Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De aangekondigde dood van het Gemeenschapsonderwijs

De aangekondigde dood van het Gemeenschapsonderwijs

In een televisiedebat tussen Karin Heremans (schooldirectrice Koninklijk Atheneum Antwerpen), Maryam H’madoun (lid feministische actieplatform Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!)), en Pascal Smet, benadrukte deze laatste dat hij niets kan doen aan het hoofddoekenverbod in Gemeenschapsscholen. Het enige wat de kersverse minister van Onderwijs én Gelijke Kansen wel kan doen is zwijgen en toekijken hoe een sociaal drama zich voltooit, de dood van ons Gemeenschapsonderwijs.

In het debatprogramma VOLT (VRT 2/9/’09) stelde minister Smet dat hoewel hij persoonlijk tegen het hoofddoekenverbod is, hij er niets tegen kan doen. De grondwettelijk bepaalde autonomie van de Gemeenschapsscholen staat deze laatste immers toe jonge moslimmeisjes het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid en het recht op onderwijs te ontnemen. Smet legitimeert deze schending van mensenrechten, door te wijzen op de sociale druk die bestaat in sommige concentratiewijken en -scholen om een hoofddoek te dragen.

Wat minister Smet, en velen met hem, niet beseffen is dat door zich blind te staren op de sociale druk die overal bestaat, en dus ook bij moslims, zij de ogen sluiten voor de emancipatiebeweging van moslimmeisjes en vrouwen die zich sinds enkele jaren voltrekt in Vlaanderen. Zoals bij elke emancipatiebeweging van sociaal zwakkere groepen, ontstaat er ook hier een tegenreactie van conservatieven. Het is dan aan de institutionele structuren om, in dit geval moslima’s, alle instrumenten aan te reiken om hun strijd voor vrijheid en gelijke rechten te winnen. Wat nu gebeurt, is net het tegengestelde. Men ontneemt moslimvrouwen precies dat waar ze voor strijden, recht op godsdienstvrijheid, recht op vrije keuze, recht op zelfbeschikking. Dat de gelijke onderwijskansen in de strijd sneuvelen, daar lijkt men nog minder van wakker te liggen.

Scholen van het GO die net open zouden moeten staan voor alle leerlingen, ongeacht de ideologische of etnisch-culturele achtergrond, sluiten met een verbod op de hoofddoek de deuren voor leerlingen met een moslimachtergrond. Wie deze discriminatie van jonge moslima’s aanklaagt, krijgt het antwoord dat er een verbod geldt voor alle religieus-geïnspireerde hoofdbedekkingen. De discriminatie geldt aldus voor alle religieuze groepen. De levensbeschouwelijke diversiteit die een realiteit is in Vlaanderen krijgt in de Gemeenschapsscholen geen kans, meer nog, het wordt bewust uit de scholen geweerd.

Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat het Gemeenschapsonderwijs zodoende evolueert naar Vrijzinnig Onderwijs, scholen waar enkel nog leerlingen van een vrijzinnig nest welkom zijn. Zo wordt het ideaal van het GO waar diversiteit actief wordt gestimuleerd en het contact tussen leerlingen met een verschillende achtergrond sterk wordt aangemoedigd, begraven. Wat ontstaat, is een gefragmenteerd onderwijslandschap waar iedere levensbeschouwelijke groep een eigen net heeft, naast de Katholieke en Joodse scholen wordt nu ook aangestuurd op Vrijzinnige, en ja, de alom gevreesde Moslimscholen. Want dit laatste kan men niet tegenhouden als men moslims, of eender welke religieuze groep, dwingt het fundamentele recht op godsdienstvrijheid op te geven om van onderwijs te kunnen genieten.

Voorstanders van een actief pluralistisch pedagogisch project in Gemeenschapsscholen, kunnen enkel nog met lede ogen toekijken hoe dat project door directeurs zoals Heremans en haar voorgangers in het verbod, verkracht wordt. Voor de goede verstaanders is het duidelijk dat actief pluralisme een afschaffing van het hoofddoekenverbod vereist, en geen algemeen verbod op de hoofddoek. Dit laatste is echter wat ons te wachten staat. Minister Smet en Karin Heremans lichten indirect al een tipje van de sluier door te stellen dat de Gemeenschapsscholen een standpunt zijn aan het uitwerken rond de problematiek, en ja, dat de scholen die al een verbod hadden ingevoerd “toch moeilijk de klok kunnen terugdraaien”.

