Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Walk and Don't Look Back: The Sequel

Walk and Don't Look Back: The Sequel

Op weg naar een persconferentie van stRaten-generaal heb ik mijn iPod op. Zonder echt te luisteren stap ik verder. Tot opeens de stem van Wannes van de Velde zich in mijn hersens priemt en blijft plakken. Hij zingt:

De machtigen hebben gesproken
Ge kunt daarom treuren
Maar d’heilige poen
Heeft altijd de wetten gebroken (1)

_IGP5462.jpg

Er was een grote belangstelling van de pers.

Waarom verdedigt minister Van Mechelen van open VLD nog steeds het BAM tracé terwijl zowel het stRaten-generaal als het Arup/Sum tracé beter scoren op

* Milieu
* Stadsuitbreiding
* Mobiliteit
* Leefomgeving
* Kostprijs

Hoe leg je uit dat ondanks deze voordelen het BAM tracé in het voordeel is van het algemeen belang. Het lijkt of Wannes me vanochtend het antwoord, van aan de andere kant, inzong.

_IGP5464.jpg

Peter Verhaeghe en Manu Claeys

Hoezo BAM duurder?

BAM was toch goedkoper en Noriant heeft een nieuwe lagere prijs gemaakt. Bij het bekijken van de financiele haalbaarheid blijkt dat in het Arup/Sum rapport appelen met citroenen vergeleken zijn. Er werd bij BAM bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de kostprijs van het afbreken van de IJzerlaanbrug, terwijl dit noodzakelijk is voor het Lange Wapper traject. De Vlaamse regering weigert op de vraag van SG in te gaan om een hercalculatie aan te vragen. SG neemt een auditeur onder de arm en doet de hercalculatie zelf op basis van de gegevens opgenomen in de Arup/Sum studie en vergelijkt appelen met appelen.

* Kostprijs BAM 3,12 miljard euro i.p.v. 2,70 miljard
Kostprijs SG 2,77 miljard euro i.p.v. 3,00 miljard
* Onderhoudskosten bij BAM 45,65 miljoen euro/jaar i.p.v. 39,90 miljoen euro/jaar
Onderhoudskosten SG 26,31 miljoen euro/jaar i.p.v. 30,91 miljoen euro/jaar
* Aan Kennedytunnel wordt bij beide trajecten geen tol gehesen
Aan de Oosterweel tunnel betalen vrachtwagens bij beide trajecten hetzelfde en personenwagens:
BAM 2,50€
SG 0,50€

Het is duidelijk waarom de Vlaamse regering niet ingaat op de vraag van een hercalculatie. De Vlaamse regering zou plat op de buik gegaan zijn en bij sommige ministers had dit diepe putten gemaakt in de vloer van het parlement.

_IGP5486.jpg

Peter Verhaeghe baseert zijn betoog op feiten.

Wanneer is trop te veel?

Er zijn reeds veel politici die hun verantwoordelijkheid hebben moeten nemen voor relatief kleine vergrijpen. In Antwerpen durft men het woord ‘Visa’ in sommige kringen nog steeds niet hardop zeggen. Er werd moord en brand geschreeuwd, VB en LDD op kop. Terwijl het voor veel burgers inmiddels duidelijk is dat dit potje op zijn minst stinkt. Blijft het in het medeplichtige parlement stil. Wat moet er gebeuren vóór zij een onderzoek instellen of toch op zijn minst kritische vragen gaan stellen? Hoeveel leugens en plat populisme mag je vertellen voordat het ‘trop’ is?

_IGP5473.jpg

De pers kreeg bijna 90 minuten informatie.

Walk and don’t look back The Sequel.

Terwijl er nog verder onderzoek gebeurt vraagt de Vlaamse regering toch een bouwvergunning aan. Een daad van goed bestuur? Welke goede huisvader vraagt een bouwvergunning aan voor iets waarvan hij nog niet weet of hij het wel wil?

De Vlaamse regering en de BAM hebben nog één joker. Namelijk de randvoorwaarden die in 1998 -99 zijn vastgelegd. Samen met de toelating aan BAM om de bouwvergunning aan te vragen, hebben ze nogmaals bepaald ‘geen vrachtwagens in de kennedytunnel’. Burgemeester Janssens die nu volop lijkt te gaan voor het Arup/Sum traject, vertelde op TV dat hij niet verwachtte dat die bepaling zo belangrijk was in dat tracé. Voor degenen die dat geloven, keep on dreaming. Het is even belangrijk voor het Arup/Sum als voor het SG tracé. SG heeft verschillende malen gevraagd op welk onderzoek deze randvoorwaarden gebaseerd zijn. Het antwoord luidt: “er zijn informele contacten geweest.” Dus 10 jaar oude informele contacten zijn voldoende om de bevolking een minderwaardig project in hun strot te drukken.

(1) ‘Mijn grootmoeder was van den Doel’ op ‘In de maat van de seizoenen.’

Only great leaders stop walking and look back!

Neen beste lezer, dit is geen onvoorwaardelijk loflied aan onze burgemeester.

Wel een blijk van appreciatie voor de luisterbereidheid naar de stem van de Antwerpenaar die de volgende maanden crescendo zal gaan. Voor de gezondheid van de 90,000 mensen die binnen een afstand van 500 meter rondom het Lange Wappertracé wonen zou dit een regelrechte ramp zijn.
Er zal een beter tracé uit de bus komen in de tweede ARUP studie die eind juni moet klaar zijn.
Steun de Antwerpenaar aub door druk uit te oefenen op de regering opdat zij oor zou hebben naar de resultaten van de volksraadpleging in oktober!

Namens hen dank ik u;

ps. en het is Niet In My Back Yard dat dit gebeuren zou; ik spreek enkel namens het "algemeen belang"