Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Spionage - Electrabel wroet in drek

Spionage - Electrabel wroet in drek

Het smerige wereldje onder de schedel van Dedecker (LDD) (1) werd onthuld dank zij de voormalige Hasseltse handbalspeelster Marleen Ceyssens: privédedectieve. De Oostendse ex judoca en wroeter in stront blijft het in de sport zoeken. Of, zoals Walter Pauli van De Morgen schreef: “Drek is zijn kapitaal”. De dedectieve zocht in het leven van De Gucht en vond niets. Jean - Marie zit nu zelf tot aan zijn nek in de drek.

“Extremisten – Terroristen”

Journalisten en politici allerhande doen stomverbaasd en verontwaardigt. Dàt hadden ze nu niet verwacht. In België ! In Vlaanderen ! Hun verontwaardiging is bijzonder selectief. Nu “de top” van het land met de Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht de sigaar is, woedt een golf van hypocriet protest.

Ondertussen worden linkse militanten, vredesactivisten, “ambetante” journalisten, milieuorganisaties, kritische burgers, vakbondsleden,… dag en nacht “gevolgd” door veiligheidsdiensten van alle kleuren en formaten. (2) En niet alleen de “officiële”, zoals de Staatsveiligheid en allerhande recherches van de flikken. Zelf sta ik op zo’n lijst met “Extremisten – Terroristen”, die mei 2005 van uit “de recherche”, “gelekt” werd. (3). Dezelfde journalisten en politici die nu hun verbijstering van de daken schreeuwen, bleven toen beschaafd stil. Mijn “privacy” en die van veel andere had geen waarde. Sindsdien heeft de privacy van hen die het “gezag” heten te vertegenwoordigen voor mij nog minder waarde dan ooit. Die lijst is trouwens hilarisch en geeft te denken over het IQ bij “de recherche”. De simpele ziel die hem “lekte” kreeg een…berisping. Tijdens WOII maakten de nazi’s wel gretig gebruik van dergelijke Belgische lijsten. Hilarisch of niet…

Activisten als “target”

De clasch tussen Dedecker en De Gucht is een familiekwestie. Soort zoekt soort. De Decker kent zijn pappenheimers uit de gedrogeerde sportwereld, de corrupte politiek, het milieu van de geslaagde “zakenmannen”, de criminaliteit. Het is zijn “habitat”, beschreven in het pas verschenen “De Buffel” van Raf Sauviller (“Wever & Bergh”). Waarin verhaalt wordt hoe hij op een Oostends plein, strontzat zijn vrouw professioneel in het ziekenhuis sloeg. “Libertijns” grapje… Een De Gucht en C° horen daar bij. Eens broeders in de loge en in Open – VLD, worstelen ze nu een match “catch is catch” in de drek die hun wereld is. Waar geloerd wordt op de kans op een houdgreep. Waar privé dedectives en private inlichtingendiensten over elkaar struikelen.

Het chique “groot kapitaal” heeft nooit om moord, chantage, intimidatie verlegen gezeten. Ondermeer de CIA is de professionele uitvoerder van talloze bekende en nog meer onbekende moorden in dienst van dat kapitaal. In België is de dodelijke aanslag op de kommunistische leider Julien Lahaut (KP) in volle koude oorlogsperiode (1950) exemplarisch. De aan de Navo gelieerde terreurcellen van “Operatie Gladio” waren er bij betrokken.(4) Ook vandaag lopen anti kapitalistische activisten gevaar. Wie het durft opnemen tegen de kapitalistische maffia die verantwoordelijk is voor de door hen opgezette financieel/economische crisis, is een “target”. Zowel in Londen als in Straatsburg waren betogers tegen oorlog en kapitaal enkele weken geleden letterlijk “targets” en werden keihard in mekaar geslagen. Met in Londen een dode als gevolg. Niet door een hartaanval, maar wegens inwendige bloedingen door matrakslagen.