De school die openstaat voor alle leerlingen en ze aanleert op een constructieve manier om te gaan met verschillen, de school die kloven overbrugt en mensen dichter bij elkaar brengt, de school die leerlingen weerbaar moet maken tegen zowel interne als externe sociale druk, kortom, de school van de gemeenschap, zal een stille dood sterven. En dit is een drama met ernstige sociale en economische gevolgen. Vandaar onze dringende vraag naar de minister van Onderwijs en Gelijke Kansen om niet de grondwet te wijzigen en de autonomie van de scholen in het gedrang te brengen, maar wel om binnen de beleidsstructuren het maatschappelijke debat over de huidige situatie in het onderwijs te openen.

Wij vragen dat alle belanghebbende partijen betrokken worden en dat er via bemiddeling gezocht wordt naar een consensus die een democratische rechtsstaat waardig is. Wij vragen aan de minister dat hij politieke wil en moed toont en dit debat terug in goede banen leidt, al is dat het enige dat een minister van Onderwijs kan doen. Een protestantse vredesactivist en vrijheidsstrijder, een voorbeeld voor ons allen, vertelde ooit over zijn droom. Wel vandaag heb ik een droom, dat mijn kinderen ooit naar een school zullen kunnen gaan waar ze niet worden beoordeeld op de religie die ze belijden maar op de aard van hun persoonlijkheid en al wat ze te bieden hebben. Voor deze droom, zal ik blijven strijden.

Maryam H’madoun
Baas Over Eigen Hoofd

Manipulatie

In deze tekst wordt nog maar eens bewezen hoe woorden en gedachten verdraaid worden door deze actiegroepen.
"...staat deze laatste immers toe jonge moslimmeisjes het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid en het recht op onderwijs te ontnemen." De godsdienstvrijheid heeft hier niks mee te maken. Iedereen mag zijn godsdienst beleiden, maar de uiterlijk (en niet verplichte) tekenen mogen in het schoolmilieu niet getoond worden. Van de moment dat ze buiten de school stappen doen ze wat ze willen, maar in de school is het onbedekt hoofd a.h.w. het uniform. Zo ook wordt het recht op onderwijs niet ontnomen, wel worden er condities gesteld aan het voorkomen van de leerlingen.
De emancipatie waarover hier gewag gemaakt wordt is weer eenzijdig islamitisch, die gemeenschap poogt rechten te verwerven die maatschappelijk onaanvaardbaar zijn.
Vrije keuze is er ook: de meisjes zijn niet verplicht hier onderwijs te genieten als zij denken dat ze onheus bejegend worden. Het staat hen vrij naar een andere school te gaan.
De scholen leggen een regel op die klaar en duidelijk is. Het dragen van een hoofddoek is geen algemene regel in de Koran doch een interpretatie die door een gedeelte van de moslims gevolgd wordt. Het is dus onjuist te stellen dat alle moslimas geweerd worden.

Pluralistisch pedagogisch project

Een pluralistisch pedagogisch project in Gemeenschapsscholen niet mogelijk als men geen hoofddoek meer mag dragen? Waarom eigenlijk niet?

Ik vraag me af waar u

Ik vraag me af waar u precies hoort dat Pascal Smet tegen het hoofddoekenverbod is?

U stelt wel terecht dat scholen open moeten staan voor mensen met alle etnische achtergronden. Dit is echter niet het geval in het Atheneum in Antwerpen. Doordat er in de andere Antwerpse scholen al een hoofddoekenverbod was, trokken veel moslims naar het Atheneum. Dit resulteerde in een concentratie van 8O% moslims in het Atheneum tegenover 5O% vier jaar geleden. Je hoort vaak dat scholen een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Wel, in dit geval is dat dan absoluut niet zo.

Een gemiddelde Vlaamse leerling zou zich niet thuis voelen in zulke school.

Bovendien kan het niet dat pakweg de evolutietheorie in vraag wordt gesteld in een modern land als België. Als dat wel mogelijk wordt, gaan we meteen terug jaren in de tijd.

