Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ook werknemers zonder papieren hebben rechten

Ook werknemers zonder papieren hebben rechten

Advocaten zijn zich niet altijd bewust van de rechten van werknemers zonder papieren. Dat bleek op een colloquim rond migratie en waardig werk georganisseerd door Progress Lawyers Network. De organisatoren vonden het dan ook belangrijk om Sabine Craenen van de Organisatie voor Clandestiene Arbeismigranten (OR.C.A.) uit te nodigen. Zij werd vergezeld door meneer Gonzales, een werknemer die na jaren van uitbuiting zijn weg vond naar OR.C.A..

Het is nu al bijna een jaar dat we wachten op een omzendbrief van minister Turtelboom rond de regularisatiecriteria. Ondertussen moeten de mensen zonder papieren die hier zijn zien te overleven. Dat doen ze vaak door aan clandestiene arbeid te doen. Maar ook op dat vlak worden de mensen zonder papieren onheus behandeld. Ze zijn vaak het slachtoffer van uitbuiting. De werknemers zijn meestal niet op de hoogte van hun rechten. De werkgevers zijn ofwel niet op de hoogte of negeren deze rechten. OR.C.A. maakt er dan ook haar missie van om de arbeidsrechten van werknemers zonder papieren te verwezenlijken.

Gonzales heeft het bijna allemaal meegemaakt. Hij moest 20 uur per dag werken en dat aan 5 euro per uur. Hij moest voor het bedrijf waar hij werkte naar het buitenland trekken hoewel hij geen geldige documenten had en werd dan ook gearresteerd. Verder werd hij verplicht documenten te ondertekenen in een taal die hij niet verstond. Later bleek dat die documenten dienden om hem als zelfstandige te benoemen. Toen Gonzales een dochtertje kreeg was het bijna onmogelijk om haar in te schrijven. “Ik heb alles proberen clean en wettelijk te spelen maar dan wordt het moeilijk om iets te bereiken”, aldus Gonzales. Nu dat hij wegens gezondheidsredenen niet meer kan werken wordt hij ondersteund door OR.C.A..

Voor werknemers zonder papieren die uitgebuit worden is het moeilijk om naar de arbeidsinspectie te stappen. De arbeidscontroleur is terzelfdertijd ook migratiecontroleur. Uit schrik uitgewezen te worden of hun job te verliezen blijven ze dus veel verdragen van hun werkgevers. Wettelijk gezien hebben de werknemers nochthans heel wat rechten. Hoewel hun tewerkstelling irregulier is moeten de werknemers op de werkvloer op dezelfde manier behandeld worden als legale werknemers.

OR.C.A. werd opgericht in 2003 en is operationeel sinds 2005. Bij het ontstaan was er nog veel te weinig bekend over hoe werknemers zonder papieren hun rechten konden afdwingen en bij welke instanties ze konden aankloppen voor hulp. OR.C.A. informeert, sensibiliseert en is een helpdesk. Zowel clandestiene werknemers kunnen er om informatie vragen als hulpverleners, vrijwilligers, vakbondsafgevaardigden etc. Een van de belangrijkste verwezelijkingen in haar strijd naar meer informatie bekend maken is de Rechtengids voor Werknemers Zonder Papieren die in 2006 verscheen.

Voor meer informatie: www.orcasite.be