Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Onderwijs moet weer prioriteit worden"

"Onderwijs moet weer prioriteit worden"

LEUVEN - Gisteren betoogde het platform ResPACT in de Leuvense straten tegen de Bolognatop die nog tot overmorgen duurt. De betoging verliep zeer vreedzaam en de politie moest op geen enkel moment ingrijpen. De veiligheidsperimeters leken dan ook overdreven. Regionaal verantwoordelijke voor het ResPACT comité Leuven Sander Vandecapelle legt uit waarom ResPACT een duidelijke boodschap aan de Europese ministers van Onderwijs wil geven. Die boodschap luidde gisteren als volgt: "Ministers van Bologna, wij komen ons moeien. Wij zijn misschien wel varkens, maar geen melkkoeien." Vandaag gaat de grote Bolognabetoging door in Brussel.

SANDERVDC1.jpg

Sander Vandecapelle (Regionaal verantwoordelijke voor het ResPACT comité Leuven)

“Onze campagne is breed, wij pleiten zowel voor een directe als een indirecte verlaging van de studiekosten. Onder een directe verlaging vallen bijvoorbeeld inschrijvingsgeld en boeken. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de huurkosten van een kot en het transport dat de student moet betalen. Eigenlijk alles wat de student gedurende een jaar moet betalen om dat jaar te kunnen volbrengen.”

“Momenteel hebben wij nog geen reacties gekregen van minister van Onderwijs Vandenbroucke. We hebben wel op 1 april een onderwijsdebat georganiseerd waar Tom Dekeyzer aanwezig was. Hij is raadgever hoger onderwijs bij het kabinet van Vandenbroucke. Met hem zijn we in debat gegaan, waaruit we besloten dat Vandenbroucke de laatste vier jaar niets heeft gedaan tegen de verhoging van de studiekosten in het hoger onderwijs.”

“Tegenover de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is het onderwijs hier in België nog relatief democratisch, maar als je dat vergelijkt met de Scandinavische landen en landen als Griekenland en Oostenrijk, dan komen wij toch tekort. In Oostenrijk werd het inschrijvingsgeld door studentenprotesten afgeschaft, terwijl ze eind september nog 740 euro betaalden om zich in te schrijven in een rijksuniversiteit.”

“Bij ons is er vooral een sociale ongelijkheid. Bij tien percent van de rijkste ouders zijn er negen kinderen op tien die doorstromen naar het hoger onderwijs. Bij tien percent van de armste ouders is er maar één kind op de tien die doorstroomt. We denken dat de financiële drempel één van de grootste drempels is van die doorstroming.”

“Aan gratis onderwijs, daar zijn we helemaal nog niet toe. We vinden nu dat er zeker een stop moet zijn van de verhoging van de studiekosten. De overheid moet er ook naar streven om die studiekosten te verlagen. Een van onze eisen die we naar voor schuiven, is om terug te gaan naar een jaren 80-systeem, waarbij er 7% van het BNP naar het onderwijs gaat en 2 % naar het hoger onderwijs. We willen gewoon dat er van onderwijs weer een prioriteit wordt gemaakt.”

“Er zijn ook natuurlijk positieve zaken die zullen besproken worden, zoals internationale uitwisselingen die steeds mobieler moeten zijn. Het negatieve kantje daaraan is dat het weer sociaal bepaald is. Het zijn weer de studenten met een groot budget die veel gemakkelijker naar het buitenland kunnen gaan. De minder kapitaalkrachtige studenten kunnen minder snel zo’n uitwisseling meemaken.”

“De voorbije drie maanden hebben we gezien dat er zeer veel studenten op straat zijn gekomen in andere landen, zoals Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland. Die studenten zijn nu aan het kijken naar ons. De Bologna-verklaring heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er een verhoging van het inschrijvingsgeld en boekprijzen kwam in sommige landen. Daar protesteren die studenten tegen. Bij ons is dat niet anders.”

“Ik denk niet dat er een grote groep studenten bestaat die voor een verhoging van de studiekosten is. Onze petitie werd ook door 90 % van de studenten getekend in de verschillende aula’s.”

Oei, mijn conclusie was niet

Oei, mijn conclusie was niet dat Vandenbroucke vier jaar niets gedaan heeft aan de studiekosten. Maar die 11 miljoen euro extra voor de studentenvoorzieningen had ik tijdens het debat wellicht wat tastbaarder moeten maken. Vandaar, in uitgesteld relais: in de hogeschool van Sander zorgen ze met die subsidies o.a. voor toelages/leningen/voorschotten op de studiebeurs, voor het uitbaten van studentenhuis Steil waar de prijs van een kamer afhangt van je gezinsinkomen, voor de omkadering van "Fanspastisch" voor studenten met een functiebeperking, voor een gratis Velofiets, een gratis buspas en een dito CJP-kaart, enz. Meer info via de Studentenservice van de KHLeuven, via Straffe Staf op Facebook of via de studentenvertegenwoordiging (die mee deze voorzieningen bestuurt).

Is dat genoeg? Nog niet. Maar om te zeggen dat er níets gebeurd is..