Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

VITO rapport vindt de toestand qua fijn stof in Antwerpen dramatisch maar niet ernstig...

VITO rapport vindt de toestand qua fijn stof in Antwerpen dramatisch maar niet ernstig...

De presentatie die gisterenavond werd getoond is een zeer flauw afkooksel van de volledige versie. De conclusies daarvan staan diametraal tegenover wat je kan lezen in de volledige versie. Moeten politici daarop een beleid uitstippelen? Ik hoop het niet.

Fijnstofmetingen 2006.jpg

fijnstofmetingen medio 2006 - orange en rood zijn zeer slecht.

De VITO studie die op 23 juni aan het stadsbestuur werd voorgesteld gaat ervan uit dat de Lange Wapper, en dus impliciet alles wat eraan vast hangt (e.g. verbreding van R1 ter hoogte van  het Sportpaleis van 8 tot 14 vakken) een fait accompli is. Zij nemen geen stelling in voor of tegen, maar gaan ervan uit dat dit er komt. VITO  toont aan dat de luchtkwaliteit van onze stad NU AL abominabel slecht is! De studie werd door het stadsbestuur besteld in 2007. Ze baseert zich op meetgegevens van 2006, opgemeten tijdens het zomerverlof, als de helft of meer van onze stad leeggelopen is naar geZONdere oorden! Begrijpe wie kan. Valt uw € stilaan?

Een en ander wordt wel heel professioneel mooier voorgesteld als de realiteit is. De powerpoint presentatie die ik al mocht inkijken zegt in haar samenvatting niet hoe erg Antwerpen eraan toe is.

Maar wat mij hierin ook opvalt is dat de VITO studie zich concentreert "intra muros": dus tussen de Schelde en de R1, de vroegere stadsomwalling uit de Spaanse tijd die, als ik me goed herinner, in 1958 werd dichtgegooid en waar nu de R1 gesitueerd is.

Lezing van het document van 221 pagina's geeft een totaal andere conclusie als wat in de powerpoint zal worden vertoond, voor zover het dezelfde is als die ik heb gezien.

°de "deus ex machina" zijnde Europa dat meer propere wagens moet opleggen, alsof (wanneer?) deze wereldcrisis ( die nog absoluut niet aan het beteren is- men doet alsof om het effect teweeg te brengen bij het grote publiek) ons ertoe gaat aanzetten binnen de 5 jaar een nieuwe wagen te kopen. Voor wanneer propere vrachtwagens?

Er staat verschillende keren aangegeven dat dit het voornaamste is waar we kunnen op rekenen.

° enkele milderende maatregelen die het Stadsbestuur zou kunnen gaan opleggen  
-  geen van de meest vervuilende vrachtwagens meer in "de stad", en oude auto’s is dat niet wat a-sociaal?
-  geen parking meer op het Zuid en op het Eilandje voor bezoekers, enkel bewoners. (nota bene de duurste wijken van de stad***)
*** Weet je waar de TGV lijn ten noorden van Antwerpen "overtunneld ofte ingekapseld" is? 
 o.a. thv het golfterrein van Brasschaat..en nog wat dure villawijken. 
 Weet je waarom? Ik niet. Doet effe niet terzake.

° Er staat duidelijk aangegeven dat verkeer de grootste directe bron is van  luchtpollutie, dat dit erger wordt naarmate je dichter bij de R1 komt. We weten dat de voornaamste windrichting ZW is dus richting R1, richting Sportpaleis, richting Deurne en Merksem. 
Precies in deze zone wordt in heel het plan niet gesproken van enige milderende maatregelen. Daar werden zelfs geen metingen gedaan. Ook al lees je tussen de lijnen dat het daar dus het ergst moet zijn. Ik hoop dat ik mij in mijn lezing vergis, maar vrees dat dit niet zo is.

De metingen werden gedaan "intra muros" tot net tegen de ring aan. Daar stonden de meetapparaten wel het verst van de ring af!  (cf. pag. IV ,paragraaf 4 lijn 4 van het Vito rapport). Het hele plan geeft maatregelen "intra muros" . Het plan werd mijns inziens gemaakt voor de Stad met als filosofie dat die eigenlijk "intra muros" is.... of wordt, eens de R1 in breedte zal verdubbeld zijn wat inherent is aan het Lange Wapper tracé van BAM.

