Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Marc Botenga: “Iraanse hervormers hebben de armen in de steek gelaten”

Marc Botenga: “Iraanse hervormers hebben de armen in de steek gelaten”

BRUSSEL – Waarom heeft Ahmadinedjad de Iraanse presidentsverkiezingen gewonnen? Waarin verschilt hij van zijn tegenstrever Moesavi? En hoe moet het nu verder? We vroegen het aan Marc Botenga, die in Isfahan studeerde en net een doctoraat afwerkte over het politieke staatsbestel in Iran. “Het klopt dat Ahmadinedjad populair is bij de armen,” legt hij uit, "maar met een heel populistisch, rechts programma. Hij is populair omdat de hervormers in de jaren 90 de armen hebben laten vallen.”

Ahmadinejad.jpg

(Bron foto)

Botenga: “Moesavi's campagne was gebaseerd op de artisten, op de media, op mensen die op Facebook en op Twitter zitten. Daarmee verlies je natuurlijk het deel van de Iraanse bevolking dat het minder breed heeft en niet met Facebook leeft. Ahmadinedjad heeft daarvan geprofiteerd. Die is aardappelzakken gaan uitdelen op het platteland.”

Moet ik mij bij die hervormers zoiets voorstellen als New Labour of de 'derde weg' in Europa?

Marc Botenga: “In feite is die vergelijking niet zo slecht. De hervormers komen uit het tiers-mondisme, de Derde Wereldbeweging. Ooit hadden ze een traditioneel Derde Wereldprogramma: een grote rol voor de staat in de economie, en een sterke betrokkenheid van de lagere klassen bij de staat. Een beetje zoals de sociaal-democratie bij ons enkele decennia geleden. Maar in de jaren 90 heeft het gedachtengoed van links ook in Iran een terugslag gekend. Je hebt dezelfde beweging gezien als bij ons bij de sociaal-democraten. Links is zich gaan 'moderniseren': de vrije markt omarmen enzo. Khatami heeft expliciet gezegd 'de liberale democratie, dat moet ons doel zijn'. Maar daarmee verlies je natuurlijk de lagere klassen van de bevolking. En extreem-rechts – want Ahmadinedjad is extreem-rechts – heeft daarvan geprofiteerd.”

Leg eens uit waarom hij eigenlijk extreem-rechst is. Hij neemt maatregelen die ten goede komen aan de armen, lezen we bij Robert Fisk...

“Er zijn twee manieren om armoede aan te pakken. Centrumlinks in Iran wil een modern systeem van sociale zekerheid uitbouwen. Wat Ahmedinedjad doet is eerder te vergelijken met christelijke liefdadigheid. Daarmee koop je stemmen, maar los je de problemen niet op. Het beste bewijs daarvan is dat de werkloosheid in Iran onder Ahmadinedjad ongelooflijk is gestegen. Dat maakt hem rechts.”

“Wat hem nog meer rechts maakt is de kwestie van de democratie. Neem de sociale rechten. Hij heeft een wetsvoorstel gedaan inzake de hervorming van de arbeidswet. Het is totaal asociaal: hij schaft de collectieve arbeidsoveréénkomsten af en verplicht arbeiders om individueel te gaan onderhandelen met hun werkgever. Het voorstel zorgt ook dat syndicale activiteiten zo goed als onmogelijk worden.”

“Dus als je gaat kijken naar de structurele maatregelen die hij voorstelt, dan zie je dat hij echt wel aan de rechterkant van het politieke spectrum staat.”

Nochtans zien we dat hij goed samenwerkt met iemand als president Chavez van Venezuela. Hoe moeten we dat interpreteren?

“Ik zei net dat links in Iran in de jaren 90 het tiers-mondisme heeft losgelaten. Ze hebben zich opengesteld voor het Westen. Ze zijn gaan spreken over een 'dialoog der beschavingen'. Maar wat heeft dat opgeleverd? Heel weinig. Ik geef twee voorbeelden. In 1992/1993 heeft Rafsanjani het IMF en de Wereldbank binnengelaten. In 1995 heeft Clinton een zware sanctiewet laten stemmen tegen Iran. Nog straffer: Khatami heeft meegeholpen in de strijd tegen de Taliban en hij heeft het nucleaire programma opgeschort. Wat was de reactie van Bush? 'Jullie maken deel uit van de as van het kwaad'.”

