Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Column] LIJK

[Column] LIJK

Eén ding is zeker. Dood gaan we allemaal. Wanneer, hoe, waar is de vraag. Waarheen al veel minder. Rijstpap met gouden lepeltjes in de hemel of eeuwig branden in de hel, die sprookjes beroeren nog weinigen. Vandaag op aarde waardevol te leven, daar gaat het om. In de flits die het leven duurt.

Godsdienst is filosofisch idealisme. De werkelijkheid zou in ons hoofd zitten en van daar uit “geprojecteerd” worden. Rare idee. Oude Grieken vonden dat al te zot voor woorden. Als communist en atheïstische marxist, ben ik filosofisch materialist. Veel moeilijke woorden in één adem. Wil je in je stamcafé je drinkende maat tot diepere gedachten brengen, zeg dan: “Alles vloeit en niets is blijvend”. Misschien gaat dan een lichtje op. Dat licht heet Heraclites. Een Griekse filosoof van vijfhonderd voor Christus. Lenin was enthousiast over die kerel. Heraclitus: “De wereld, de eenheid van alles is door geen godheid en geen mens geschapen, maar zij was, zij is en zal een eeuwig vuur zijn, wetmatig ontvlammend, wetmatig uitdovend”. De wetten van de natuur, deze van het dialectisch en historisch materialisme.

Ik ben 67 jaar en dan ga je al eens nadenken. Een “ziel” die naar de hemel of de hel gaat heb ik niet. In een kat reïncarneren zal ik evenmin. Eens de stekker er uit resten er vel en been. Hoe er vanaf geraken ? De natuur heeft daar een handige oplossing voor: de worm. Ooit beroepsambulancier zag ik enkele ontbindende lijken. “Gefundenes Fressen” voor miljoenen beestjes en hun nageslacht. Ecologisch zit dat mooi in elkaar, een perpetuum mobile van hier tot in de kosmos. Maar ik zou geen marxist zijn moest ik de natuur niet willen temmen.

Het wetenschappelijk proefondervindelijk bewijs kwam in de plaats van god. Dankzij die methode werd aangetoond dat Einstein en de ontdekkers van de kwantummmechancia niet echt gek waren. Heel wat van hun science fiction vliegt in het heelal en zit in je broodrooster. Ook de chirurgen die me enkele jaren geleden aan het hart opereerden, zijn niet gek. Mijn “ziel” zat niet in die spier, ze hadden er wel veel prutswerk aan maar zijn geen prutsers. Ze legden me als een kieken open en gingen ervaren aan de slag. Waar haalden ze die ervaring vandaan ?

Ook zij waren jong, student. Ze studeerden aan de faculteit geneeskunde. Zetten voor de eerste keer de scalpel in een dierlijk onderdeel. Wat onwennig. Maar waar oefenden zij als studenten op ? Een kieken is een goed begin, doch heeft geen menselijke spieren, bloedvaten, hart. Er rest dan nog één dier, de mens, de heengegane mens. And that is the question.

De Belgische faculteiten geneeskunde hebben veel lichaam donors nodig. Zij krijgen er amper binnen. Te weinig voor wetenschappelijk onderzoek en voor onderwijs. Het betreft hier niet orgaan donors, wel om mensen die bij leven en welzijn hun hele lichaam gratis en voor niks aan die faculteiten “schenken”. Gestimuleerd door een TV programma en mijn wonderbaarlijke heropstanding na vier overbruggingen, nam ik de stier bij de horens. Vulde een simpel “contract” of testamentje in en verstuurde dat naar de Antwerpse Universiteit. Mijn familie en vrienden weten nu wat te doen. Dood is dood, vliegensvlug mijn “ontzielde” resten naar de diepvries. Mijn lichaam kan dan gemiddeld twee jaar dienst doen. Dan hier een onderdeel, dan daar een ander. Tot meerdere opbeuring van de studenten, de wetenschap en de patiënten na mij. Simpel, niet ?