Geen indruk maar al een regel

Die evolutie van gemeenschaponderwijs naar een sectarish onderwijs is geen indruk maar nu al een openbaar verkondigde opstelling. Het atheneum van Antwerpen bvb vermeld op zijn site al dat het gewoonweg EEN humanisme predikt en leert. Let op het woordje EEN.

Zoals bij elke sekte is men van mening dat hun leer de enige ware is. Zo is er niet 1 humanisme maar een heel gamma dat daaronder valt. Hetzelfde geldt voor de Islam,Christendom enz wat niet 1 strikte leer is maar een heel gamma van mogelijkheden. Er is wel maar 1 katholieke kerk en die organiseert al lang haar eigen onderwijs (waar Smet zeker geen probleem mee heeft) Nu is er dus ook 1 onderwijs waar wat andere enge en ietsje minder enge geesten hun gading in zullen vinden. Nog ietsje aangevuld met al even enge religieuze kleinere scholen. Moslims, Boeddhisten, andere Christenen, andere Atheïsten, Agnostici en wat er ook nog mag bestaan,kortom alles wat niet past in een eng vakje, hebben in Belgie geen recht meer op een onderwijs dat respect heeft voor hun levensbeschouwing/religie.

Er zijn zeker wat uitzonderingen maar die werken ondanks de netten en overheid waar ze onder vallen en/of zijn amper groot genoeg om van betekenis te zijn.

sociale druk?

"het dragen van een hoofddoek is geen algemene regel in de Koran, doch een interpretatie (...)." en dus mag hij verboden worden voor degenen die die interpretatie volgen? ik meende nochtans dat er wel stond dat de vrouwen "het hoofd bedekt moesten houden". bovendien hoeft niet alleen de koran als leidraad genomen worden: daar staat bv. ook niet in dat er tijdens de ramadan niet mag ge-gsm'd (of hoe je dat ook schrijft) worden.
bovendien staat in de bijbel ook niet dat je zondags naar de mis moet, of vrijdags geen vlees mag eten. nochtans is/was dat voor de katholieken wel een geloofsregel.
blijkbaar is daarnaast ook voor sommige interpretaties (Soedan) het dragen van een broek verboden voor vrouwen. gaan we nu ook naar analogie de broek verplichten en de rok/jurk verbieden? ook dat is onder sociale druk.

Sociale druk of staatsdwang?

Op sociale druk? van dwars bekeken:

En zeker niet vergeten het dragen van dassen en mijters. (Sinterklaas komt er bijna aan) Dit zijn zelfs zwaar seksistische symbolen die het mannelijke orgaan voorstellen. Zeker ongepast qua gelijkheid en als toemaatje noch openbare zedenschennis ook. Een fallus symbool is trouwens een heel geliefd discriminerend iets dat men volop tegenkomt.

In de nu zo geheiligde gelijkheid, geen symbolen enz waar nog niet zo lang geleden nog Vlamingen ea voor geofferd werden. De Boerenkrijg bvb maar iets onbenullig van vlaamse volksmensen tegen een franse dictatuur van 'gelijkheid maar enkel in het Frans en volgens de militaire bezetter' om eens iets anders dan de voorbeelden van Hitler en Stalin te gebruiken.

Sociale druk is in principe geen monster, het is uitzonderlijk dat die echte slachtoffers maakt. En is noodzakelijk (in mate) voor een sociale samenleving. Staatsdwang is wel een veel wreedaardiger en verslindend beestje. Sociale druk verzet zich tegen moord en pedofilie en 'dwingt' tot een verkeerd TV-programma. Staatsdwang maakt zich druk om verkeerd parkeren, zwemmen en doekjes en dwingt tot oorlog en beton gieten.

Belijdenis van de Humanistische Ware Kerk.

Blijkbaar is de Nederlandse taal wel juist veranderd in een nazi-duitse variant. In het oude Nederlands betekende belijden juist het openbaar bekend maken van een geloof, het openbaar prediken. Het openbaar worden van iets is juist de kern van het begrip, zo beleden ook misdadigers hun daden pas na foltering ed.

Een godsdienst belijden wilt dus juist zeggen dat men er openbaar te herkennen mee valt zelfs als men het niet zou willen. Elke religie en andere levensbeschouwingen hebben hun eigenheden die moeten laten zien wat men is. Sommige zijn daar heel duidelijk in andere werken meer geheimzinnig en verdoken.

