Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vadertje Vandenbroucke

Vadertje Vandenbroucke

In het debat(?) over de positie van links in Terzake 09 van gisteren 19 mei voelde Frank Vandenbroucke zich duidelijk goed in zijn vel. Ik plaats een vraagteken achter het woord debat omdat het geheel eerder als een monoloog van het SP.A-kopstuk omschreven moet worden. Vandenbroucke was natuurlijk centrale gast in het programma en genoot daar zichtbaar met volle teugen van.

Zo kreeg hij onmiddellijk voor het debat de gelegenheid om zich in een tête a tête met Kathleen Cools van zijn meest sympathieke (of slijmerige, het is maar hoe je het bekijkt) kant te laten zien. En dus stapte hij meer dan vol van zichzelf naar de debattafel, waar hij op het aangezette elan verder oreerde, daarin nauwelijks door ankers Cools en Verstraete gehinderd. Een mooi meegenomen nummertje zelfverheerlijking, met Peter Mertens en Geert Lambert als figuranten en obligaat afgerond met de vooraf opgestelde conclusies van Carl Devos. Verkiezingsdebat anno 2009! Maar dat wisten we natuurlijk al langer.

Wat mij vooral bijblijft, is het moment waarop Vandenbroucke zich plots tot Mertens en Lambert richtte met de oproep om links niet te verdelen maar mee te gaan in een groot en sterk socialistisch project (SP.A, wel te verstaan). Plots ontpopte Vandenbroucke zich tot een bezorgde en plichtsbewuste pater familias die de afgedwaalde zonen met zalvende woorden terug naar de stal wil leiden. Op die manier speelt hij handig in op wat Lieven Verstraete in de inleiding van het gesprek als het actuele cliché over links omschreef: links is de pedalen kwijt, is hopeloos verdeeld en heeft daarom totaal geen slagkracht. Vandenbroucke suggereert nu dat wat links verdeelt, slechts details zijn en de moeite niet waard om over te kibbelen.

Die drang om links te verenigen kan misschien socialistisch lijken, maar is dat helemaal niet. Het is integendeel veeleer een liberale betrachting. In haar boek ‘Over het Politieke’ omschrijft Chantal Mouffe de liberale ideologie als een ideologie die geen verschil verdraagt. Het is haar streven om het politieke landschap (en daarbij aansluitend de hele samenleving) zoveel mogelijk te egaliseren, om elk verschil te herleiden tot een te verwaarlozen nuance. Ze wil dat doen vanuit de overtuiging dat een echte democratie pas mogelijk is wanneer iedereen zich tot dezelfde consensus bekend heeft.

In het centrum en ter rechterzijde van ons politieke landschap is dat mechanisme zeer goed zichtbaar. Het wordt bevolkt met partijen die zich allemaal terugvinden in een liberale consensus, namelijk die van de vrije markt. De verschillen zijn vaak inderdaad verwaarloosbaar. Of zoals Jaap Kruithof het stelde: er zijn alleen nog neo-liberalen. Zo kan bijvoorbeeld Jean-Luc Dehaene vandaag zeggen dat er weinig verschil is tussen hemzelf en Guy Verhofstadt. Zo kan een SP.A-minister vandaag zeggen dat het nieuwe boek van Verhofstadt een ‘socialistisch werkstuk’ is. En zo zie je ook dat vandaag elke partij zich dezelfde etiketten toebedeelt: ze zijn allemaal liberaal en ook sociaal en ook progressief en ook groen.

Vandenbroucke toont zich met zijn oproep tot samensmelting in feite een echte liberaal. Hij tracht de verschillen te banaliseren en zo de linkerzijde in te lijven bij de grote consensus. Niet echt verbazingwekkend, want zijn partij is niet in het minst ten prooi aan het liberale mechanisme van egalisering. Het is een partij die de liberale marktideologie heeft ingeslikt en die met een sociaal gekleurd sausje overgiet. Het is dan ook de partij die na jarenlange regeringsdeelname beschaamd moet erkennen dat de armoede in ons land stijgt, dat we de laagste pensioenen van Europa uitkeren, dat er steeds meer gezinnen en jonge mensen dakloos zijn, dat dertig procent van onze jongeren bij gebrek aan perspectieven dreigt verloren te gaan in probleemgedrag, dat mensen massaal hun job verliezen, en ga zo maar verder.

De oproep van Vandenbroucke aan de PVDA+ om links niet te verdelen, is dan ook een erg misplaatste omkering van de werkelijkheid. Wie verdeelt nu eigenlijk links? De SP.A, die gaandeweg haar socialistische beginselen heeft verloochend, verdeelt om te beginnen zichzelf. Er is nu enerzijds de SP.A van Vandenbroucke en anderzijds de SP.A-Rood van Erik Debruyn, eigenlijk een partij binnen de partij die snel gedwongen zal worden om af te scheuren. En ongetwijfeld heeft de SP.A, door zich te bekennen tot de liberale consensus, heel wat achterban de straat opgejaagd, op zoek naar een links alternatief.