Gewapende bewakers…

Organisaties en individuen die bvb. de financiële kolos Electrabel aanpakken, moeten uit hard hout gesneden zijn. Electrabel maakt meer dan 3,5 miljard euro zuivere winst per jaar, voor de aandeelhouders. Ten koste van de bevolking die ze misleidt en veel te hoge energieprijzen uit de zakken klopt. Die een samenleving opzadelt met levensgevaarlijke kerncentrales, zoals die van Doel en Tihange bij Huy. In “Jobat” (18/04/09), een bijlage van Het Nieuwsblad rond werk, zei de veiligheidsingenieur van Doel, Rikkert Wyckmans: “Niemand weet wat hier echt gebeurd…”. Dat er in en rond Doel veel loos is, weten we des te zekerder door de actie van de milieuactivist Anja Hermans. Ze had makkelijk die centrale kunnen opblazen… (5)

In het interview met Wyckmans wordt Anja niet genoemd. Wel wordt gepocht over de strenge veiligheidsmaatregelen… Els De Clercq, communicatieverantwoordelijke: “Ik vermoed dat het in de toekomst nog strenger wordt. In Amerika staan er, zeker sinds de aanslagen van 9/11 gewapende bewakers voor de centrales. Misschien gaan we daar ook wel naar toe ?”. Scherpschutters op de torens van Doel ? Dat zien ze daar wel zitten. Electrabel laat zich op meer terreinen inspireren door de Yanks.

“Militaire methodes…”

Wat niet weet, niet deert en zo willen ze het bij Electrabel houden. Dinsdag 21/04/09 was het nieuws. Geen groot nieuws, dat bleef het worstelen in stront tussen Dedecker en De Gucht. Klein nieuws, ook over dedectives. Over regelrechte spionage bij Greenpeace, in opdracht van Electrabel. “Het is een onderdeel van de algemene dreigingsanalyse die we hadden besteld”, zegt Electrabel. Een conclusie uit die analyse: “De acties van Greenpeace tegen Electrabel zijn op basis van ‘militaire methodes georganiseerd’. In België zijn slechts twee personen op de hoogte van alle komende acties”.

Greenpeace en andere activisten hebben alle redenen om zeer voorzichtig tewerk te gaan. En niet alles aan de grote klok te hangen. Die houding nemen best alle actievoerders aan. Een week geleden is rond Greenpeace in Frankrijk een spionageschandaal losgebroken. De energiereus Electricité de France (EDF) bleek ingebroken te hebben in het computersisteem van de milieuorganisatie. Vroeger werd een schip van Greenpeace, The Rainbouw Warrior, tot zinken gebracht door de Franse geheime diensten. (6)

Dubieuze “terreurexpert”

Het bewijs van de spionage activiteiten van Electrabel zit in het dossier van een rechtszaak die de Belgische elektriciteit gigant inspande tegen Greenpeace, wegens…bendevorming. De milieuorganisatie won het pleit en wil nu opheldering over dat rapport. Het werd opgesteld door een schimmige figuur met een duistere organisatie. Claude Moniquet, zelfverklaard terreurexpert en zijn “onderneming”, Esisc. (European Strategic Intelligence and Security Center). Een mond vol voor een illegale club in België. Zijn Esisc heeft hier geen vergunning. Wat Electrabel een zorg zal zijn. Dat Esisc, “observeert en analyseert het internationaal terrorisme en strategische kwesties van conflict en instabiliteit…”. Klinkt duur. Dé geschikte partner dus voor Electrabel, om Greenpeace en “terroristen” van Friends of The Earth en Vredesactie, als Anja Hermans, aan te pakken.

Moniquet had redenen om een tijdje de Belgische bodem te vermijden. Hij riskeerde hier in de boeien geslagen te worden wegens verduistering en verboden wapenbezit. Rond 1993 woonde hij in Elsene, waar hij het vertikte zijn huur te betalen. Er werd beslag gelegd op zijn inboedel en hij verdween spoorloos met die inboedel naar Frankrijk. Kleinigheidje.