“Ahmadinedjad heeft dus een sterk punt als hij zegt: 'Jullie dialoog met het Westen heeft nergens toe geleid, terwijl ik er voor heb gezorgd dat ze weer met ons willen praten. Vandaag zeggen ze niet meer: "Iran moet omver geworpen worden", maar nodigen ze ons uit op conferenties over de toekomst van Afghanistan'.”

“Wat Chavez betreft: het Iraanse nationalisme keert zich natuurlijk in de eerste plaats tegen de Verenigde Staten. Dan kijk je met wie je bevriend kunt raken, en Chavez is wat dat betreft natuurlijk een goede partner. Iran en Venezuela hebben een aantal akkoorden gesloten, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van gas- en olievelden in Iran.”

“Ahmadinedjad heeft dus het anti-imperialisme, het Iraanse nationalisme, kunnen recupereren van de hervormers. Het campagnesymbool van Musavi was groen. Het campagnesymbool van Ahmadinejad was de Iraanse vlag. Het is heel jammer dat het Iraanse anti-imperialisme vandaag in handen is van extreem-rechts.”

Omdat links dat terrein heeft laten braak liggen?

“Ik denk dat links twee grote fouten heeft gemaakt. Ten eerste zijn ze vergeten wat eigenlijk het doel is van het Westen. Het Westen zei expliciet 'we willen jullie omver werpen', en links in Iran zei: 'eigenlijk bedoelen ze dat niet zo, als we met het Westen gaan praten zullen ze wel van gedacht veranderen'. Niet dus. Ten tweede de economie. Links zei 'de economie moet gemoderniseerd worden en we aanvaarden de vrije markt om dat te doen'. Maar door het invoeren van de vrije markt zijn een heleboel mensen in de kou komen te staan. Daar is Ahmadinedjad op gaan kapitaliseren.”

“Hij heeft gezegd: 'Wat is het bilan van 15 jaar hervormingsgezinde presidenten? De armen zijn arm. De rijken zijn rijk (en corrupt). En het Westen wil ons nog steeds omver werpen. Ik ga dat veranderen!”

En hij is daar nog in geslaagd ook...

“Op internationaal vlak heeft hij inderdaad successen geboekt. Maar waar Ahmadinedjad zwaar in de fout gaat - en vandaar ook de massaprotesten die je vandaag ziet – is op het economische en democratische vlak.”

“Ahmadinejad komt uit de Pasdaran, het parallele leger, de 'bewakers van de revolutie'. Die willen geen democratie, maar een grote rol van het leger in de staat. De Pasdaran beschouwen de hervormers als een gevaar voor de nationale veiligheid van Iran. Ze zeggen: 'Jullie hebben ons nucleair programma stopgezet, maar dat garandeert onze veiligheid tegen de Verenigde Staten. Als we jullie opnieuw aan de macht laten komen, gaan jullie dat opnieuw doen.' Dus de Pasdaran hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat tijdens het tellen van de stemmen de hervormingsgezinde kandidaten en hun vertegenwoordigers geen toegang kregen tot de stembureaus - een soort electorale staatsgreep door een militaire sectie van het regime.”

Dus als ik je goed versta geloof je wel dat er is gefraudeerd, maar niet dat Ahmadinedjad in feite heeft verloren...?