Maar zelfs de directie van het Atheneum belijdt duidelijk welke levensbeschouwing ze aanhangt. Ik citeer:
'In het kader van onze beleidsvisie "de actieve pluralistische school" waarbij het "Geloof in de mens" centraal staat, werken wij samen met het Humanistisch Verbond.'
(website Koninklijk Atheneum Antwerpen - partners)

Dat is zeker geen neutraliteit of gelijk zijn van wat men ook gelooft maar een samenwerking met 1 beperkte visie die blijkbaar er niet mee inzit om honderden kinderen onderwijs te ontzeggen voor haar fanatisme. Zelfs de katholieke scholen durven zoiets al even niet meer...

Er zijn zeker wel beter humanisten zoals niet elke katholiek een pedofiel is en elke islamiet een terrorist maar het is zeker niet iets waar men als humanist zich trots mee kan voelen integendeel het maakt het niets beter dan de engste kerken en sekten.

En vooral het Atheneum is een staatsonderwijs direct betaald en geleidt door de Belgische staat. Het is tegen het beginsel van scheiding van kerk en staat dat 1 bepaalde religie, of die nu met of zonder God is, het leven in het overheidsonderwijs kan dicteren. Als de directie bruin zou zien zou men direct hel en duivel aanroepen wegens schending van dit anders zo belangrijk beginsel.

Voor de volledigheid het is evenmin een specifieke islam aangelegenheid elke afwijkende visie wordt al jaren geweerd uit deze school. Een paar jaar geleden was de omgeving veel moeilijker met prostitutie en een overwicht van magreb landen bvb. Nu is de omgeving veel minder belastend en meer gevarieerd met Oosterse en Afrikaanse inwijkelingen. De school is echter omgekeerd geevolueerd.

De meeste ouders staan niet toe dat hun kinderen met een andere en enge religie wordt geindoctrineerd. Een godsdienstles is geen probleem, daar leert men waarom niet te geloven. Een eredienst maakt wel dat je er snel van wegloopt. Maar een achterbakse en half-geheime indoctrinatie kan met niet goeds samengaan. Men heeft natuurlijk wel even tijd nodig om dit door te krijgen en kan steeds op beterschap hopen. Maar als men ondanks het weten zijn kinderen het laat ondergaan is ofwel zonder interesse voor het kind ofwel heel ijdel en dwaas (xxx is toch ongenaakbaar)

alemaal terug naar de paterkes en de nonnekes...

Zoals welbekend heeft mr Paulus en enorm probleem met alles wat niet duidelijk te catalogeren is onder de noemer "monotheistische religie" en wil hij absoluut vrijzinnigheid, atheisme, agnosticisme onder brengen bij de "nietgelovige religie" en het liefst zou hij daar nog de vrijmetselaarij bijgooien. Moeten we misschien allemaal met een rood vierkant op onze jas gaan lopen mr paulus? zodat de baarlijke duivels goed herkenbaar zijn ?
We kunnen natuurlijk het officiele onderwijs terug verkopen aan de paterkes en de nonnekes dat zij terug de inrichtende macht worden en zieltjes kunnen bekeren. dat lost ook het probleem op van de moslims die leren dan ook over jezus en zijn bakske vol met stro.
en dan kunnen we gelijk met zijn allen plat op ons bakkes gaan liggen naast Fabiola en Belgie verkopen aan Opus Dei, zijn we terug bij Filips II en wordt Juan Carlos onze koning.

