Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“Er leven 72 miljoen armen in de Europese Unie, dat zegt toch genoeg?”

“Er leven 72 miljoen armen in de Europese Unie, dat zegt toch genoeg?”

BRUSSEL -- Op 13 december 2007 werd het verdrag van Lissabon door de 27 lidstaten van de Europese Unie ondertekend. Dit verdrag moest een nieuw Europees hoofdstuk inluiden. Vanaf dan zou alles socialer, doorzichtelijker en eerlijker worden. Dirk De Caluwé werkt als vrijwilliger voor “Het Zuiden in Zicht”, een samenwerkingsverband van enkele ngo’s en gemeentelijke diensten in Heist-op-den-Berg. Hij organiseert verkenningen van de Europawijk en vindt dat het verdrag vooral bol van de holle bewoordingen staat. “Europa is niet sociaal en zeker niet vredevol.” Hij geeft meer uitleg over zijn visie.

_L_L3389.jpg

Sociaal/Liberaal
“De Europese Unie vertrekt vanuit het concept dat liberalisering altijd goed is en enkel voordelen brengt. Daarom is de Unie opgericht, om meer vrije handel te creëren. Als je kijkt naar de liberaliseringen die er tot nu toe werden doorgevoerd kan je jammer genoeg alleen maar vaststellen dat het plaatje er helemaal niet zo positief uit ziet.”

“De energiemarkt werd vrij en in plaats van goedkoper werd alles duurder. Daar komt nog eens bij dat de consument door de bomen het bos niet meer ziet. Welke leverancier is nu echt het voordeligste?” Uiterlijk in 2011 moet De Post geprivatiseerd worden. “Dit leidt tot de afschaffing van verschillende postkantoren, daarnaast verliezen natuurlijk veel werknemers hun job. Alles is trouwens vatbaar voor liberalisering, ook ons onderwijs. Dat wordt meer en meer afgestemd op de bedrijfswereld en niet op de noden van studenten.”

72 miljoen armen
Zelfs de sociale zekerheid zou op termijn geprivatiseerd kunnen worden, de eerste aanzet is al gegeven. Zo deed de unie onlangs een mededeling waarin ze melden dat de sociale diensten van algemeen belang op termijn vrij moeten worden. “Deze procedure wordt telkens gebruikt, eerst komt er een mededeling en dan probeert de commissie in verschillende stappen tot een wetsvoorstel te komen. Dat moet dan natuurlijk nog goedgekeurd worden door het parlement en de Raad van Europa. Hier staat geen vaste termijn op. Het kan dus nog jaren duren voor het zover is, maar de intentie om ons sociaal vangnet te liberaliseren is er alvast wel.”

“In het vedrag van Lissabon, het verdrag dat de Europese grondwet vervangt, staat niets over het recht op sociale bescherming. Er staan ook geen afspraken over minimumlonen in. Hoe kan Europa dan sociaal zijn? Europa wil koste wat kost de concurrentie met de V.S en Azië aangaan en vergeet daarbij het sociale aspect van een samenleving. Zo wordt er veel te weinig geïnvesteerd in armoedebestrijding. In de Europese Unie leven op dit moment 72 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat kom neer op een gemiddelde van 16% over alle lidstaten heen. Dat zegt toch genoeg.”

Vredevol Europa?
De Europese Unie wijst er telkens op dat ze vrede en stabiliteit in Europa willen brengen. “Daarmee willen ze emotionele betrokkenheid bij de bevolking opwekken. Wie wil er nu een herhaling van de wereldoorlogen? Die vredevolle boodschap geldt blijkbaar alleen voor de lidstaten want de balkanoorlogen worden voor het gemak aan de kant geschoven.”

In 1999 is op de top van Keulen beslist om te werken aan een Europees Defensie Beleid. Het doel is om een Europees leger uit te bouwen. “Er is niets mis met een defensiebeleid om je grondgebied te verdedigen, maar het beleid van de Europese Unie is volgens ons vooral op interventie gericht. In totaal zijn er 50 000 militairen van de EU in het buitenland actief. Daarvan werkt er 10% rechtstreeks onder E.U-mandaat. 20% opereert onder VN-vlag, en 70% onder NAVO-bewind. In totaal waren er sinds 2003 een 20-tal civiel-militaire operaties. Sommige hiervan zijn nog steeds aan de gang. In Congo, Gaza, Moldavië, Georgië, Bosnië, Indonesië, overal zitten er op dit moment militairen.”

Extra bewapenen
In 2004 werd het Europees Defensie Agentschap (EDA) opgericht. Dit agentschap werkt nauw samen met de wapenindustrie. EDA moet ondermeer nagaan welke militaire capaciteit de Unie nodig heeft. “Ook op gebied van defensie wil de E.U concurreren met de V.S., ze voelen dus druk om te investeren. In de V.S. wordt 6% van het bruto nationaal product gespendeerd aan bewaping in Europa is dat tot nu toe nog 'maar' 3%. In het verdrag van Lissabon wordt bijvoorbeeld aan de lidstaten gevraagd om meer inspanningen te leveren op het vlak van bewapening.”

In 2008 kwam er een wapenhandelrichtlijn. Een richtlijn is een Europese wet die elke lidstaat moet omvormen tot een wet op nationaal niveau. Volgens die richtlijn moet er een versoepeling komen van de wapenhandelwetgeving in de Europese Unie. “Zelfs wapens moeten volgens de Europese Unie dus vrij verhandelt kunnen worden.”

de hoofdzaak van Brussel

Zeer relevant artikel en veruit het beste dat ik in aanloop van de verkiezingen heb gelezen.