Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Regularisatie in Harmonie

Regularisatie in Harmonie

ANTWERPEN -- Om de regularisatie vlot te laten velropen, werd de cel regularisatie voor die periode gehuisvest in zaal Harmonie aan de Mechelsesteenweg. Twintig medewerkers staan paraat om de aanvragers met woord en daad bij te staan. De betrachting is van 300 aanvragen per dag te kunnen verwerken. Een toevloed wordt verwacht, maar men is beter voorbereid dan bij de vorige regularisatie in 2000, aldus woordvooerster Ann Smolders.

DSC6304.jpg

Ook op straat is men voorbereid op wachtrijen.

De federale regering besliste dat een eenmalige grote regularisatie zou plaatsvinden tussen 15 september en 15 december, op basis van vijf criteria:
- langdurige asielprocedure
- prangende humanitaire situaties
- gezinnen met schoolgaande kinderen waarvan de asielprocedure reeds meer dan een jaar duurt en een ononderbroken verblijf in België van vijf jaar
- duurzame lokale verankering van meer dan vijf jaar
- duurzame lokale verankering van twee jaar en half met arbeidscontract.

DSC6294.jpg

De toegang tot de regularisatiezaal. Sanitair is aanwezig, een waterverdeler zal ook voorzien worden.

DSC6290.jpg

Alles is in gereedheid gebracht.

DSC6292.jpg

Monica De Coninck, schepen voor sociaal beleid, diversiteit en loketten, staat met haar medewerkers de pers te woord.

DSC6302.jpg

Nu maar hopen dat alles volgens plan verloopt...

Racistische kwakkel van V & A nationalistische aard

In dit verband verscheen er in GVA een LEUGEN bericht waarbij Bart De Wever blijkbaar zich ontpopt als notoire leugenaar.
In het bericht werd gemeld dat de stad ANtwerpen uit angst voor relletjes op woensdagmiddag sloot gesuggereerd werd dat dit kwam doordat Joodse kinderen mensen zonder papieren wegpeste of omgekeerd was ook mogelijk. Dit bericht is dus gewoonweg een kwakkel om niet te zeggen een racistische propaganda.

Het Antwerps stadsbestuur heeft gewoonweg van in het begin gepland om op woensdagmiddag niet open te zijn. De reden hiervoor is gewoonweg organisatorisch van aard. Veel medewerkers werken in een 4/5 systeem, waarbij woensdagmiddag (eigen kinderen) een geliefde vrije dag is. Dan zijn er nog wekelijke vergaderingen enz. (bron bevoegde Schepen)

Dat GVA geen telefoontje naar het A-stadshuis kan plegen is al bedenkelijk maar dat De Wever dat niet kan is echt ongelooflijk.