mensenrechten

Maryam H’madoun stelt dat er een hoofddoekenverbod is wat pertinent onwaar is en dat dit een "schending van mensenrechten" zou zijn 2 zaken die pertinent onwaar zijn.
Het schoolreglement van het officiele stadsonderwijs van Antwerpen, van de provinciale scholen van ANtwerpen en van het huidige GO (gemeenschapsonderwijs, vroeger rijksonderwijs) bestond ook in de jaren 60 reeds en maakte melding van "uitwendige tekenen van religieuze .. aanhankelijkheid" en het verbod op het dragen van zulke "tekenen".
Over de loop der jaren is daarrond een zekere tolerantie gegroeid. Dat dit reglement bestond maakt het niet tot een hoofddoekenverbod, toen niet en nu ook niet.
Dat de moslima's dit over zichzelf hebben afgeroepen is duidelijk.
1e door het hoofddoek als religieus symbool te verklaren viel het onder de reglementering
2e door de Qu'ran als verantwoording te gebruiken maken wij geen indruk de wetgeving en de reglementering primeren over de Qu'ran. De Qu'ran is -zoals de bijbel - enkel toepasselijk in de privesfeer en bij bezoek aan een tempel.
3e reeds lang hadden de scholen problemen met fundamentalistische jongeren die sociale dwng uitoefenden op niet hoofddoekdraagsters, en directies nemen het misbruik van vrijheid en tolerantie niet langer. Bovendien maken deze leerlingen de zaak moeilijker door in hun berbers, turks of arabisch dialect te praten zodat controle door de leerkrachten onmogelijk is, en dat claims van slachtoffers gemakkelijk kunnen ontkent worden.
4e hebben de betrokken moslim jongeren ook de principes van gelijkheid van de sexen geschonden, die boven de reglementen gaat.

Tenslotte heeft het hof in straatsburg schoolreglementen en hoofddoeken verboden reeds beoordeeld, en niet veroordeeld het zijn dus geen schending(en) van de mensenrechten.

Als zijn religie niet openlijk belijd stinkt het..

Mij is op school nog een verschil geleerd tussen humanisme, vrijzinnigheid, atheïsme en agnosticisme. En dat was nog maar een begin van de hele uitgebreide mogelijkheden van elk van de vier afzonderlijk.
Blijkbaar leert men dat niet meer en is men zo dwaas om te geloven dat er een eenduidig humanisme bestaat.

Het Humanisme is religieus vergelijkbaar met het Boedhisme. Het laat zich niet uit over het bestaan van een God, dus er atheïsme bij sleuren is al een kiezen voor een beperkte sektevorm. Dit verschil is het al eerder aangehaalde EEN (van de vele) humanisme, een specifieke leer en gedrag binnen de grote hoop van HET Humanisme. Het deel gelijk maken als het geheel is een fanatisme en sekte gedrag.
Idem bestaat trouwens voor elke grote religie zo zijn er ook Katholieken die niet eens het hele Katholicisme zijn die zich het Christendom wanen. En vul maar eender welke stroming in het zal wel bestaan.

Het Humanisme is volgens de Belgische wetgeving en het internationale recht nog altijd niet meer waard dan een andere religie of beschouwing. Men vind wereldwijd zelfs eerder het omgekeerde.

Een probleem dat al in het Romeinse rijk bestond tegen het pre-humane Christendom. Juist het ontbreken van Goden gaf een verhoogde immoraliteit en wangedrag. Gedeeltelijk een vooroordeel natuurlijk maar het was in het Christelijk geval zelfs niet compleet onwaar. Juist hieruit is later onder andere zowel de Islam als het Humanisme (van leraar latijn) ontstaan. En of het daar anders is kan men nu in Antwerpen toch zwaar betwijfelen.

Wie/wat er nu gelijk van heeft doet er niet toe en staat hier buiten. Wat telt is dat er geen redelijke of legale grond is om te oordelen dat Humanisme beter (of slechter) zou zijn dan de vader, het Christendom, waaruit het is ontstaan. En nog minder is dat er voor het oudere broertje de Islam.
Als school wel opdringen dat EEN humanisme de Ware religie is een plat religieus fanatisme dat geen enkele katholieke school nog heeft.

En voor wie slecht onderwijs heeft genoten nogmaals atheïsme en agnosticisme is nog iets helemaal anders het staat niet eens tot humanisme als monotheïsme tot Christendom. Het is al een sekte bedrog dat een bepaald (niet-)godsbeeld verkoopt als het Humanisme.

Het proberen goed te praten met nog andere groepjes erbij te sleuren is gewoonweg te belachelijk om op te antwoorden. Voor mij is de Katholieke Kerk al eng genoeg. Er zijn er zeker nog engere Christelijk, Islamietisch,... maar ook Humanistische. De Katholiek Kerk of welke kerk of wat ook heeft in Belgie geen heersrecht over mij of wie ook, en daar ben ik heel blij en tevreden om. Maar dat is geen reden om die vrijheid dan aan iets te verkopen dat niet eens het woord eerlijkheid en waarheid kent.