De man “voelde zich bedreigt in een privéconflict”. Kunnen we ons voorstellen. Hij liep rond met twee illegale revolvers. Ook daarvoor werd hij veroordeelt. Om beide veroordelingen krijgt hij hier nu voor zijn inlichtingendienst geen vergunning van Binnenlandse Zaken. Met dat soort gasten gaat Electrabel dus in zee. Jean-Marie Dedecker had het niet beter kunnen verzinnen. “Heren van stand” onder elkaar. En vooral één in de strijd tegen alles wat anti kapitalistisch is en een aanslag plant op hun poen.

Al-Qaeda. Doel terreur doelwit ?

Enkele jaren geleden ging Claude Moniquet het Leuvens studentecorps opvoeden. Thema: “Al-Qaeda leeft !”. Altijd prijs, de plaatselijke Kring voor Internationale Betrekkingen trok volk. Uit het verslag over de avond in het studentenblad Veto leren we vooral dat deze specialist in “strategische kwesties” niets interessanter wist te vertellen dan hetgeen al lang in de “boekskes” stond. Neen, Al-Qaeda bezit géén atoombom. Dat wist hij zeker. Maar waar we wel schrik voor mogen hebben is “een aanslag op een kerncentrale” ! Die van Doel bvb. Anja Hermans testte dat uit. En: “Moniquet wees er op dat er honderden kleine centrales bestaan die niet of nauwelijks beveiligd zijn. Waar nucleair afval spoorloos verdwijnt”. Anja stak niets in haar zakken. Dat weten wij zeker. Wie heeft het gedaan ?

Claude Moniquet is het type getrainde provocateur dat zich als “specialist” voordoet, maar vooral bezig is conflicten te creëren in dienst van bvb. de CIA. Hij is een ex van de Franse geheime dienst. Dezelfde die de Rainbouw Warrior liet zinken. Electrabel kan gerust slapen.

Van dossiertje tot staatsgevaarlijk

In België wemelt het van inlichtingendiensten waarop de Staatveiligheid geen vat heeft, niets van afweet. Alain Winants, de geplaagde administrateur – generaal van die club, kan dat slechts zuchtend toegeven. Een Moniquet speelde duidelijk een rol in het grote terreuralarm dat een jaar geleden Brussel wekenlang in de ban hield, en geen enkele basis had. Winants tracht drie officieren van de Marokkaanse inlichtingendienst in ons land, richting Marokko te bewegen. Ze gingen wat te ver binnen de Marokkaanse gemeenschap… De Marokkanen lachen Winants openlijk uit en weigeren. (7)

Milieuactivisten, linkse activisten tout court worden bespioneerd. Door overheidsdiensten en privé diensten die verweven zitten in die van de overheid. Wie Dedecker verwijt door het inzetten van een privé dedectieve op De Gucht niet in de pas te lopen van “een cultuur” die dergelijke strapatsen niet gewoon is, is hypocriet of leeft op de maan. Een spionage cultuur bestaat hier sinds mensenheugenis. De Staatsveiligheid legt zelfs dossiers aan van actieve politici en ministers. Niet alleen de Antwerpse flikken houden info over mijn leven nauwgezet bij, ook een vorige Burgemeester hield op het “Schoonverdiep” een persoonlijk “dossiertje” bij, voor het geval dat… Dat is besmettelijk. Van dossiertjes wordt je “staatsgevaarlijk”.

