over vrouwen waardoor Detiège en de rest van het college opstapten tijdens één of andere zittting. Of deze uitspraak nu zo vrouwonvriendelijk was of juist een tentoonspreiding was van mannelijk haantjesgedrag laat ik in het midden.
Ook over de splitsing van Vlaanderen en Wallonië heeft hij zich na de één of andere verkiezingen eerder laconiek uitgelaten alsof het allemaal niet zo'n rol speelt, waar we vooral uit konden concluderen dat de eenheid van België geen prioriteit is voor hem.
Janssens' ondubbelzinnige houding ten opzichte van de AEL tenslotte kunnen we nog eens nalezen in volgend artikel over de betogingen tegen het Israëlisch geweld in Gaza: http://www.knack.be/nieuws/belgie/patrick-janssens-over-de-betogingen-in... .

Nu wil ik niet schrijven over dronkemansverhalen en zeker niet het proces van Patrick Janssens maken. Ook al is de soap rond de Oosterweelverbinding nu het nieuwe heikel punt, ik vind dat Antwerpen onder Janssens niet in hetzelfde bedje ziek is als steden zoals Oostende of Brussel. Als je ziet hoe die in de media gepotretteerd worden, al dan niet terecht, dan is het met het imago van Antwerpen toch wel beter gesteld.
Zelfs het MAS is er aan het komen, wat dan weer herinneringen oproept aan de Werf van de Eeuw en de onbereikbare handelszaken, want de één zijn brood (de bouwlobby) is de ander zijn dood (de kleine zelfstandige).
En zo stel ik me noodgedwongen de vraag of "Ik zie A graag" wel meer is dan wat holle marketing. De Zomer van Antwerpen zou met wat fantasie als Brood en Spelen kunnen bestempeld worden en als de vader van het communisme godsdienst het opium van het volk vond, wat zou diezelfde Marx dan vinden van de volksmennende SP.A, die wel populair is bij overtuigde gelovige moslims, ook al zullen we zien wat de gevolgen zullen zijn van het hoofddoekenverbod.
Het kiespercentage van het Vlaams Belang is gedaald in Antwerpen, maar blijft stijgen in de rest van Vlaanderen. En dan moet ik denken aan de pijnlijke woorden van een student geneeskunde aan de UA namelijk dat er in Antwerpen een etnische zuivering aan de gang is: de "autochtone" bevolking neemt af ten opzichte van de "allochtone" door onder andere een verschillend geboortecijfer, de snel (sic) Belg-wet, en het verhuizen van eerstgenoemde naar den 'buiten'.
De verrechtsing is dus zeker niet afgenomen: Lijst Dedecker en NVA worden populairder met de dag.

En als ik zie hoeveel camera's er hangen in de Antwerpse openluchtzwembaden, kan ik niet anders denken dan "There's something rotten in the state of ...". En dan heb ik het over de agressie van de éne mens tegen de andere, niet over de etnie waartoe die behoort. Wie mij door mijn betoog verdenkt van bepaalde vooroordelen, moet ik teleurstellen, als ik nu één ding niet ben, dan is het iemand die oordeelt, integendeel ik ben de eeuwige twijfelaar.
Dus trek dan maar wel uw conclusies wat ik vind van blind geloof, hetzij in statusverhogende accesoires als Louis Vuitton-chacossekes, als de Openbaring van de Stenen Tafelen van Mozes.

Ik denk dat de uitdaging voor onze toekomst ligt in de verzoening van de vele culturen en ervoor te zorgen dat de multi-culturele samenleving door haar spanningen niet ontaardt in vele virtuele apartheidssttaatjes.
Zie je het al voor je: fundamentalistische pleitbezorgers van de vrije markteconomie, bevlogen flaminganten, feministische mannenhaters, chassidiem-Joden (sic), hardcore Hindoes, allemaal naast en los van mekaar.
Helaas ben ook ik subjectief, ik ben een redelijk overtuigd Darwinist, donkergroen en geloof niet in de goddelijkheid van Jezus maar wel in zijn levensleer.
Alhoewel, onder voorbehoud ...

OlivierHaemhouts

Gepost door OlivierHaemhouts
09.03.2009

Tags