Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Franse werknemers massaal op straat

Franse werknemers massaal op straat

19 maart 2008 - Op 213 plaatsen in Frankrijk trekken werknemers vandaag de straat op om te betogen tegen het economische beleid van de regering Fillon. Die wil snoeien in het aantal arbeidsplaatsen in de openbare sector, wat niet naar de zin is van de vakbonden. De actievoerders eisen ook dat de overheid voorwaarden koppelt aan haar steun aan privébedrijven.

Een eerdere actiedag van het gemeenschappelijk vakbondsfront bracht op 29 januari al eens 2,5 miljoen mensen op de been. De vakbond CGT maakt zich sterk dat ze dat cijfer vandaag evenaren. De krant Le Monde bevestigt alvast dat er in de provincie “minstens evenveel” actievoerders op straat kwamen als de vorige keer.

Die eerste actiedag verplichtte president Sarkozy toen om enkele sociale accenten te leggen in z'n 'relance'-plannen voor de Franse economie. Maar niet genoeg, vinden de acht Franse vakbonden (CGT, CFDT, FO, CFE-CFC, CFTC, Solidaires, FSU, UNSA). Ze eisen onder meer een einde aan het schrappen van banen in de ambtenarij, het koppelen van voorwaarden aan staatssteun voor bedrijven, en een verhoging van het minimumloon.