Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Mobilisatie voor de verdediging van de democratie in Honduras

Mobilisatie voor de verdediging van de democratie in Honduras

Zondag 28 juni had in Honduras een staatsgreep plaats tegen de verkozen president Zelaya. Honduras is lid van het progressief samenwerkingsverband ALBA - met o.a. Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador. Maandag 29 juni is er een protestactie voor de VS-ambassade in Brussel.

INF_NOTA24308_236.jpg

Wat is er gebeurd?

Donderdag 24 juni 2009 kwam het samenwerkingsverband van progressieve Latijns-Amerikaanse landen, ALBA (Bolivariaans Alternatief voor de Amerika's) bijeen ter gelegenheid van de officiële toetreding van Ecuador, onder zijn president Rafael Correa. Daarmee telt deze alliantie nu negen leden.

Dezelfde avond al daagde de stafchef van het leger van Honduras, lidstaat van de ALBA, de regering en de president van zijn land uit door te dreigen met een militaire staatsgreep. Hij werd hierin gesteund door het geheel van de rechtse krachten, de leiding van de katholieke Kerk en van de evangelische kerken, de lokale oligarchie, de privé-media en de bedrijfswereld, en ook door de stafchefs van de andere takken van de strijdkrachten.

Intussen verliet de ambassadeur van de VS het land, onder het voorwendsel van een dreigende burgeroorlog (waar in feite niets van aan was). Zo probeerde hij paniek te zaaien bij de andere internationale vertegenwoordigers en hen ertoe aan te zetten hetzelfde te doen.

Zondag 28 juni was een volksraadpleging voorzien over de wijziging van de Grondwet, die Honduras verder op progressieve weg zou zetten, zoals meer en meer landen in Latijns-Amerika doen.

Vandaag is de situatie verward, maar volgens verschillende bronnen is het leger in de straten, is het democratisch proces afgebroken en bevindt president Zelaya zich in Costa Rica...

Hoe moeten we dit begrijpen?
Tientallen jaren lang was Honduras een bananenrepubliek, onderworpen aan de diktaten van de United Fruit Company. In de jaren '80 werd Honduras ook gebruikt als belangrijkste VS-basis om de contrarevolutie in Nicaragua te steunen en de vuile oorlogen te onderhouden die overal in Centraal-Amerika ravages hebben aangericht, en met name in El Salvador.

Toen tegen de verwachtingen in president Manuel Zelaya in augustus 2008, nauwelijks verkozen, besloot om Honduras lid te maken van de ALBA, kwam hij in frontale botsing met de hegemonistische visie van de VS wat betreft het Latijns-Amerikaans subcontinent, en met de meest conservatieve krachten in eigen land.

De ALBA is een bevrijdend project van continentale integratie die de eenheid van de volkeren vooropstelt, door de strijd tegen de armoede en het sociaal onrecht als centrale bekommernis te nemen.

Honduras wilde zo starten met de opbouw van een alternatief politiek project dat het neoliberalisme de rug zou toekeren en structurele democratische hervormingen zou opzetten. Waaronder het project van grondwetswijziging dat zondag 28 juni aan de bevolking zou worden voorgelegd.

Het kan geen toeval zijn dat de dag zelf dat Ecuador bij de ALBA kwam – wat de krachtsverhoudingen in Latijns-Amerika verder doet kantelen ten nadele van de VS-belangen – een aanval plaatsgreep tegen de zwakste en meest kwetsbare lidstaat van de ALBA.

De putsch had nooit kunnen plaatsvinden zonder de hulp van de speciale diensten van de VS. Het Hondurees leger is via het Southern Command verbonden met de VS-strijdkrachten, waarbij militaire raadgevers een belangrijke rol spelen. De belangrijkste militaire luchthaven van de VS in de regio bevindt zich op Hondurees grondgebied – trouwens op onwettige wijze, want nooit werd hierover tussen beide landen een formeel akkoord ondertekend.

De VS-traditie van militaire staatsgrepen om regeringen omver te werpen die hun belangen in de weg staan, is genoegzaam bekend onder de latino-volkeren. Wordt deze traditie nu gereactiveerd? In elk geval, VS-president Barack Obama toonde zich in eerste instantie erg timide...

Oproep

De regeringen van de ALBA hebben de militaire staatsgreep scherp veroordeeld, terwijl de Organisatie van Amerikaanse Staten nog discuteert over de te nemen beslissing. De Europese Unie heeft de putsch ook al veroordeeld. De VS twijfelen nog, het is tot nu toe enkel de VS-verantwoordelijke voor Latijns-Amerika Tom Shannon die formeel afstand heeft genomen van de staatsgreep, terwijl Obama aarzelt met een stevige veroordeling...

Wij roepen op tot een mobilisatie voor de verdediging van de democratie in Honduras, op maandag 29 juni van 17u tot 19u voor de VS-ambassade in Brussel.

1/ Voor de verdediging van de democratie in Honduras, en tegen de staatsgreep!

2/ Tegen elke VS-inmenging in de interne zaken van Honduras!

3/ Voor de verdediging en de steun aan de ALBA!

ARLAC – INTAL – ICS

Brussel, zondag 28 juni

Er wordt onmiddellijk met

Er wordt onmiddellijk met een beschuldigende vinger naar de VS gewezen, maar is er enig hard bewijs voor betrokkenheid? Gewoon beweren dat dit "nooit had kunnen gebeuren zonder VS steun" is onzin, een handvol generaals hebben echt geen hulp nodig om een staatsgreep te plegen.

Verder las ik dit op een andere website:

"In een vraaggesprek met de Spaanse krant El País de dag voor de staatsgreep toonde Zelaya zich dankbaar tegenover Washington. “Dat ik hier nog ben is dankzij het feit dat de Verenigde Staten de staatsgreep niet steunde” en hij verzekerde dat “hier alles in gereedheid was om een staatsgreep te plegen en dat wanneer de ambassade van de Verenigde Staten het had goedgekeurd, er een staatsgreep was geweest. Maar de ambassade van de Verenigde Staten heeft de staatsgreep niet goedgekeurd”. Zelaya heeft al vanuit Costa Rica laten weten dat hij de absolute veroordeling van de staatsgreep door de Verenigde Staten verwacht."

Dus gelieve eerst met wat bewijsmateriaal voor de dag te komen voor beschuldigingen te uiten!