Daaruit concludeer ik dat de NU al achtergestelde wijken in het plan voor verbetering van luchtkwaliteit helemaal NIET VOORKOMEN. Hebben die mensen dan geen recht op even "gezonde" lucht.
Het zal dus voor het Stadsbestuur een goede zaak zijn dat de R1 barrière wordt verdubbeld in afmetingen.  Hou "ze" buiten!
Tot nu toe spreken we nog van "die van Linkeroever" . Binnenkort is de Stad nog enkel tussen Schelde en R1 en laten we Linkeroever en de spookwijken rechts van de autostrade die onze stad in tweeën splijt gewoon buiten beschouwing.
Heb de moed en ga eens kijken hoeveel handelszaken er op de Bredabaan (in Merksem weliswaar, niet in Brasschaat) leeg staan. 
De crisis, jaja. Wie gaat daar over vijf jaar een nieuwe zaak opstarten. Voor welk koperspubliek?

Mijnheer de burgemeester, bewijs a.u.b. dat ik mij vergis! En geef een duidelijk signaal naar uw stadsgenoten. Niet enkel in woorden maar ook in daden.

Het huidige rapport dat voorhanden is schrijft op pag.46 , zesde regel, "De norm die ingaat vanaf 2015 ( 20ug/m3) wordt over het volledige gebied overschreden.
Wil u aub voorgaande zin nog even herlezen dames en heren politici.  Hem printen en boven uw badkamerspiegel hangen?

Het enige draconische wat Antwerpen kàn doen voor de mobiliteit én de luchtkwaliteit voor zijn inwoners (en buitenlandse bezoekers die wel eens zouden kunnen wegblijven...) is :

1°  de R1, de autostrade dwars doorheen onze stad, afbouwen en zeker niet verdubbelen als noodzakelijk "aanhangsel " van de Lange Wapperviaduct. 
2°  na verloop van tijd de bestaande R1 tussen Sportpaleis, Turnhoutse knoop tot afrit richting Craebeckxtunnel overkapselen en er beplanting overheen zetten. Enkel groen kan ons redden (dit is geen politiek statement van mij).

Dit is mede een oproep aan alle politici met het hart op de juiste plaats ( id est: underneath your wallet) om in het kader van luchtkwaliteit én mobiliteit de enige keuze te maken die én menselijk leefbaar blijft én tegelijk technisch mogelijk én financieel haalbaar is. Volg aub de adviezen van de ARUPSUM 2 studie die er eerstdaags ligt aan te komen. De mensen van stRaten-generaal hebben mijns inziens al zeer redelijke alternatieven naar voren gebracht .

Laat aub onze mooie stad niet kapotgaan aan de hebzucht van enkele van de allerrijkste families. Roep een halt toe aan allen die lobbyen in het voordeel van de nu al gefortuneerde investeerders die met het Lange Wapperproject de kip met de gouden eieren niet laten slachten.

Zij die minder kansen hebben, daardoor ook minder geïnformeerd en minder weerbaar zijn zullen er u om danken. 
De geschiedenis van dit land zal er u om roemen.  

Ik spreek als inwoner van Merksem,  en als burgerreporter voor Indymedia. Ik maakte al enkele videoreportages "tegen onrecht", zoals over kindsoldaten in Uganda als de Voedselbanken van België. In mijn achtertuin  is blijkbaar ook een en ander dat behoorlijk "stinkt". 

Als grootvader van 10 ben ik heel gelukkig dat al mijn kleinkinderen in de groene gordel boven Antwerpen mogen/kunnen wonen, ook al besef ik dat wij hen "ongelijke kansen" hebben kunnen geven.

Dat het deel van Antwerpen waar we aan de lucht”kwaliteit” (ik durf het woord niet schrijven; we zijn nota bene bij de 4 slechtste van Europa, enig idee van hoeveel steden we de vierde zijn?) gaan “verbeteren” zich zou beperken tot het deel “intra muros” beschouw ik als een tikfout/schoonheidsfoutje in deze studie, meneer de burgemeester. Ik vertrouw erop dat u mij hierin zal bijtreden.

Een samenvatting van 6' vind je op http://ademloos.be/nieuws/algemeen/vito-studie-over-luchtkwaliteit-antwe...