Rechtertje wordt raadsheer…

Jean-Marie Dedecker vond dus niets uit. Hij sluit aan bij een lange traditie van intimidatie. Slechts omdat er nu een vice premier in het spel is, wordt er gekrijst. Een vice premier die er al lang voor zorgde een “dossiertje” van Dedecker in zijn schuif te hebben. De mensen hebben geen ongelijk dergelijke politiek een “vuile zaak” te vinden. Ook de bedrijfsleiders die Dedecker én De Gucht zo nauw aan het hart liggen schakelen privédedectives in en leggen dossiertjes aan. Van hun werknemers, die zoals bij de Aldi vestigingen tot in de détails van hun leven illegaal bespioneerd worden. Dat alles ter meerdere glorie van de “vrije markt” van beide Belgische liberale politici.

Electrabel speelt grof spel. Een Correctioneel rechtertje in Dendermonde danste naar de pijpen van deze kolos door Anja Hermans voor haar journalistiek onderzoekswerk rond de kerncentrale van Doel tot 8 maanden effectief (!) te veroordelen, plus een straatverbod zonder limiet in de tijd van 500 m rond de installaties. Dat volgzame rechtertje is al beloond. Hij is nu Raadsheer bij het Hof van Beroep in Gent… Het Beroep van Anja Hermans mag hij niet behandelen.

Naast de criminalisering waarvan Greenpeace – dat Anja steunt – het slachtoffer is, werden door het vonnis tegen Anja Hermans de journalistieke rechten zwaar geschonden. Het recht op vrije meningsuiting is in gevaar gebracht. De rechten van àlle journalisten, met of zonder beroepskaart. De rechten van een journalist van Indymedia.be. die een met foto’s geïllustreerd dossier van 170 blz. over haar twee jaar durende “undercover” werk in Doel publiceerde. Dat voor dat rechtertje in Dendermonde boven zijn petje ging. Dat de basis werd voor artikels van beroepsjournalisten en voor Phara op de VRT-TV.

Persbond moet standpunt innemen

De politie blijft Anja Hermans stalken. Ze is “geseind” omdat ze terecht blijft weigeren haar perskaart van Indymedia.be af te geven. Het Parket organiseert die stalking. Ook hier heeft Electrabel een dikke vinger in de pap en tracht met behulp van de flikken vrije journalisten te intimideren. Vrouwe Justitia is niet blind, met haar neutrale weegschaal. Justitie staat in dienst van het establischment, van “het kapitaal”, van de heersende macht. De burgerlijke vrijheden worden aangetast met als alibi 9/11, het “terrorisme”, dat uitgebreid wordt naar elke oppositionele stem. Een stem die nog steeds door de grondwettelijke vrijheid van pers onvoorwaardelijk gewaarborgd is. Die men met de steun van Justitie en huurlingen als Claude Moniquet wil smoren.

Woensdagavond 21/04/09 laat Pol Deltour, secretaris generaal van de Persbond, de “zaak Anja Hermans” bespreken op de raad van bestuur van die bond. Indymedia.be verwacht een duidelijke steun aan haar journalist Anja en een inhoudelijke verklaring die in verhouding staat tot de ernst van de zaak.

Laat ondertussen Dedecker en De Gucht hun “liberale catch” in de politieke drek rustig afwikkelen. Ze voelen zich daar happy, beiden.

1 – Cartoon “Herr Flick” – http://www.indymedia.be/en/node/32704
2 - “ACOD tégen screening / Wie hallucineert ? De Staatsveiligheid of ik ?” – http://www.indymedia.be/en/node/32358
3 - “Terroristen – Extremisten” / Lijst - http://abdelhays.blogspot.com/2007/02/wie-heeft-de-lijst-extremistische-...
4 - “De moord op Julien Lahaut” - http://nl.wikipedia.org/wiki/Julien_Lahaut
5 - “Kercentrale Doel. De bevindingen van Anja Hermans” - http://www.indymedia.be/en/node/31646
6 - “Greenpeace/ Rainbow Warrior” - http://www.greenpeace.org/belgium/nl/about/ships/rainbow-warrior
7 - “Info over Claude Moniquet, Marokkaanse geheime diensten, terreuralarm in België," http://vankaas.blogspot.com/2008/11/de-marokkaans-belgische-tango.html