“Inderdaad, ik denk dat je dat verschil heel duidelijk moet maken. Er is zeer zeker gefraudeerd. Hoe ik dat weet? Ahmadinejad heeft volgens de officiële resultaten 24 miljoen stemmen gehaald. De immens populaire Khatami had in 1997 maar 20 miljoen stemmen. Ik weet zeer zeker – van mijn ervaring daar ter plaatse – dat Ahmadindjad veel minder populair is dan Khatami destijds. Qua aantal stemmen is er dus zeker gesjoemeld. Maar dat wil niet zeggen dat Ahmadinedjad zou verloren hebben. Hij heeft z'n achterban. Ik denk dat je hem het best kan vergelijken met een aantal rechts-populistische leiders uit Europa, of met de Russische politicus Jirinowsky, die ook van een extreemrechtse partij komt maar die stemmen ronselt met een pseudo-sociaal programma en een heel harde retoriek tegen het Westers imperialisme.”

Klopt het eigenlijk dat de VS oppositiegroepen steunt om het Iraanse regime te destabliseren?

“Om te beginnen: dat is 100 procent waar. Het beste voorbeeld zijn de 'Mudjahidien van het Volk', die nu de 'Nationale Raad van het Iraanse Verzet' heten. Zij worden gefinancieerd door de Verenigde Staten om het regime omver te werpen. Maar de massale protesten die we vandaag zien zijn niet in de eerste plaats begonnen door de VS. Er zijn heel weinig mensen, buiten Ahmadinedjad zelf, die dat beweren. Ook de hoogste religieuze leider – Khamenei – niet. Zelfs mensen van rechts hebben Ahmadinedjad bekritiseerd en gezegd: 'je brengt het evenwicht binnen onze Republiek in gevaar'. Dus ja, het Westen steunt oppositiegroepen en probeert een soort gekleurde revolutie te ontketenen. Maar anderzijds nee, Moesavi is geen pion van het Westen.”

Bij Iran denken we ook aan olie en gas. Wat is op dat vlak het verschil tussen Ahmadinedjad en Moesavi?

“Daar moet ik twee dingen over zeggen. Eerst en vooral: het Westen is natuurlijk alleen in Iran geïnteresseerd voor haar grondstoffen. Wat is het probleem? Niet alleen dat wij die grondstoffen voor onszelf willen, maar ook dat Iran goede relaties heeft met China. Iran verkoopt rechtstreeks olie en gas aan China. Wij willen liever dat dat via Westerse bedrijven gebeurt. Toch moet je daar niet karikaturaal in zijn en zeggen 'Ahmadinedjad gaat in tegen het Westen'. Hij is gewoon verder gegaan met privatiseren. Hij is ook bereid om met iedereen samen te werken. De Italianen en de Fransen hebben installaties in Iran. Het is dus geen kwestie van 'we gaan die olierijkdommen voor ons houden en we gaan de buitenlandse firma's buiten trappen'. Zo werkt het niet.”

“Maar wat betreft de vraag hoe de kandidaten de opbrengsten van die grondstoffen willen gebruiken voor de opbouw van het land: daar heb je twee duidelijk verschillende projecten - Ahmadinjad tegenover Moesavi.”

“Ahmadinejad zegt: 'We stoppen dat geld in liefdadigheidsfondsen'. Hij wil de olieopbrengsten dus geven aan de mensen op basis van nood. Moesavi zegt iets anders. Hij zegt: 'Wat wij nodig hebben is een nationaal ontwikkelingsfonds om de industrialisering van het land en bepaalde infrastructuurwerken mogelijk te maken'. Ik denk persoonlijk dat Moesavi op het vlak van nationale ontwikkeling toch het interessantste project naar voor schuift.”

De ene belooft economische ontwikkeling, de andere het beschermen van de nationale soevereiniteit, maar geen van beide belooft ze allebei?

“Dat is natuurlijk het probleem. Ahmadinejad heeft zeker de verdienste gehad om het nucleaire terug op de agenda te plaatsen. Dat moet je hem geven. Niemand van de kandidaten durft nog zeggen: 'we moeten dat nucleair programma stop zetten'. Maar Moesavi is interessanter voor het economische en het democratische project. Want als Ahmadinedjad het alleen voor het zeggen zou hebben, dan krijg je een soort militaire dictatuur. Dat is zowel sociaal als democratisch een heel slechte zaak. Je zal ergens een evenwicht moeten vinden.”

