Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“Illegale cabotage zorgt voor sociale dumping”

“Illegale cabotage zorgt voor sociale dumping”

BRUSSEL - De vakbondsorganisatie BTB-ABVV organiseerde vandaag een actie tegen de illegale cabotage, waarbij buitenlandse chauffeurs goederen vervoeren binnen de landsgrenzen van een ander land, in dit geval België dus. Dat brengt slechte werkomstandigheden mee voor de buitenlandse chauffeurs en economische werkloosheid voor de Belgische chauffeurs. De stoet met verschillende vrachtwagens en auto's stopte zowel bij staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe als bij het kabinet van minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet.

DSC_0016.jpg

Een concreet voorbeeld van cabotage: een Poolse chauffeur die goederen vervoert van Kortrijk naar Antwerpen. De illegale cabotage brengt een dubbel probleem met zich mee. Enerzijds is er meer en meer economische werkloosheid te zien aan de kant van de Belgische vrachtwagenchauffeurs en langs de andere kant kampen buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die cabotageopdrachten uitvoeren in België met slechte werkomstandigheden. “Dat betekent dat er aan sociale dumping wordt gedaan,” zegt Frank Moreels, federaal secretaris Transport en Logistiek van de BTB. “Door wilde cabotage toe te laten, zorgt men ervoor dat er Oost-Europese chauffeurs hier komen rijden tegen de loon -en arbeidsvoorwaarden die in hun eigen land van toepassing zijn. Dat is voor een derde van de prijs die de Belgische chauffeurs hier verdienen.”

Zusterbedrijven in Buitenland

“De ergste gevallen zijn Belgische bedrijven die in het buitenland zusterbedrijven oprichten,” vertelt Moreels. “Van daaruit geven ze chauffeurs opdrachten in België. Dat gebeurt veelal in Bratislava in Slowakije. Daar staat een kantoorgebouw waarin 3000 transportfirma's gevestigd zijn. Dat zijn postbusfirma's die chauffeurs aanwerven die tegen lokale voorwaarden rijden. Maar die worden hier in intern vervoer ingezet. De werkomstandigheden binnen de Belgische transportsector zijn ook niet uit de lucht komen gevallen. Wij hebben daar als vakbond voor moeten knokken en hebben daar met de chauffeurs actie rond moeten voeren. Dat zal in die voormalige Oostbloklanden ook wel moeten gebeuren op termijn. Het komt er nu op aan dat die vrachtwagenchauffers geholpen worden, en dat ze zich organiseren met vakbonden, zodanig dat men daar een vuist maakt. Als BTB engageren wij ons in de Europese transportvakbond om in landen als Polen en Roemenië vakbonden op te richten, om die mensen naar een deftig loon -en arbeidsniveau te leiden.”

DSC_0078.jpg

Frank Moreels

Werkomstandigheden

“De buitenlandse vrachtwagenchauffers in kwestie komen naar hier voor twee à drie maanden,” zegt Moreels. “Vanmorgen kreeg ik nog een telefoontje van een vrachtwagenchauffeur die echt gechoqueerd was nadat hij dit weekend een kampplaats ontdekt had in Temse van Roemeense chauffeurs. Veelal leven ze hier in een container of een afgedankte caravan en kunnen ze geen gebruik maken van douches of andere sanitaire voorzieningen. Ze rijden dan zo veel mogelijk omdat ze wat centen willen verdienen, wat begrijpelijk is. Van maandag tot en met zaterdag. Op zondag kunnen ze dan even 'ontspannen' in een afgedankte caravan op een terrein van de transporteur. Daar moet paal en perk aan gesteld worden in het belang van beide. Wij zullen niet nalaten om daar de inspectie op af te sturen natuurlijk. Wij krijgen bijna elke dag klachten binnen via onze klachtenlijn van mensen die dergelijke dingen zien en zelf zeer verontwaardigd zijn.”

Concreet

Frank Moreels vertelt wat hij en BTB-ABVV concreet willen. “Wat wij het liefst zouden hebben, is dat de cabotage verboden wordt. Maar dan heb je het nadeel dat bepaalde vrachtwagens leeg zullen terugrijden, wat niet goed is voor het milieu. We moeten daar dus een bepaalde soepelheid in bouwen. We denken dat drie cabotageritten die onmiddelijk aansluiten op een internationale transportopdracht, een redelijke oplossing zijn, zodat zowel milieu – als economische overwegingen verzoend worden met elkaar. In Duitsland, Frankrijk en Italië is die regel al van toepassing.”

Nog voor het Europees parlement gestemd had over die nieuwe wetgeving, hadden zowel Duitsland als Frankrijk al een eigen wetgeving op poten gezet. Na de stemming in het Europarlement heeft ook Italië een regelgeving vastgelegd, omdat zij ook weten dat de Europese wetgeving pas 6 maanden na publicatie in werking zal treden.

Schouppe

DSC_0072.jpg

Eerste halte waar de vrachtwagenchauffeurs sympbolisch 'kamperen' (want cabotage-chauffeurs moeten ook vaak kamperen, in slechte omstandigheden): bij Staatssecretaris Etienne Schouppe."