Slagkracht is niet altijd gelijk aan numerieke sterkte. Slagkracht heeft op termijn meer te maken met beginselvastheid. In die zin is een kleine maar consequente PVDA+ veel interessanter dan een grote SP.A die tegelijk warm en koud blaast. De PVDA+ is namelijk een partij die zich voorneemt om het socialisme in ere te herstellen en het opnieuw op de politieke kaart van België te zetten. Dat is een wezenlijk verschil met de SP.A van Frank Vandenbroucke, geen detail. En voor echte socialisten bestaat een echte democratie alleen in de erkenning van het verschil.

Wat mij het meest

Wat mij het meest bijgebleven is, is zijn uitspraak tegen Mertens. Iets als: "Het verschil met mij en meneer Mertens is dat hij aan de zijlijn staat te roepen en ik het beleid vorm geef." Waarop Mertens heel slim repliceerde: een beleid dat fiscale amnestie goedkeurt, etc.En ook hoe VDB dan het voorbeeld van de Open.VLD aanhaalt om te zeggen dat hij er tegen is. Ik kon eigenlijk alleen maar de mening van Geert Lambert beamen: "waar zitten de nieuwe, frisse ideeën? Waar is het sterke verhaal van de socialisten?"

"Socialistisch werkstuk".

Het is - los van de discussie - écht niet juist dat Kathleen Van Brempt het boek van Verhofstadt een 'socialistisch werkstuk' noemde. Erger nog, ik merk dat deze al dan niet bewuste mis-quotes meer en meer voorkomen… Dat is intellectueel oneerlijk.

Ik citeer uit haar Facebook-notitie:
"Goed dat je weet dat het nagelnieuwe boek De weg uit de crisis, geschreven werd door Guy Verhofstadt, of je zou kunnen vermoeden dat het om een socialistische werkstuk gaat. De voorstellen in dit boek, die Verhofstadt gisteren handig samenvatte tijdens zijn speech in Leuven, staan stuk voor stuk al langer in het Europese Manifesto van de PES, de Europese socialisten. In die zin loop ik graag een eind met Verhofstadt mee. Of liever - en eigenlijk is dat essentieel - mag Verhofstadt dan een heel eind met mij en de Europese socialisten van de PES meelopen. Guy Verhofstadt is dan ook - mits een batterij sociale aanpassingen aan zijn visie - welkom in de socialistische fractie. De vraag blijft: Hoe geloofwaardig is hij?"

Lees verder op: http://www.facebook.com/note.php?note_id=73849818786

Nog onthullender

Bedankt, Zander, het hele citaat van Kathleen is nog onthullender over de eenheid in neo-liberalisme tussen SP.a en Verhofstadt dan enkel de frase over "het vermoeden van een socialistisch werkstuk". Vice-versa geldt trouwens ook: ik heb zo een vermoeden dat Open VLD de schrijfsels van Frank Vandenbroucke gerust "liberale werkstukken" kunnen noemen, en dat Frankie-comes-from-Oxford perfect zou passen in de liberale fractie.

een pvda met ballen graag

leuke analyse van het Terzake09-debat. toch moet je toegeven dat Peter Mertens ook niet echt probeerde om het Frank VDB moeilijk te maken. Dat de PVDA 'de sleepboot is die de socialistische tanker, SP.a, op koers houdt' is mooie beeldspraak, maar begrijpt geen hond - de moderators al helemaal niet. Frank VDB kon het dan ook gemakkelijk wegsmalen als retoriek van een schone ziel aan de zijlijn.

Jan Marijnissen pakte het in Nederland (in de strijd tussen het radicalere links van de SP en de centrumkoers van PVDA) altijd anders aan: zijn motto was 'stem SP dat houdt de PVDA links.' Daarop had Wouter Bos nooit een antwoord - het was de waarheid.

nu we het dan toch over Chantal Mouffe hebben: naast haar analsye omtrent de liberale consensus, pleit ze vooral voor de ongemakkelijkheid van de 'partizaan'. Gezien de gemakkelijkheid waarmee Frank VDB doorheen het Terzake09 debat walste kreeg ik niet de indruk dat de PVDA aanspraak maakt op dit predicaat!

HOE LINKS IS DE SP.A?

Het televisieprogramma kon ik niet volgen, de reacties erop des te meer.
Mijn stelling is dat Vlaanderen meer dan ooit een stevige linkerzijde nodig heeft. Eén partij ervan links in het centrum, de SP.a dus, en een of meer linkser: PVDA+, LSP, SLP(?), en zeker GROEN!

Maar onze Vlaamse kiezers laat zich liever paaien. Wanneer gaan media eens minder bezeten zijn door cijferfetisjisme en kijkcijferjacht. Angst om te verliezen speelt de mediawereld en de politiek parten.

Ik zou maar al te graag zien dat er links van de SP.a radicale linkse partijen zetels behalen die het "centrum links houden".

Informatie heeft de kiezer nodig, geen stemmingmakerij (lees "opiniepeilingen").

Wim Schiltz