Hoe?

“Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan proberen een regering van nationale eenheid te vormen, waar de twee stromingen worden verzoend. Of je kan proberen nieuwe verkiezingen uit te schrijven en hopen dat links het wat beter aanpakt op internationaal vlak.”

Bestaat de kans dat één van die twee dingen gebeurt?

“Ahmadinedjad beschouwt zichzelf natuurlijk als de overwinnaar, maar er zijn toch beperkingen aan wat hij kan doen. Er zijn andere machtscentra. Je hebt een verenigd front van Moesavi, Khatami en Karubi, de drie grote figuren van de hervormingsbeweging. Je hebt ook Khamenei, de hoogste geestelijke leider, die tradintioneel rechts is, maar nu ook zegt 'We gaan een onderzoek doen naar onregelmatigheden tijdens de verkiezingen'. Maandag hebben honderduizenden mensen betoogd, ondanks het feit dat het ministerie van binnenlandse zaken dat verboden had. Ahmadinedjad zal daar op een bepaald moment toch rekening mee moeten houden. Anders zal hij het leger de straat op moeten sturen. Dat zou een heel radicale keuze zijn die tot burgeroorlog kan leiden. In 1999 zijn er rellen geweest met studenten. De zware repressie door leger en politie heeft toen heel zware trauma's nagelaten in de Iraanse maatschappij.”

“Het is een beetje in een glazen bol kijken, maar ik ga er van uit dat ze op elitevlak tot een overéénkomst zullen komen. Ahmadinedjad zal toegevingen moeten doen."

Tot slot: in de Westerse pers verschijnt Ahmadinedjad als een gevaarlijke gek, een negationist die kernwapens wil ontwikkelen om Israël van de kaart te vegen. Klopt dat beeld?

“De Westerse pers moet je altijd met een korrel zout nemen. Hij is extreemrechts: hij wil het minimumloon afschaffen en polygamie makkelijker maken enzovoort, maar hij is zeker niet gek.”

“Wat betreft Israël kan ik heel duidelijk zijn: hij heeft het verdwijnen van Israël altijd vergeleken met het verdwijnen van Zuid-Afrika. Hij zegt: 'het Apartheidsregime is ook verdwenen, dus waarom zou het regime in Israël niet kunnen verdwijnen?'. Dat is iets heel anders dan het hele land van de kaart vegen.”

“Wat betreft het nucleaire: ook hier is Ahmadinedjad allesbehalve een gevaarlijke gek. Hij heeft nog niemand bedreigd met een nucleaire aanval – dat heeft Iran trouwens nooit gedaan – én hij heeft altijd gezegd: 'we zijn bereid om te onderhandelen over een kernwapenvrije regio'. Maar dat wil natuurlijk zeggen – en daar spreekt het Westen niet over – dat ook Israël en Pakistan nucleair moeten ontwapenen.”

“De Westerse pers zou wat dat betreft beter in eigen boezem kijken. Hoe komt het dat je aan de ene kant zo zwaar doorboomt over Ahmadinedjad, terwijl de Israëli's en de Pakistani's wél atoombommen hebben? Ten tweede: Ahmadinejad is vier jaar aan de macht geweest, maar Iran heeft in die periode geen enkel land aangevallen. Sterker nog: sinds de Islamitische Revolutie in 1979 heeft Iran nog geen enkel land aangevallen. Van Israël kan dat niet gezegd worden: in 2006 had je de aanval op Libanon, in 2007 had je Syrië. Er is dus een zeer selectieve beeldvorming.”

Links in Iran?

Een aantal zaken storen mijbij het lezen van het -overigens interessante- interview met Botenga. Ik vat ze kort samen.