Blijkbaar niet. In België bereiken per jaar slechts enkele tientallen “geschonken” lichamen de snijzalen. Waarom ? Onwetendheid, schroom, de familie,… Het zal wel. Maar ook, vooroordeel, angst, egoïsme, het-is-mijn-lijf-en-daar-blijven-ze-af, onverschilligheid en gebrek aan sociale geëngageerdheid. Voor een communist is dit evenwel de allerlaatste kans om zich, steendood, belangeloos in te zetten voor de gemeenschap. Wanneer het een motivatie kan zijn, zijn lichaam aan de wetenschap “schenken” behoort helemaal tot de geest van de stellingen van Marx, Engels, Lenin en Heraclitus. Ik “schonk” het met plezier aan de wormen. Aan de wetenschap lijkt me nuttiger. Zo verplichten we de huidige studenten niet zoals de anatomie wetenschapper Andreas Vesalius (16°eeuw) om ’s nachts lichamen van de galg te roven.

(Bron “Solidair” 9/4/09)

Historisch simplisme?

Beste Koen,

Gaat je dood als je doodgaat?

Dit lijkt een triviale vraag. Maar denk er eens langer dan vijf minuten over na. Ga je dood als je doodgaat? Om eerlijk te zijn: ik weet het zelf niet. Maar u blijkbaar wel. Ik denk dat ik uw antwoord hierop, dmv het bovenstaande artikel, als volgt kan samenvatten: ja, als we dood zijn vergaan we als rot fruit. Dat is waar natuurlijk, althans voor het lichaam. Hiermee wil ik niet verklaren dat ik een dualist ben, of dat ik geloof hecht in het bestaan van een ziel. Maar het is een wetenschappelijk feit dat de werking van de geest een fundamenteel (conceptueel) raadsel blijft. De werking van de geest is niet degradeerbaar tot een aantal neurlogische processen. Verglijk het met een boek. De gedrukte letters zijn de mogelijkheidsvoorwaarde voor een wereld van betekenis die niet langer reduceerbaar is tot gedrukte letters op eventueel gerecycleerd papier. Uw opvatting over leven en dood, lichaam en geest is verglijkbaar met iemand die verkondigt dat een boek uit niets anders bestaat dan papier en wat lettertjes op dat papier.
Daarmee wil ik niet zeggen dat er een leven na de dood is. Wel wil ik het raadsel van de dood in ere herstellen, dat in vele opzichten terug te voeren is op het raadsel van de verhouding tussen lichaam en geest. Waar het op neerkomt is dit: het is even dwaas om met volle overtuiging te verkondigen dat er geen leven na de dood is, als verkondigen dat er wel een leven na de dood is. Beide overtuigingen gaan terug op een geloof. Beide overtuigingen vallen wetenschappelijk niet uit te sluiten.
Maar daar ging uw artikel niet over natuurlijk. Het ging over het afstaan van het lichaam aan de wetenschap. Welnu, volgens mij gaat u daarbij uit van een zelfde simplisme als ten aanzien van de dood. Vele mensen denken niet in loutere nutsoverwegingen over hun lichaam. Er bestaat zoiets als een lichamelijke integriteit. Een lichaam is voor de meesten meer dan louter wat weefsel en sapjes. Het maakt integraal deel uit van de persoonlijkheid. En die persoonlijkheid is iets wat mensen tot over de dood heen willen bewaard zien blijven. Dat is nu eenmaal zo ...

Ik wou dit gewoon even als kanttekening bij u artikel plaatsen. Ik vind dat historisch materialisten vaak een te korte bocht nemen om complexe fenomenen te verklaren. Dimensies als waardebepaling, zingeving, ... kortom existentiële kwesties die de loutere nutsbereking overstijgen worden steeds onderbelicht. Dat is jammer en het is tevens de reden waarom het historisch materialisme als filosofische stroming zijn tijd gehad heeft.

mvg
thomas

KoenCalliauw

Gepost door KoenCalliauw
09.04.2009

Tags