Moreels: “We zijn daarnet met een delegatie ontvangen door Staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe. Hij weet wat er zich op het terrein afspeelt, hij is zich bewust van de problemen die wij hem voorgelegd hebben. Dat is niet verwonderlijk, want we zijn al maanden bezig met onze actie en hebben hem op diverse momenten geïnformeerd en geïnterpelleerd. Hij wachtte tot nu toe om iets te doen, omdat hij de Benelux er bij wil betrekken. Maar uit andere dossiers weten wij dat Nederland het niet altijd zo nauw neemt met de sociale wetgeving die wij hier vastleggen. Als je de voordeur sluit, door op een bepaald moment de Europese regels toe te passen, of een eigen KB, dan open je tegelijkertijd ook de achterdeur door een uitzondering te maken voor de Nederlanders en de Luxemburgers.”

“Maar hij heeft ons vandaag toevertrouwd, dat wat beslist is in het Europees parlement, geen negen maanden zal moeten wachten om van toepassing te zijn in België. Dat er een KB gemaakt is, en voor advies overgemaakt is aan de gewesten. Als die in een redelijke termijn antwoord geven, dan zal er hier in België nog een definitief KB uit de bus komen voor deze zomer.”

Milquet

DSC_0104.jpg

Tweede halte: bij het kabinet van minister Milquet

Ook na het bezoek aan het kabinet van minister van Werk en Gelijke Kansen Milquet is Moreels een tevreden man. “De kabinetschef van minister Milquet heeft zijn volledige steun vanuit het kabinet en de Minister laten blijken om de Europese richtlijn zo snel mogelijk te vertalen op Belgisch vlak. Maar wij hebben ook duidelijk laten verstaan dat de wetgeving een zaak is, maar dat de toepassing van die wetgeving een andere zaak is. We hebben heel duidelijk gezegd dat we daar een inspanning vragen van de minister van Werk. Voor de transportsector zijn er actueel tien inspecteurs, en dat is te weinig. De kabinetschef heeft duidelijk gemaakt dat het kabinet inspanningen wil doen om de inspecties te verstevigen.”

Vrachtwagenchauffeurs aan het woord

DSC_0062.jpg

Marc Heulens, transportfirma Supertransport

Marc Heulens werkt bij Supertransport. “Wij vervoeren hoofdzakelijk goederen voor Carrefour,” vertelt hij. “Vroeger konden wij praktisch geen enkele Nederlandstalige chauffeur vinden. Nu hebben wij minder moeite om zo'n chauffeurs aan te werven. Ze worden namelijk veel buitengezet bij andere firma's omwille van cabotage en de crisis.”

“We hebben absoluut niets tegen de buitenlanders die hier komen rijden,” vertelt Heulens. “Cabotage is op zich niet illegaal, maar de wetgeving in België is daar nog niet op voorzien. Het probleem is dat die buitenlanders geen sociale zekerheid hebben. Men spreekt altijd maar over bijdragen voor de pensioenen. Het is al zo moeilijk. Het werk wordt nu gedaan door buitenlanders die minder verdienen en geen bijdrage in België meer leveren. Dat is het grote probleem.”

DSC_0065.jpg

Pascal Hennoteau, transportfirma Essers

Pascal Hennoteau werkt bij Essers in Charleroi. “Ik ben nationaal chauffeur, wat concreet wil zeggen dat ik elke avond terug thuis ben. Ik kan niet kwaad zijn op mijn firma zelf, omdat ze verplicht zijn om de trend mee te volgen. Anders haken de klanten af en zijn ze zelf de dupe van de crisis. Ofwel moeten de transportfirma's de boeken sluiten ofwel moeten ze die Buitenlanders aan het werk stellen. Men moet op politiek vlak wakker schieten. We zitten met economische werkloosheid hier, terwijl andere chauffeurs uit het Oosten hier transporttaken mogen uitvoeren. De politiekers moeten nu 'neen' zeggen en beslissingen nemen.”

“Ik vergelijk het altijd met de volgende situatie: stel je voor dat je werkt aan een machine in een fabriek, en dat men je plots vraagt om je werk stil te leggen omdat er een Poolse werknemer je job zal overnemen. Dat bestaat niet. Maar voor vrachtwagenchauffeurs dus wel. Een maand geleden hebben we nieuwe vrachtwagens uit Polen hier zien toekomen, die het werk van collega’s overnamen. Dat kan ik niet begrijpen.”

Andere foto's:

DSC_0002.jpg

Eerst werd er verzameld aan de Marathon laan, bij het Koning Boudewijn Stadion.

DSC_0015.jpg

Dan op weg naar Etienne Schouppe.

DSC_0044.jpg

Opvallend: er waren enkel rode vlaggen te zien en geen groene. "Nochtans zijn die ook welkom. Zo zouden we zelfs nog sterker staan," zegt Frank Moreels. "Maar tot nu toe is het dankzij BTB-ABVV dat er al acties op poten zijn gezet rond cabotage." Het werpt dus ook zijn vruchten af.

DSC_0068.jpg

Bij Etienne Schouppe wachtten de chauffeurs buiten. Enkel de trams mochten nog passeren.

DSC_0087.jpg
DSC_0108.jpg
DSC_0112.jpg

Typisch kamperen: Bonen en worst opwarmen op een kampvuurtje.

DSC_0116.jpg