1. De basisanalyse over links in Iran laat één feit weg, namelijk dat het Revolutionaire regime in de beginjaren -overigens de jaren dat Mousavi premier was- de vele communistische partijen en strekkingen letterlijk geliquideerd heeft. “Hervormers” als Khatami en Mousavi zijn nooit links geweest en hebben dus geen bocht gemaakt. Ze komen uit de intellectuele elite en de betere middenklasse en heben dus altijd een probleem gehad met aansluiting bij de -cultureel eerder conservatieve- lagere klassen. Ahmadinejad kon dus kapitaliseren op de kloof tussen arm en rijk, omdat echt links uitgeroeid, opgesloten en uitgedreven was. En omdat de VS, zeker onder Bush, elke positieve stap van Teheran (very few and far between, maar toch) met een kaakslag beantwoordde.
De “invoering van de vrije markt” is trouwens altijd al zeer gedeeltelijk geweest in Iran. En het isolationisme van Ahmadinejad -aan westers links verkocht als verzet tegen de vrije markt- heeft de armen zéker niet rijker gemaakt, integendeel. Dat zegt Botenga trouwens ook. De enige reden waarom Ahmadinejad genoeg geld had om aardappelen te kopen voor de armen, is dankzij het profijt van die vrije markt, met name het oliegeld. Hij heeft wel niet goed kunnen uitleggen waar al die miljarden van de voorbije jaren naartoe zijn. Niet alleen de rijken zijn corrupt in Iran, het regime zelf is dat wellicht nog meer.

2. Op de vraag ivm Amerikaanse steun voor oppositiegroepen, antwoordt Botenga met een verwijzing naar de MeK. Shirin Ebadi zei daarover enkele maanden geleden in Brussel dat de MeK geen oppositiegroep is, aangezien ze geen aanwezigheid heeft in Iran. Ik denk dat ze gelijk heeft. Er zijn trouwens genoeg andere voorbeelden te geven van sten vanuit het Westen voor oppositiegroepen in Iran. Persoonlijk vind ik dat overigens niet noodzakelijk een probleem. Ik sympathiseer met heel veel Iraanse organisaties die democratie, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid nastreven. Zij verzetten zich -vaak op verborgen wijze, want de repressie laat niet zo veel openlijke dissidentie toe- tegen het regime, en dat wil ik dan ook steunen. Ben ik dan een imperialist?

3. Een deel van mijn probleem heeft trouwens te maken met de onderliggende toon (die ik lees, inderdaad) dat verzet tegen de VS van Ahmadinejad een anti-imperialist maakt. Dat is zo’n versmalling en verarming van het begrip anti-imperialisme, dat ik in naam van mijn anti-imperialistische vrienden daartegen zou willen protesteren. Ik denk dus ook dat het heropstarten van het atoomprogramma géén goed idee is en dat Chavez beter zou moeten uitkijken met wie hij zoete broodjes bakt.

4. Ik begrjip niet goed waarom Botenga zo overtuigd is dat Ahmadinejad niet verloren heeft. Hij noemt het overigens zelf een electorale staatsgreep. Ik heb in commentaren tot nu gezegd dat niemand tot nu bewijzen heeft van massale fraude, en dat het dus van hieruit niet zo erg wijs is om daar stellig over te doen. Maar ik vind de argumenten van Botenga voor het staven van die fraude wel interessant.

5. De vraagsteller zegt op een bepaald moment dat geen van beide kandidaten zowel economische ontwikkeling als nationale soevereiniteit belooft. Botenga bevestigt. Heel vreemd, want beide kandidaten hebben stellig beide zaken beloofd. En ik zie ook geen redenen om aan te nemen dat Mousavi de nationale soevereiniteit zou opgeven. Tenzij je soevereiniteit gelijkstelt met isolationisme, maar ik mag aannemen dat dat niet de bedoeling is?

6. Bij de laatste vraag -over de selectieve beeldvorming- heb ik de indruk dat er een beetje smal gekeken wordt naar de mainstream pers. De inval van Israël in Libanon en in Gaza zijn niet echt onopgemerkt voorbijgegaan, toch? En het feit dat Pakistan kernwapens heeft, is de voorbije maanden ook meer dan voldoende aan bod gekomen bij de berichtgeving over de conflicten in het noordwesten van dat land. Ik begrijp dat je meer daarover wil lezen, en dat de veroordeling van Israël voor velen krachtiger en consequenter mag. Maar men mag toch berichten over wat vandaag actualiteit is (de verkiezingen en demonstraties in Iran) zonder voortdurend de rest erbij te betrekken?

