Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Mensen zonder Papieren" in Karel De Grote Hogeschool

"Mensen zonder Papieren" in Karel De Grote Hogeschool

Maandagmiddag verhuisde een twintigtal 'Mensen zonder Papieren' van het ACW in De Nationalestraat naar de Karel De Grote Hogeschool op het Zuid. Daar krijgen ze onderdak tot vrijdag. Het is één van de reeks van elkaar opvolgende asielacties en -bezettingen in Antwerpen.

IMG_9338.JPG

De Karel De Grote Hogeschool is solidair met de asielzoekers. In een folder verspreid onder de studenten is te lezen: "In de week van 4 mei "bezetten" een 20-tal mensen zonder papieren ons departement. Met deze bezetting willen deze mensen aandacht vragen voor hun precaire situatie en vragen ze het beleid om dringend werk te maken van de beloofde regularisatiecriteria. Het departement SAW vindt het belangrijk om deze actie te ondersteunen, gezien we ervan overtuigd zijn dat we als school een rol spelen in het maatschappelijke debat. We kunnen en willen niet onbewogen blijven bij de onmenselijke positie waarin mensen zonder papieren zich vaak bevinden en de onmacht van het Belgische beleid in deze materie. We nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan één van de vele activiteiten voor en door studenten,die plaatsvinden tijdens de bezettingsweek."

IMG_9395.JPG
IMG_9412.JPG
IMG_9439.JPG
IMG_9458.JPG
IMG_9471.JPG
IMG_9479.JPG
IMG_9497.JPG
IMG_9533.JPG
IMG_9555.JPG
IMG_9613.JPG
IMG_9637.JPG
IMG_9652.JPG
IMG_9689.JPG
IMG_9601.JPG

mooie optocht door de

mooie optocht door de straten