Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ABVV overhandigt eisenbundel social-profitsector aan Vlaamse regering

ABVV overhandigt eisenbundel social-profitsector aan Vlaamse regering

BLANKENBERGE -- In 2010 moet er een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de non-profit worden afgesloten en daar wil het ABVV nu al op inspelen. Ongeveer 300 militanten uit de social-profitsector keurden op donderdag 7 mei een nieuwe eisenbundel goed. Daarin ijvert de vakbond onder meer voor een grotere eindejaarspremie en voor meer jobs in de sector. Minister van sociale economie, Kathleen Van Brempt, nam de bundel in ontvangst en zal hem voorleggen aan de Vlaamse regering.

De social profit is goed voor 100 000 werknemers in Vlaanderen en bestaat uit zes subsectoren. De diensten voor gezins-en bejaardenhulp, de opvoedings- en huisvestingsinstellingen, de socio-culturele sector, de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en ook de Vlaamse welzijns- en gezondheidsectoren.

stijgend ledenaantal
Allemaal waren ze afgelopen donderdag vertegenwoordigd op de bijeenkomst in de Florealclub in Blankenberge. Allemaal wilden ze hun sector zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. “We willen nu al onze eisen doorgeven voor het Vlaams Interprofessioneel Akkoord dat er in 2010 moet komen. De volgende regering moet dit mee opstellen. Wij willen de partijen nu al onze standpunten laten kennen,” zegt Werner Van Heetvelde, federaal secretaris van de Algemene Centrale.

Voor het ABVV is het daarnaast belangrijk om duidelijk te maken aan het ACV dat zij niet de enige vakbond zijn in de sector. “We mogen niet genegeerd worden, ons ledenaantal breidt elk jaar uit en er moet naar ons geluisterd worden. Eigenlijk zouden we een gemeenschappelijke eisenbundel moeten opstellen, vertelt Van Heetvelde. André Langenus, federaal secretaris van de BBTK, vult aan: “Als socialistische vakbond zijn we er binnen deze groengekleurde sector sterk op vooruitgegaan. In 2000 hadden we 7% militanten, ondertussen zijn dat er 20% geworden.”

meer koopkracht
Een van de topeisen van de vakbond is een grotere eindejaarspremie. “Wij gaan resoluut voor een volledige dertiende maand, zoals dat in andere sectoren gebruikelijk is,” vertelt Langenus. “Tot nu toe hebben we 300 euro extra koopkracht gekregen maar dat is niet voldoende.” Volgens Van Heetvelde moeten er daarnaast nog aanvullende maatregelen genomen worden. “Arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers moet een optie zijn. We zullen ook nieuwe mensen nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat jobs in de sector aantrekkelijk blijven en dat kan je bereiken door degelijke startlonen aan te bieden”

Volgens de deelnemers wordt er vanuit de regering te veel gehamerd op de tweede pensioenpijler, die in staat voor het aanvullende pensioen. De eerste pijler, het wettelijk pensioen, moet in de eerste plaats gewaarborgd blijven. “Het wettelijk pensioen moet in deze sector opgetrokken worden, want de kans om in armoede te vallen als je stopt met werken, wordt de laatste jaren groter. Natuurlijk hechten wij ook belang aan het aanvullende penioen. Het geld dat we van de Vlaamse regering gekregen hebben om dat uit te bouwen tegen 2010 is helaas niet voldoende,” zegt Van Heetvelde.

syndicale premie
“In onze sector zijn er nog steeds veel mensen niet aangesloten bij een vakbond, daar moet wat aan gedaan worden. Wij moeten sterk blijven zodat we een tegengewicht kunnen blijven vormen,” vertelt Langenus. “Een syndicale premie kan mensen er toe aan zetten om zich aan te sluiten, al stelt die premie bij ons niet veel voor. 62 euro, dat is veel minder dan in andere sectoren. In de kinderopvang bestaat zo’n premie zelfs niet. Syndicale premies moet je in alle subsectoren kunnen krijgen.”

jobkorting
“Er moeten meer jobs bijkomen. Op een jaar tijd zijn er in Vlaanderen 30 000 werkzoekenden bijgekomen. De gevolgen van de crisis beginnen zwaar door te wegen, we stevenen af op 200 000 werklozen,” zegt Van Heetvelde. Volgens hem zal de komende regering duidelijke keuzes moeten maken. “Dit jaar heeft de regering gekozen om een jobkorting uit te keren, die kostte 730 miljoen euro, en hierdoor konden alle werknemers 250 à 300 euro extra krijgen. Met de helft van dit geld zou je 10 000 extra jobs kunnen creëren in de social profit.”

André Langenus vindt dat de commercialisering van de sector moet worden gestopt. “Winst maken op de kap van kinderen en bejaarden, dat is onaanvaardbaar. Daarnaast willen wij mee controle uitoefenen op de subsidies die de overheid geeft aan de sector. We merken dat de werkgevers alles zelf willen uitmaken zonder ons te consulteren. Dat willen we tegenhouden.”

bediendestatuut
“Wij hebben allemaal samen de keuze gemaakt voor een bediendestatuut omdat we hier de voordelen van in zien maar we willen dit niet doorvoeren ten koste van alles. Geld voor het Vlaams Interprofessioneel Akkoord willen we er niet aan besteden. Ten laatste moet heel duidelijk zijn dat als we voor een bediendestatuut kiezen, iedereen daar ook recht op heeft. Het mag geen verkapte promotie worden voor een beperkte elite,” zegt Van Heetvelde.