Tenslotte: mooi van Indymedia om deze Marc Botenga boven te spitten. Er staan heel wat zaken in het gesprek die zeer de moeite zijn, maar aan het opsommen daarvan kan ik nu niet meer beginnen.

Iraans links enzoverder

Beste Gie,
We kennen elkaar niet, maar ik tutoyeer je voor het gemak. Han maakte me attent op je reactie. Bedankt ervoor alvast, je haalt een aantal interessante punten aan (al voel ik me niet echt "boven gespit"). Ik denk dat we het op een aantal punten eens zijn, maar ik zal proberen wat duidelijkere antwoorden te geven.

1. Ik hou niet echt van het concept “echt” links, want hoe ga je dat definieren. Maar wat je zegt klopt inderdaad. Marxistisch links is na de revolutie, in verschillende stappen, geliquideerd. Daar hoorden heel uiteenlopende partijen bij, van de pro-Moskou Tudeh, over de Feda’i die een soort van Cubaans model van revolutie voor ogen hadden, tot de VolksMujahedin die ergens een synthese tussen Islam en socialisme poogden te fabrikeren. Daarentegen als je “echt” links niet beperkt tot “marxistisch links” dan maakten Musavi en bv. Karrubi wel degelijk deel uit van links. Die werden toen zgn “Islamitisch links” genoemd. Ik begrijp niet goed wat je bedoelt als je stelt dat die groep problemen had met de aansluiting bij de “lagere conservatievere klassen”. Belangrijke groepen van Islamitisch links waren etisch enorm conservatief. Om je een voorbeeld te geven Hadi Ghaffari, destijds lid van dezelfde fractie als Musavi, was op dat moment leider van de Iraanse Hezbollah, geen organisatie die beroemd stond voor zijn “progressieve religieuze standpunten”.

Als we naar de grote sociaal-economische debatten die in het eerste post-revolutionaire decennium in Iran overheersten, kun je vaststellen dat deze groep zeer zeker linkse standpunten verdedigde. De debatten draaiden vooral rond vier punten: een nieuwe arbeidswet, de nationalisering van buitenlandse handel en de nationalisering van de industrie en tenslotte een landhervorming. Musavi en de zijnen moesten het opnemen tegen zogenaamd conservatief rechts, waarvan Khamenei, Azari-Qomi en Mahdavi-Kani leidende figuren waren. Traditioneel rechts controleerde het presidentschap (Khamenei) en de Raad van Wachters, terwijl Islamitisch links eerder actief was in revolutionaire organisaties (zoals de Hezbollah) maar ook een zeer sterke vertegenwoordiging had in het Parlement. Deze laatste groep verdedigde een radicale landhervorming, een verregaande arbeidswet en de nationalisering van zowel industrie als buitenlandse handel. Het uiteindelijke resultaat op alle 4 de vlakken is een compromis geworden dat de concrete machtsverhoudingen weerspiegelde. De nieuwe Labor Law werd pas in het tweede post-revolutionaire decennium goedgekeurd, de landhervorming gebeurde chaotisch, de nationaliseringen werden eerst goedgekeurd, daarna voor een stuk terug geschroefd. Als je naar de debatten kijkt in het Iraanse parlement gedurende dat decennium zie je dat Islamitisch links de naam “links” wel verdiende.

Wat betreft buitenlandse politiek was het verschil tussen beide groepen evenzeer duidelijk. Als je het voorbeeld van de bezetting van de VS-ambassade neemt, zie je dat degene die het meest moeite deed om de betrekkingen met de VS te behouden (toute proportion gardée) Rafsanjani was. Behzad Nabavi en Mohamed Khoiniha stonden duidelijk aan de andere, meer radicalere kant, die veel meer toegevingen van de VS wilden vooraleer ze de gijzelaars zouden vrijlaten.

