Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Mauretanië: Conventie 100, gelijke beloning

Mauretanië: Conventie 100, gelijke beloning

Sinds ongeveer 20 jaar stagneert het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt (nauwelijks 27%) en bovendien blijft de helft er van in de landbouw te werken. En ‘natuurlijk’ verdienen ze maar gemiddeld 60% van het loon van de mannen. Antwoord op de vragen van de commissie geeft de regering van Mauretanië niet.

De regeringsvertegenwoordiger benadrukt dat de vrouw in Mauritanië wel degelijk de gelijke is van de man en staaft dat door de aanwezigheid van vrouwen op ministersposten, bij de politie en bij de rijkswacht. Hij gaat nog eens uit de bocht door een bepaling in de wet aan te halen die gelijk loon voor gelijk werk voorziet. In het rapport van de Deskundigen staat iets anders…maar ach, hij meent het allemaal niet slecht, engageert zijn land om de ongelijkheid weg te werken (dus toch) en vraagt de IAO hem daarbij te helpen.

De sociale partners pleiten voor een open dialoog, een volledig rapport en technische bijstand. Dat krijgen ze ook in de conclusies van de commissie die de regering een pak huiswerk meegeeft.

Verslag van René Geybels ABVV vertegenwoordiger in de Normencommissie

ABVV-delegatie-IAO

Gepost door ABVV-delegatie-IAO
11.06.2009

Tags