Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ACV heeft solidair antigif voor verrechtsing in Vlaanderen

ACV heeft solidair antigif voor verrechtsing in Vlaanderen

OOSTENDE -- Op een tweedaags congres in Oostende tekende het Vlaams ACV samen met 500 militanten en vrijgestelden de krijtlijnen van een sociaal en solidair Vlaanderen. “Solidariteit is hét antigif tegen individualisering en verrechtsing in onze maatschappij”, zegt nationaal secretaris Ann Vermorgen.

acv7.jpg

Tijdens de ACV-dagen ploegden de vijfhonderd congresgangers door een dikke bundel met 72 krachtlijnen, één voor één voorstellen die Vlaanderen socialer en meer solidair moeten maken. Daar zitten heel wat zeer concrete punten tussen. “Het zijn haalbare doelstellingen díe we willen realiseren via resultaatgerichte acties en constructief overleg”, aldus Ann Vermorgen.

Zo zal het ACV de komende jaren ijveren voor “lerende loopbanen”. Dat zijn loopbanen waarin “alle werknemers – ook deeltijdsen – permanent hun kennistijdens de werktijd kunnen bijschaven”. De kennis en de ervaring die ze daar opdoen moet opgeslagen worden in een competentiepaspoort. “Zo'n paspoort registreert alle ooit elders verworven  competenties”, zegt Ann Vermorgen.

Geen dienstencheques in kinderopvang
Maar hier en daar doken ook grote maatschappelijke discussies op zoals over het probleem van de commercialisering van de zorgsector. Ann Vermorgen: “Een samenleving meet men af aan de wijze waarop ze omgaat met haar zorgbehoevenden. Voor het Vlaas ACV betekent dat geen winst pakken op zorgbehoevenden. Kwaliteitsvolle zorg en winst gaan niet samen.”

Concreet betekent dat dat het ACV zich verzet tegen de uitbreiding van het systeem van dienstencheques naar de kinderopvang. De vakbond wil dat de lopende experimenten worden stopgezet.

Ook over duurzame ontwikkeling en de niet altijd evidente band tussen werkgelegenheid en ecologie werd stevig gediscussieerd.

Breuk met neoliberalisme
In zijn slottoespraak ging ACV-voorzitter Luc Cortebeeck dieper in op de economische crisis die het onderwerp van veel gesprekken was in de wandelgangen van de Vlaamse ACV-dagen. “We zitten dik in de miserie”, zegt Cortebeeck.

Toch ziet hij ook een lichtpuntje. In de resultaten van de G20-top in Londen merkt Cortebeeck – net als de andersglobalistische econoom Joseph Stiglitz - “een fundamentele breuk met de neoliberale dereguleringsideologie en een belangrijke stap voorwaarts in de nieuwe wereldorde”.

Over de Belgische politieke reacties is Cortebeeck minder tevreden. Hij waarschuwt voor “business as usual”. “Er is hier geen mens in deze zaal die nog gelooft dat die toplonen en afscheidsvergoedingen tot fatsoenlijke proporties kunnen herleid worden door eigen regeltjes. Het ACV wil het punt van de toplonen opnieuw op de politieke agenda.”

Factuur van de crisis
Cortebeeck waarschuwde ook voor een ruk naar rechts na de verkiezingen en was scherp voor de economen en politici die de factuur van de crisis willen laten betalen door de werknemers. “Marc De Vos van Itinera die de pensioenleeftijd wil optrekken tot 67 jaar. Lijst Dedecker die voor 8,7 miljard euro wil hakken in de sociale uitkeringen. Luc Coene van de Nationale Bank die orakelt over een Generatiepact maal honderd. Je moet maar het lef hebben om al die mensen die hun werk hebben verloren of die inkomensverlies hebben geleden nu het signaal te geven: het is nu aan jullie om die crisis uit te zweten. Dat is indecent en schandelijk.”

Het Vlaams ACV blijft alvast niet bij de pakken zitten. “Op 11 juni, op de volgende Raad van het Vlaams Regionaal Comité, zullen we een concreet actieplan van al de beslissingen van deze Vlaamse ACV-dagen voorleggen”, belooft Ann Vermorgen.

acv5.jpg
acv9.jpg
acv11.jpg
acv12.jpg
acv13.jpg

Klinkt leuk!

Ik heb dit verslag met aandacht gelezen, en aangezien de (sociale) verkiezingen reeds achter de rug zijn, heb ik het gevoel dat jullie het wel menen. Ook hier op mijn werk heeft de ACV namelijk de kwalijke reputatie te schipperen tussen de bazen behagen, en de arbeiders vertegenwoordigen. Ik hoop dan ook dat deze onlangs uitgesproken woorden in daden omgezet zullen worden. Ik kijk dan ook uit naar een meer intense samenwerking met de andere vakbonden in de nabije toekomst!
solidaire groeten,
Jan Moerman

nodig

Mensen die hun werk verliezen zijn doorgaans bang om hun stem te verheffen. Daarom moet de vakbond nu meer dan ooit het voor hen opnemen. Goede besluiten. See you 14 mei.