Als je dat vergelijkt met de evolutie van die groep gedurende de jaren ’90 dan zie je dat er wél een verschuiving is geweest. Het feit dat de “liberale” filosoof Khatami de leider werd van dat links is daar een symbool in geweest. De naamsverschuiving ook trouwens, ze noemden zichzelf nu “hervormers”. Khatami’s politiek van “dialoog der beschavingen” was zeer ver verwijderd van wat links nog tijdens de ambassade bezetting verdedigde. Musavi zelf heeft het wat lastiger gehad met die omschakeling.

2. Ik denk niet dat je een imperialist bent, al ken ik je niet natuurlijk ;-) De kwestie is natuurlijk complex. Eerst en vooral zou je een oppositiegroep moeten definieren. Vervolgens weet ik niet of de MEK geen aanwezigheid heeft in Iran. Zij beweren van wel, de Iraanse regering beschuldigt hen af en toe van sabotagedaden. Dus dat is niet zo makkelijk. Maar je hebt gelijk, er zijn idd vele andere voorbeelden te geven.

In Iran streven talrijke mensen sociale rechtvaardigheid of mensenrechten na. De Nobelprijswinnares die je aanhaalt is maar het topje van de ijsberg. Het interessante is dat ze dat vaak veel efficienter doen als ze géén buitenlandse steun krijgen. Dat klinkt paradoxaal, maar dat is het niet. Eens ze steun krijgen uit het buitenland worden ze makkelijk gedelegitimeerd. Ze hebben het buitenland trouwens niet nodig. Tegen de wet “ter verdediging van de familie” die Ahmadinejad door het parlement wou halen en die polygamie zo veel makkelijker maakte, heeft een hele sectie van de maatschappij zich verzet. Van kranten (Etemaad) over vrouwenorganisaties en tijdschriften tot individuele academici, artiesten of psychologen. Met succes trouwens. Niet verwonderlijk dat een aantal activisten expliciet steun uit het buitenland weigert.

Wat betreft steun voor democratie ben ik sceptischer. Historisch is “steun aan de democratie” in de derde wereld vaak een dekmantel geweest voor andere zaken. De effectief goedwerkende democratien die uit die “steun” zijn voortgekomen zijn ook niet zo heel talrijk. In Iran al helemaal niet.

3. Een drietal dingen effe rechtzetten misschien. Ik heb niet gezegd dat verzet tegen de VS automatisch een anti-imperialist van je maakt. Verzet tegen Israel ook niet trouwens, vandaar mijn verwijzing naar Jirinovski. Er zijn trouwens ook verschillende manieren om anti-imperialistisch te zijn. Grote schokkende verklaringen inzake de Holocaust zijn misschien niet de beste manier, opperde Musavi. Ik kan hem daarin bijtreden.

Ik heb ook niet beweerd, dacht ik, dat Ahmadinejad zeker gewonnen heeft (de titel van het interview bedriegt misschien). Ik heb gezegd dat het best zou kunnen. Eigenlijk vind ik de reactie van Louis Michel nog de beste. Hij zei grofweg: “ik weet het niet, ik was er niet bij”. Hetzelfde geldt voor mij. Ik ben niet iemand die gaat beweren de “echte uitslag” van de verkiezingen te kennen, maar de aanwijzingen voor fraude zijn wel reëel. Op welke schaal dat dan gebeurd is, lijkt me een andere, moeilijkere, kwestie.

Tenslotte, zeg ik niet dat Musavi de nationale soevereiniteit wil opgeven. Maar zijn campagne draait daar niet om, in tegenstelling tot de campagne van Ahmadinejad die heel sterk op het nationalisme gericht was (veel meer ook dan op Islam bijvoorbeeld). Degene die in de campagne nationale soevereiniteit beloofde was Ahmadinejad, dat merkte je ook in het televisiedebat tussen beide kandidaten. Musavi had het over “het beeld van Iran in de wereld”.

