Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ResPACT betoging: van Gent naar Brussel

ResPACT betoging: van Gent naar Brussel

GENT/BRUSSEL - Op dinsdag 28 april waren er in verschillende studentensteden prebetogingen voor de grote nationale ResPACT betoging tegen de Bologna-top, die in Brussel plaatsvond. Ook de Gentse studenten trokken samen naar het Sint-Pieters station om de trein richting Brussel-Noord te nemen.

gent1.jpg

Een honderdtal Gentse studenten trokken vreedzaam en onder politiebegeleiding van het Sint-Pieters plein naar het Sint-Pieters station om de gratis trein te nemen richting Brussel. Op deze foto wandelen de studenten door het Citadelpark. Het was de Gentse Studentenraad die de studenten warm maakte voor de ResPACT betoging. (http://www.gsr.ugent.be)

gent2.jpg

De Gentse studenten komen aan in het Sint-Pietersstation.

gent3.jpg

Een gratis treinrit om te betogen voor gratis onderwijs. Niemand had dus een excuus om niet mee te gaan betogen.

gent4.jpg
gent5.jpg
brux9.jpg

In Brussel zelf waren er zo'n 2000 betogers aanwezig. De betoging verliep vreedzaam, maar bij momenten heel luidruchtig. De betoging begon bij het noordstation en eindigde aan het Schumanplein.

brux14.jpg

Enkele uitspraken van de Vlaamse studenten: "Meer centen voor studenten!", "De Franky is nen blauwen, nen neoliberaal. Geen centen voor studenten, dat is asociaal!", "Vandenbroucke, wij willen meer boeken!"

brux1.jpg

De Brusselse politie was talrijk aanwezig. Op verschillende plaatsen werd de toegang tot straten/pleinen afgesloten. Op deze foto moet een vrouw terugkeren.

brux3.jpg
brux11.jpg

Langs de weg en achter verschillende ramen kon je vele kijklustigen zien.

brux4.jpg

Vele leden van studentenraden en vrijwilligers trokken een fluogeel jasje aan en zorgden voor een goed en veilig verloop van de betoging. De politie moest praktisch niet tussenkomen.

brux6.jpg
brux8.jpg

Met megafoons werden leuzes gescandeerd/gezongen. De studenten riepen/zongen uit volle borst mee.

brux7.jpg
bet23.jpg

Frank Vanaerschot studeert aan de VUB en gaf op het einde van de betoging nog een speech voor de talrijke betogers, waarin hij nog eens opsomde waarover de betoging juist ging. Lees de speech hieronder na of beluister hem HIER.

Frank Vanaerschot:

“Ons hoger onderwijs houdt een grote sociale ongelijkheid in stand. De essentiële vraag is of we een democratische samenleving willen waarin iedereen de mogelijkheid heeft om verder te studeren, of een maatschappij waarin hoger onderwijs een privilege is voor de elite?”

“Vandaag is een hoopvolle dag. Want iedereen die hier aanwezig is geeft duidelijk aan te kiezen voor een democratische samenleving. Een zo laag mogelijk financiële drempel naar democratisch onderwijs is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.”

“Dit is een unieke dag. Het is dertig jaar geleden dat de Brusselse, Vlaamse en Waalse studenten nog eens samen op straat kwamen. Bovenal gaat onze strijd door na vandaag. De strijd voor de ResPACT eisen is een continue strijd. Als de politiek geen gehoor geeft aan onze eisen, moeten we ons opnieuw mobiliseren. Daarom bouwen we aan structuren om aanvallen op onze rechten te verdedigen.”

“Studenten, we moeten ons organiseren, we moeten opkomen voor onze rechten, en eisen van onze studentenvertegenwoordigers dat ze dit ook doen. Want het is hun enige legitieme taak om onze belangen te verdedigen. De verkiezingen van 7 juni zullen een eerste verwerkmoment zijn. Want daarna zullen er door de crisis en de opgestapelde overheidsschuld besparingen komen. Waarschijnlijk ook in het Hoger Onderwijs. Maar het is niet aan ons om de crisis te betalen. In tegendeel."

“Eens te meer moet de overheid een prioriteit maken van onderwijs en investeren in een democratisch, toegankelijk en kwaliteitsvol hoger onderwijs. Studenten zijn misschien wel varkens, maar geen melkkoeien. Neen aan de privatisering van het onderwijs. Studeren is een recht en geen voorrecht.”