Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Rudy De Leeuw (ABVV): "Dit is kantelmoment naar andere wereld"

Rudy De Leeuw (ABVV): "Dit is kantelmoment naar andere wereld"

Volgens ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw zitten we door de economische crisis op een kantelmoment in de geschiedenis. “Een kantelmoment om werk te maken van een ander groeimodel, een model waarin solidariteit en duurzame werkgelegenheid centraal staan”, aldus De Leeuw. Maar de ABVV-voorzitter waarschuwt tegelijk voor een “conservatieve machtsgreep waarbij links in Vlaanderen wordt uitgesloten”.

Voor het ABVV is het duidelijk. “Het systeem is ziek. Het neoliberalisme is failliet”, zegt voorzitter Rudy De Leeuw aan de vooravond van 1 mei in de Gentse Vooruit. In zijn traditionele toespraak brengt hij nog eens in herinnering hoe de kritiek van de vakbonden op de neoliberale recepten vroeger werd weggelachen.

De Leeuw: “Weten jullie nog hoe we werden weggehoond werden toen we twee jaar geleden, op 1 mei, voor de invoering van een graaitaks, die de hebzucht van de topmanagers moest intomen? Vandaag roept de G20 op om de toplonen te reglementeren!”

Het ABVV is alvast niet van plan om de rekening van de crisis te laten doorschuiven naar de werknemers. Al zal dat niet laatste niet van zelf gaan, vreest De Leeuw.

“We weten dat zij die profiteerden van het vorige groeimodel niet zomaar zullen ontwapenen, dat ze nu gretig gebruik maken van de steun van de overheid, maar dat ze daarna zo vlug mogelijk gewoon willen verder doen alsof er niets aan de hand is.”

Al op 7 juni zullen die tegenstrijdige belangen en visies zwaar botsen, vreest De Leeuw. En de peilingen voorspellen een weinig geruststellend resultaat. “Men voorspelt een behoorlijk resultaat voor de klassieke liberale partijen, maar ook voor de conservatieve nationalisten, en voor rauwe populisten als De Decker, die de democratie in een wurggreep houdt en die de vakbonden op de knieën wil. Een conservatieve machtsgreep waarbij links in Vlaanderen wordt uitgesloten, ligt binnen handbereik.”

Om dat te vermijden roept De Leeuw op om alle zeilen bij te zetten om links te versterken. “De sp.a moet de politieke locomotief van links in Vlaanderen zijn”, aldus Rudy De Leeuw.

De ABVV-voorzitter belooft er alles aan te doen om van deze crisis echt een kantelmoment richting een andere wereld te maken. Hij eist meer economische democratie, werktijdverkorting, een nieuwe regulerende rol voor de overheid, een einde aan het bankgeheim, het behoud van de index, betere pensioenen en een alliantie voor duurzame groei.

De volledige toespraak kan u hier nalezen:
www.abvv.be

In Detroit, eens het symbool

In Detroit, eens het symbool van new modern times en economische ontwikkeling....waar het episch centrum van de kapitalistische industriele macht lag, het homeland van GM en Ford, staan nu duizende huizen en landhuizen en skyscrapers leeg ....

Het is de stad van de homeless en lijkt meer op de derde wereld dan het imago dat de VS zo graag ophouden van zichzelf... Hope....

Dat is wat er gebeurt als het kapitaal regeert en niet de mensen!
Dat mensen die nog in liberale efficienty geloven dat maar goed beseffen!

Al zo dikwijls gelezen, maar wacht nog steeds... .

Zulke uitspraken heb ik reeds zo dikwijls gelezen: het einde en het failliet van het (neo)liberalisme, historische kantelmomenten, economische democratie, werktijdverkorting, een nieuwe regulerende rol voor de overheid, een einde aan het bankgeheim, het behoud van de index, betere pensioenen en een alliantie voor duurzame groei.
Maar nog steeds wacht ik op het zogezegd bevrijdend socialistisch alternatief. Buiten loze bewoordingen en enkele mislukte pogingen in diverse landen, heb ik nog geen enkel ernstig alternatief meegemaakt dat de plasticiteit en creativiteit van een vrije markteconomie enigszins kan evenaren, zelfs niet op sociaal en democratisch gebied; een bewering waarmee ik geenszins kritiekloos tegenover het liberalisme sta.
Het zegt ook wel wat dat de SPa heden geen ernstige oppositie voeren kan wegens ...(zelf over nadenken en invullen...).

oude strijd, nieuwe strijd

... wegens met handen en voeten aan het kapitalisme gebonden.

Wim Van de Velden, redacteur Politiek & Economie bij De Tijd, analyseert dat 'politiek links en rechts' hun oude stellingen innemen, maar niet met alternatieven komen voor de crisis. De leidende politieke en economische klasse wil immers geen grondige hervorming van het economisch systeem, zolang ze zichzelf maar in stand kan houden.

Wim Van de Velden en andere deskundigen mogen denken dat alles nog decennia lang bij hetzelfde blijft. De tijd (zonder hoofdletter) zal het uitwijzen. Maar de tekenen zijn levensgroot dat het economische groeimodel over zijn grenzen aan het gaan is. Het sputtert langs alle kanten. Er zijn teveel verliezers aan dat systeem, in die mate dat de winnaars van vandaag, morgen ook verliezers zullen zijn.

In de huidige situatie zijn politiek links en rechts tot elkaar veroordeeld. Maar heel die politieke en economische klasse gaat er nog steeds van uit dat de mens zijn wil kan opleggen aan de aarde en in concreto de kapitaalkrachtigen aan de rest van de wereld. Wat dat betreft, denk ik dat er in de komende tijd vaker en vlugger botsingen zullen komen. Wie niet horen wil, moet voelen. Je kan de gewone man en vrouw, de arbeiders, niet blijven uitmelken. Het zou beter zijn om in grote samenwerkingsverbanden nieuwe modellen uit te werken, die voldoende levenskwaliteit garanderen en minder schadelijk zijn voor mens en milieu. Maar zolang de elite daarvan niet doordrongen raakt, kan de sociale strijd alleen maar aanwakkeren, mijn inziens.