4. Wat betreft het atoomprogramma moeten we, volgens mij, een onderscheid maken tussen de civiele en de militaire component. Iran heeft volgens het niet-proliferatie verdrag (NPT) recht op civiele nucleaire energie. Ik verdedig op dat vlak het internationale recht en ben blij dat Iran als één van de weinige relevante landen in de regio dat NPT ondertekend heeft.

Wat betreft het militaire aspect ervan, zoals ik stelde: Ahmadinejad verdedigt nog steeds als ideaal een kernwapenvrij Midden-Oosten. Die idee spreekt mij ook wel aan, en ik denk dat landen die kernwapens hebben daar een voortrekkersrol in moeten spelen. Anders dragen ze, misschien ongewild, mee bij tot proliferatie. Vandaar ook dat het zo belangrijk is de kernmachten, als Israel, bij de discussie over het nucleaire te betrekken. Tijdens de koude oorlog kon je ook het raketprogramma van één van de twee grootmachten niet bekijken zonder met de andere (en de wapenwedloop) rekening te houden.

Misschien belangrijk te vermelden dat het veiligheidsaspect van de nucleaire kwestie in Iran ook bekeken wordt vanuit energieveiligheid. Omwille van een gebrek aan (kwalitatieve) raffinaderijen moet Iran immers heel wat geraffineerde olie invoeren (hoewel het ruwe olie uitvoert). Door nucleaire energie te ontwikkelen hopen ze de interne afhankelijkheid van olie te verminderen. De rationering van benzine kadert trouwens ook in die politiek. Dus de nucleaire kwestie mag niet beperkt worden tot “bom of niet”.

kleine bedenking (en)

Eerst en vooral vind ik het een zeer boeiende discussie.

Mijn eerste gedacht was: "Daar heb je weer zo'n door de VS georkestreerde spontane opstand". Het blijkt dus allemaal wel wat genuanceerder te zijn dan dat. Zeer boeiend en eigenlijk verschiet ik ervan hoe weinig ik weet over dat deel van de wereld en de Iraanse revolutie. Buurland Irak ken ik nochtans redelijk goed.

Over de media
Ik weet eigenlijk niet wanneer onze media het laatst berichtten over het nucleair arsenaal van Israël.
Ik las nergens in de berichtgeving over Gaza iets over het kernarsenaal van Israël. In Israël zijn er laatst nochtans religieuze gekken aan de macht gekomen.
Onze media geven absoluut geen genuanceerd beeld van Iran.
Goed dat mensen die het land wat kennen eens in debat gaan, op die manier leren we op zijn minst dat het zoals steeds allemaal niet zo eenvoudig is als men wel eens voordoet.

Links of rechts

"Het beste bewijs daarvan is dat de werkloosheid in Iran onder Ahmadinedjad ongelooflijk is gestegen. Dat maakt hem rechts."

Hitler was dus extreem links ? Wat voel ik me toch dom....

@peterg: Iran niet te vatten in 'Onliner Cultuur'

Ik begreep redelijk goed wat Marc hiermee bedoelde. Ik begreep het nog beter na de twee lange comentaren onder het artikel.
Maar alles begint natuurlijk met het feit dat je een zin uit zijn context rukt. Ik weet wel dat we in een'onliner cultuur' leven, maar soms heb je echt wel meer dan één zin nodig om iets te verduidelijken.

De discussie hierboven geeft voor mij juist aan dat het niet te vatten valt in onliners. Ze geeft aan dat je veel plaats, en ruimte nodig hebt om de context te duiden,....

Iran - Marc Botenga

Geachte Heer Botenga,

Het klopt dat Iran geen enkel land aangevallen heeft, de laatste jaren, maar ze hebben wel héél wat (eigen burgers) Iraniërs ontvoerd en geëxecuteerd. Misschien is het belangrijk om dàt ook te benadrukken !!

Ook deze zin viel mij op en

Ook deze zin viel mij op en begrijp ik niet.

Tags