Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Gentse Big Jump voor groter visbestand

Gentse Big Jump voor groter visbestand

GENT--Zondag sprongen volgens de organisatie honderden Gentenaars in de Leie aan Portus Ganda. Net als vorig jaar ijveren het Gents MilieuFront en de springers voor proper water in de stad. Het thema van de Big Jump 2009 is 'meer vissen'. De redenen voor deze massale sprong -die in vele landen tegelijk gedaan wordt-, kan u hier lezen. Nieuw op de Big Jump dit jaar is dat het Instituut voor Natuur- en bosonderzoek (INBO) vissen in een fuik ving. Zo kon iedereen zien welke vissen er momenteel in Portus Ganda zitten.

bi2.jpg

(foto: GoYa Moens)

Zuiver water is een plezier. Een plezier voor mensen om in te zwemmen, op te varen, naast te fietsen, te wandelen. Maar ook een noodzaak voor planten, vogels, kikkers en vissen om in te leven. De massasprong is een oproep aan iedereen om een steentje bij te dragen aan de verbetering van de waterkwaliteit: zowel aan de politiek, aan de industrie, aan de landbouw als aan de huishoudens.

In Gent is de situatie al veel verbeterd ten opzichte van vroeger, aldus de organisatoren. De stad investeerde in de uitbouw van het rioleringsnet en de Vlaamse overheid zorgde daarbij voor de nodige waterzuiveringsstations. In 2006 werd al 70% van het huishoudelijk afvalwater van Gent gezuiverd. In 1997 was dit maar 31%. Gent is goed op weg, maar 70% is nog onvoldoende. De stad belooft om tegen 2010 80% van het afvalwater te zuiveren. In 2015 moeten volgens de Kaderrichtlijn Water alle waterlopen in Vlaanderen in een goede toestand zijn. Wel is nu al duidelijk dat we die deadline voor geen enkel oppervlaktewater zullen halen. Ook de Gentse binnenwateren doen het niet goed. Net als in de meeste andere waterlopen zijn fosfaten (afkomstig van huishoudens en landbouw) hier het grootste probleem.

Doe het voor de vis
De Big Jump besteedt dit jaar speciaal aandacht aan de vissen. Als het goed gaat met de vis, gaat het goed met ons water (..en omgekeerd). "Helaas gaat het nog altijd niet goed met onze vissen", zo zegt Erik Grietens van het Gents Milieufront.

Om terug gezonde vissen in onze waterlopen te vinden, zijn drie zaken nodig: natuurlijke waterlopen, proper water én de mogelijkheid om te migreren. Via de Big Jump willen ze de verantwoordelijke politici aanmoedigen om daar concreet iets aan te doen. Natuurlijke waterlopen creëren in de Gentse binnenstad is niet echt mogelijk. Wel kan de Stad werk maken van groene oevers. Daarnaast moet de Stad nog meer investeren in rioleringsinfrastructuur. Luc De Vos, Christophe Peeters en De Neveneffecten sprongen mee. De aanwezigen konden ook genieten van de muziek en de majoretten van de fanfare van Vooruit met de Kuit.

Op Vlaams niveau wordt de Big Jump gecoördineerd door Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Green vzw. Meer info: www.gentsmilieufront.be

bjorn De Grande.7jpg.jpg

(foto: Bjorn De Grande)

bjorn De Grande.jpg

(foto: Bjorn De Grande)

bjorn De Grande3.jpg

(foto: Bjorn De Grande)

bjorn De Grande1.jpg

(foto: Bjorn De Grande)

bjorn De Grande2.jpg

(foto: Bjorn De Grande)

bjorn De Grande5.jpg

(foto: Bjorn De Grande)

bjorn De Grande6.jpg

(foto: Bjorn De Grande)

big.jpg

(foto: GoYa Moens)

big1.jpg

(foto: Heidi Renwa)

big3.jpg

(foto: GoYa Moens)