Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Myanmar: Overeenkomst 87, vakbondsvrijheid

Myanmar: Overeenkomst 87, vakbondsvrijheid

Nog eens Myanmar! Zaterdag de speciale zitting naar aanleiding van de Conventie over dwangarbeid en vandaag het ook al aanslepende verbod om vrij, internationaal erkende vakbondsrechten uit te oefenen.

Al jaren een loodzwaar dossier: moord, aanhouding, gevangenis, foltering zijn schering en inslag. Voor de meest elementaire vakbondsactiviteiten worden syndicalisten jarenlang opgesloten. De Deskundigencommissie eist dan ook de onmiddellijke vrijlating van deze vakbondsmiltanten en maatregelen van de regering om de vrije organisatie van werknemers- en werkgeversorganisatie te waarborgen.

Maar de regering van Myanmar ziet dat anders. Op weg naar de democratie (slik) heeft de bevolking het ontwerp van nieuwe grondwet met een stalinistische meerderheid goedgekeurd. Ze treedt volgend jaar in werking.

In de opvallend korte inleiding benadrukt de regeringswoordvoerder dat de rechten van de burgers en dus ook van de vakbonden, in deze nieuwe grondwet gewaarborgd worden. Goed nieuws!
De opgepakte “syndicalisten” zijn terroristen en geen vakbondsmensen. Daarom wordt de Federation of Trade Unions of Burma (FTUB), lid van ons IVV, in Myanmar als een terroristische, illegale organisatie beschouwd.

En mocht de commissie toch vrijlatingen pleiten, zo voegt de woordvoerder er nog fijntjes aan toe, dan beschouwt zijn regering dat als een ongeoorloofde inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Da’s duidelijk! “Myanmar doet zijn best…kwestie van ons nog wat tijd te gunnen”, besluit de woordvoerder.

Dat weerhoudt de vakbonden niet om met de opsomming van een lange lijst opgepakte, ontvoerde of vermoorde syndicalisten, aan te tonen dat er in Myanmar geen sprake is van vakbondsvrijheid. Werkgevers zitten op dezelfde golflengte.

Bij de regeringen lopen de meningen uiteen. Er zijn er die zwijgen en er zijn er een paar die de militaire junta steunen, China, Cambodja, Cuba.

Aan het eind van de discussie krijgt de betrokken regering de kans om te antwoorden op de tussenkomsten. De vertegenwoordiger van Myanmar wint niet meer sympathie voor zijn standpunt als hij het verband legt tussen de werkloosheid in zijn land en de economische boycot. Hij veroordeelt de tussenkomst van de vertegenwoordiger van de FTUB op de Conferentie en bestempelt hem als terrorist op de vlucht. Om af te ronden geeft hij er de deelnemers aan het debat van langs die het gewaagd hebben over “Birma” te spreken i.p.v. “Myanmar”.

In de conclusies stelt de Normencommissie vast dat er fundamentele verschillen bestaan tussen de wettelijke bepalingen om de vakbondsrechten te waarborgen en de praktijk. De commissie eist dan ook (voor de zoveelste keer) maatregelen van de regering en de onmiddellijke vrijlating van allen die omwille van hun strijd voor de elementaire vrijheden worden opgesloten. De commissie is zeer duidelijk over de erkenning van de FTUB en wil dat de vervolgingen stoppen van diegenen die met deze vakbond contact hebben.

In het eindverslag van deze internationale Conferentie zal de zaak in een bijzondere paragraaf onder de aandacht worden gebracht omwille van het voortdurend falen in de toepassing van de fundamentele Conventie 87 over de vakbondsvrijheid.

Verslag van René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de normencommissie

ABVV-delegatie-IAO

Gepost door ABVV-delegatie-IAO
11.06.2009

Tags