Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

zij-kant lanceert “Ploeterplan”

zij-kant lanceert “Ploeterplan”

zij-kant , de progressieve vrouwenbeweging, stelt in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen haar “Ploeterplan” voor. Dit “Ploeterplan” bevat goede ideeën en efficiënte maatregelen voor vrouwen en mannen om de combinatie tussen werk en gezin te verbeteren. Want vaak is het ploeteren om job en privé vlot op elkaar af te stemmen.

zij-kant vraagt dat na de verkiezingen het nieuwe Vlaamse parlement werk maakt van de volgende voorstellen:

  • Investeren in niet stereotiepe bewustmaking naar vrouwen en naar mannen over huishoudelijk werk en zorg voor kinderen. Want bij een gezonde fifty-fifty verdeling van huishoudelijk werk is iedereen gebaat.
  • Deeltijdse werknemers beter informeren over hun rechten en de gevolgen van hun ‘keuzes’ voor de sociale zekerheidsrechten. Want weinigen weten: deeltijd werk is half werk en dus ook half pensioen.
  • In te zetten op kwalitatieve, voldoende en betaalbare collectieve kinderopvang  en zorgvoorzieningen. Want toegankelijke kinderopvang voor iedereen is één van de sleutels voor een betere combinatie van werk en gezin
  • Ouderschapsverlof bij mannen stimuleren door het te promoten en financieel aantrekkelijk te maken. Want de zorg voor kinderen komt nog veel te vaak enkel op de schouders van vrouwen terecht.
  • Het vaderschapsverlof optrekken tot 8 weken en 8 extra weken aan te bieden die de ouders vrij onderling mogen verdelen. Want moederschapsrust en vaderschapsverlof verlengen en eerlijker verdelen draagt bij tot een betere combinatie van werk en gezin.
  • Bedrijven en overheden stimuleren om een goede combinatie tussen werk en gezin te faciliteren door bv. schoolbelcontracten en gezinsondersteunende diensten aan te bieden. Want werkgevers hebben baat bij werknemers die zich goed in hun vel voelen.

 

Dit ploeterplan kwam tot stand uit de resultaten van de progressieve gezinsdagen ‘Ploetermoeders en -vaders’ die zij-kant organiseerde in Brussel en Antwerpen. Binnenkort gaat er op 26 mei een derde ‘Ploetermoeders en -vadersdag’ door in Genk.

 

Het volledige ploeterplan in bijlage.

 

Vera Claes
nationaal secretaris
zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging
grasmarkt 105, bus 43
1000 brussel
tel 02 552 02 64
www.zij-kant.be
www.equalpayday.be