Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ABVV ijvert voor meer groene jobs

ABVV ijvert voor meer groene jobs

GENT – Het ABVV wil dat de toekomstige Vlaamse regering resoluut voor duurzame oplossingen kiest. Er moet zwaar geïnvesteerd worden in groene jobs. Om hun eisen kracht bij te zetten daagde de vakbond vier Oost-Vlaamse politici uit om de proef op de som te nemen. Zij gingen met isolatiemateriaal aan de slag en verduidelijkte ondertussen hoe hun partij meer groene jobs zal creëren als ze aan de macht komt.

2.jpg

De uitverkoren politici waren Bart Van Malderen (sp.a), Henk Heyerick (CD&V), Filip Watteeuw (Groen!) en Luc Maes (Open Vld). Zij mochten gedurende een halfuurtje proberen om een container te isoleren op de Gentse Gasmetersite. In combinatie met een (rode) veiligheidshelm leverde dat enkele grappige taferelen op.

Maar het was meer dan alleen een ludieke actie. Het ABVV heeft zelf een plan om een groene economie te realiseren en wilde testen of de aanwezige politici dat ook hadden. Wat zal hun partij doen om meer groen in onze economie te pompen?

1.jpg

Peter Bostyns(ABVV), Luc Maes (Open Vld), Henk Heyerick (CD&V), Bart Van Malderen(sp.a) en Filip Watteeuw (Groen!)

Bijscholen
Alle partijen zien een groener beleid zitten. Zowel op financieel, ecologisch, als sociaal gebied zal dat volgens hen enkel voordelen opleveren. Tot zo ver niets nieuws dus. Het verschil ligt in de accenten die de verschillende partijen leggen.

Zo legt CD&V sterk de nadruk op vorming. “In Vlaanderen moeten we verder bouwen aan een kenniseconomie, een groene kenniseconomie. Voor ons is het daarom belangrijk dat we mensen op de juiste manier begeleiden. Heel veel sectoren zullen grote aanpassingen moeten maken om ecologisch verantwoord te functioneren. Daarom is het belangrijk dat we werknemers waar nodig zo goed mogelijk bijscholen. Vorming is essentieel voor een geslaagde groene economie,” zegt Henk Heyerick.

Bart Van Malderen van sp.a is trots op het durfplan dat zijn partij uitwerkte. “Dat is ons antwoord op de crisis. Als het gaat over ecologisch verantwoorde jobs dan willen wij dat die er komen in de hele economie en niet alleen in de groene sector. Voor ons staat energiezuiniger leven ook voorop. Als we onze huizen beter isoleren creëren we daarnaast duizenden banen in de bouwsector.”

2a.JPG

Jobkorting
Groen! ziet in Duitsland een goed voorbeeld van een land dat inzet op groene jobs. “In Duitsland is de eco-sector groter dan de auto-industrie, als het daar kan waarom hier dan niet? 260 000 mensen worden daar tewerkgesteld in de zoektocht naar duurzame energie, bij ons zou dat dus ook makkelijk 40 000 jobs opleveren,” vertelt Watteeuw.

Watteeuw zegt dat het een kwestie van keuzes is. “Als we willen investeren in een duurzame economie moeten we op andere gebieden besparen. Als ik dan hoor dat Open Vld de jobkorting wil verdubbelen, denk ik dat er niet veel meer zal overblijven. Het gaat hier om 700 miljoen euro die je veel nuttiger zou kunnen investeren.”

Zelf beslissen
Luc Maes (Open Vld) ziet dat helemaal anders. “De jobkorting geeft mensen net de kans om te investeren in een groene economie. Dat geld kan hen deels op weg helpen om hun huis beter te isoleren, wat dan weer voor extra jobs kan zorgen in de sector.” Mensen met een klein inkomen wil Open Vld op een andere manier bereiken. “Op dit moment is er op sommige vlakken sprake van over subsidiëring, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. Die middelen kunnen we afbouwen en gebruiken om mensen met een lager inkomen te bereiken. Volgens ons is daarvoor geen groen overheidsloket nodig, een privébedrijf kan dit ook.”

3.jpg

Duurzaamheid voor iedereen
De standpunten van de politici zijn min of meer duidelijk maar wat denkt het ABVV er zelf van? In hun memorandum voor de komende verkiezingen hechten ze veel belang aan een duurzame economie. Peter Bostyns, adviseur bij de ABVV-studiedienst voor energie en milieu, haalt enkele standpunten aan: “Wij willen dat er een energiedienstenbedrijf wordt opgestart door de overheid. Volgens ons is het een illusie te denken dat mensen van zelf zullen overschakelen op duurzaam wonen en leven.”

“Eén loket waar je terecht kan met al je vragen en dat je helpt zou zeer welkom zijn. Een dergelijk bedrijf zou renteloze leningen kunnen geven aan gezinnen met een lager inkomen om hun huizen energievriendelijk te maken. Hierdoor zal hun energiefactuur naar beneden gaan, met die winsten kunnen ze de lening terugbetalen. Daarnaast moeten overheidsbedrijven veel beter geïsoleerd worden. Tot nu toe verbruiken zij 70% meer dan hun Europese collega’s.”

“In totaal zijn er in Vlaanderen 800 000 slecht geïsoleerde woningen, als we hier iets aan doen denken we niet alleen aan het milieu, maar zorgen we ook voor massa’s werk in de bouwsector, 10 000 extra jobs tegen 2020. We willen de aandacht vestigen op de 135 000 sociale woningen, hun energieprestaties moeten dringen verbeterd worden.”

4.jpg

Huurmarkt
“Vooral op de huurmarkt moet er drastisch wat veranderen. Een op de vier woningen is er van slechte kwaliteit. Een energieprestatiecertificaat kan voor verhuurders een extra stimulans zijn om huizen energie vriendelijker te maken, maar is niet voldoende. Ook hier zou een energiedienstenbedrijf als bemiddelaar kunnen optreden tussen huurder en verhuurder.”

“De Vlaamse regering gaf tot nu toe een mooie aanzet voor een duurzaam beleid maar de ambitie moet groter zijn. De crisis mag geen excuus zijn om dit werk nu stil te laten vallen. Als er inventief wordt omgesprongen met de middelen die er zijn, kan er zeker meer geïnvesteerd worden.”

De opties zijn talrijk voor het ABVV zo vragen ze de Vlaamse regering onder andere om in te zetten op energiebesparing, hernieuwbare energie, openbaar vervoer en waterkwaliteit.