Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Klimaatactiekamp voert actie voor het behoud van het Sint-Annabos

Klimaatactiekamp voert actie voor het behoud van het Sint-Annabos

Zandvliet -- Deze namiddag voerden een 50-tal activisten van het Klimaatactiekamp en een tiental sympathisanten actie aan het Sint-Annabos op Linkeroever in Antwerpen. Met de actie willen ze protesteren tegen de komst van de Lange Wapperbrug die de doodsteek zal betekenen van het Sint-Annabos.

foto1.JPG

De actievoerders hingen borden aan tientallen bomen aan weerskanten van de drukke baan aan het Sint-Annabos met daarop de tekst “100 hectare bos wordt gekapt voor de Lange Wapper!” Enkele moedige onder hen klommen in de bomen om er een grote spandoek te hangen.

Met deze actie willen ze de strijd steunen van Ademloos die het afgelopen jaar al de democratische middelen heeft aangewend om de bouw van de brug aan te klagen en te verhinderen. Als de Lange Wapperbrug er komt moet het ganse bos gekapt worden omdat de brug vlak aan het bos wordt aangelegd. Het Sint-Annabos is de groene long van Antwerpen die de woonwijk op Linkeroever afschermt van de chemische industrie.

Volgens de activisten moet men niet meer wegen bouwen als oplossing voor het fileprobleem maar alternatieven zoeken in de richting van minder mobiliteit.

Na de actie aan het Sint-Annabos fietsten een tiental activisten naar het centrum om met een Critical Mass Bike Ride hun fietsplek op te eisen op de openbare weg.

foto3.JPG
foto2.JPG
foto5.JPG
foto4.JPG
foto11.JPG
foto8.JPG
foto9.JPG
foto10.JPG
foto13.JPG