Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Advocaten willen hogere vergoeding voor pro-Deozaken

Advocaten willen hogere vergoeding voor pro-Deozaken

BRUSSEL -- Vandaag kwamen in Brussel ongeveer duizend advocaten betogen. Ze trokken in toga van het jusititiepaleis naar het kabinet van de minister van justitie, Stefaan De Clerck (CD&V). Ze willen dat de minister meer geld vrijmaakt om advocaten te vergoeden die pro-Deozaken aannemen. Meer en meer mensen komen in aanmerking voor kosteloze juridische bijstand maar de advocaten worden hier niet extra voor vergoed. Hun vergoeding is zelfs met 4,24% gedaald tegenover vorig jaar. Minister De Clerck beloofde om tegen 20 juni een oplossing te zoeken voor het probleem.

1.JPG

Zo'n duizend advocaten daagden op voor de betoging, dat was meer dan verwacht. "Wij trekken niet vaak de straat op. Geen enkele andere beroepssector had zo lang gewacht, maar wij denken, we kunnen al die rechtzoekenden toch niet in de steek laten," zegt Kati Verstrepen van de Orde van Vlaamse Balies. "Maar de maat is nu echt vol. Hoe meer rechtzoekenden we helpen, hoe minder we verdienen. Dat komt omdat de overheid telkens een vast budget voorziet, dit budget houdt geen rekening met het aantal mensen dat in aanmerking komt voor kosteloze bijstand."

2.JPG

Een advocaat krijgt voor elke zaak die hij pro Deo behandelt een aantal punten. Zo zijn dat er voor een echtscheiding bijvoorbeeld vijftien. Momenteel is één punt 23,25 euro waard terwijl dat vorig jaar nog 24,28 euro was. Concreet betekent dit dat een advocaat die vorig jaar een
echtscheiding pro Deo behandelde daarvoor toen nog 607 euro kreeg. Dit jaar blijft er nog 581,25 euro over. "Dat is dus een daling met 4,24% en als we een indexering zouden toepassen hebben we zelfs recht op 26,10 euro per punt," zegt Verstrepen.

3.JPG

Sinds 1998 is de groep mensen die recht hebben op kosteloze juridische bijstand sterk gestegen. Vanaf toen werden er alsmaar meer maatregelen genomen om extra mensen de nodige steun te geven. De advocaten vinden dit een goede zaak maar dan moet het voorziene budget omhoog. "Rechtsbijstand is een grondrecht. Iedereen moet er dus gebruik van kunnen maken, maar als alles blijft zoals nu, zal de kwaliteit van de bijstand er onder lijden. Dat kunnen wij niet toelaten," vertelt Verstrepen.

4.JPG

Meester Paul Slachmuylder vindt dat België het Nederlandse voorbeeld moet volgen. "In Nederland komt 40% van de bevolking in aanmerking voor kosteloze bijstand. In België is dat maar 20%." Slachmuylder vindt dat zowel mensen met een laag inkomen als mensen uit de middenklasse toegang moet krijgen tot kosteloze bijstand. "Mensen die een zaak willen opstarten, of een boek willen uitgeven, vaak weten ze niet eens wat er in een contract staat. Wij kunnen hen daar bij helpen. Er moet dringend een inhaalbeweging gebeuren zodat we meer mensen op een betere manier kunnen helpen."

5.JPG
6.JPG

Advocaat Raphaël Katombé (links op de foto) betoogt mee uit solidariteit met zijn collega's. "Zelf ben ik nog maar twee jaar advocaat. Vorig jaar behandelde ik 67 pro-Deozaken wat eigenlijk niet zo heel veel is. Ik doe het omdat ik vind dat advocaten er zijn om mensen te dienen. Ik heb veel respect voor collega's die bijna alleen pro-Deozaken aannemen. Het lijkt mij niet gemakkelijk om op deze manier te blijven verder werken."

8.JPG
9.JPG
10.JPG

Onder het motto "De Clerck betaal ons pro-Deowerk" trokken de advocaten naar het kabinet van de minister van justitie. Ze vroegen hem om 2 500 000 euro te verzamelen om het tekort van 4,24% weg te werken. Hij gaat op zoek naar een oplossing voor 20 juni, al leek hij zelf niet helemaal overtuigt dat die er tegen dan ook zal zijn. De advocaten rekenen er alvast wel op en zullen die dag minister De Clerck zeker nog een bezoekje brengen.