Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

1000-tal betogers tegen het Lange Wapperviaduct

1000-tal betogers tegen het Lange Wapperviaduct

ANTWERPEN -- Zaterdag 10 oktober betoogden in Antwerpen een 1000-tal mensen tegen het Lange Wapperviaduct. In de stoet liepen ook delegaties van enkele politieke partijen mee als Groen, Sp.a en Pvda. We maakten van de gelegenheid gebruik om zowel de politici als de burgers die meeliepen een microfoon onder de neus te duwen.

foto7.JPG

De betoging eindigde aan Park Spoor-Noord met een Referendumfestival met toespraken van de vertegenwoordigers van de actiegroepen. O.a huisarts Dirk Van Duppen van Geneeskunde voor het volk, Wim Van Hees van Ademloos en Manu Claeys van stRaten generaal. Daarna volgde er optredens van o.a Pieter Embrechts, Yevgueni, Lalalover,...

Met de betoging willen de actievoerder de Antwerpenaren aanzette om nee te stemmen tijdens de volksraadpleging op zondag 18 oktober. De komende week zal er nog volop campagne gevoerd worden om tegen de Lange Wapper te stemmen. Ademloos en andere actiegroepen organiseren nog verschillende activiteiten, acties en events om de Antwerpenaren te informeren.

Mieke Vogels.JPG

Mieke Vogels van Groen

"Wij voeren al jaren campagne tegen de brug. We zijn nu volop bezig om in elke Antwerpse bus een folder te steken om de mensen op te roepen om te gaan stemmen. Verder doen we mee met alles van stRaten-generaal en Ademloos. En volgende week zaterdag doen we nog een fietstocht langs hetzelfde parcours als vandaag."

"Groen heeft nooit een bocht gemaakt zoals sommigen beweren. Ik heb zelf 5 jaar geleden - toen ik de maquette van de brug zag - ooit gezegd dat het een mooie brug is en dat vind ik nog steeds. Alleen ligt die brug op de verkeerde plaats en dat was toen nog niet duidelijk. Een brug moet over het water liggen en niet over een stad."

"Wij vinden dat de uitslag van de volksraadpleging moet gerespecteerd worden. Als de Antwerpenaar bijvoorbeeld ja stem dan zullen wij er ons bij neerleggen maar als de Antwerpenaar nee stemt dan mag die brug er zeker niet komen."

"De brug heeft heel wat verdeeldheid gecreëerd in Antwerpen. Die zal wel haar sporen nalaten."

foto6.JPG

Bart Martens van Sp.a

"Ik ben zeker opgelucht dat mijn partij van kant is veranderd. Er zijn teveel partijen bij de neus genomen door de BAM. Zij hebben ons wijsgemaakt dat alleen een viaductoplossing technisch mogelijk was. Door bijkomend studiewerk is het duidelijk geworden dat een tunnel op zich ook kan en dat is beter voor de leefbaarheid van de stad en de bewoners ervan en voor de ontwikkelingsmogelijkheid van het eilandje. Ik vind dat we dus absoluut die brug moeten wegkrijgen."

"Ik vind het niet oneerbaar om van visie te veranderen als er goede redenen voor zijn. In het verleden waren alle bestuurspartijen hier in Antwerpen, zelfs Groen!, nog voor de brug omdat ze dachten dat het de enige mogelijkheid was om die ring te sluiten. Nu kunnen we het studiewerk beter au sérieux nemen en voor die tunnel gaan."

"De uitslag van het referendum is juridisch/wettelijk niet bindend, maar ik vind dat het wel moreel bindend is. Als de Antwerpenaar volgende week de brug massaal wegstemt dan kan het gewoonweg niet niet anders dan dat we daar gehoor aan geven. De politiek is er niet uitgeraakt maar we moeten de stem van de Antwerpenaar au sérieux nemen."

"We gaan de komende week nog proberen om huis aan huis en café per café mensen te overtuigen. We hebben natuurlijk niet de budgetten die Noriant of BAM er tegenaan smijten. Dus wat dat betreft is het een ongelijke strijd. Maar samen met onze tientallen vrijwilligers gaan we proberen de mensen te overtuigen."

foto3.JPG

Peter Mertens van PVDA

"Het is positief dat twee jaar actie en twee jaar beweging heel de zaak heeft doen keren. En dat er mensen zijn die van standpunt hebben moeten veranderen. Ik denk dat we nu een breed gedragen front hebben om heel dat dom plan naar de vuilbak te verwijzen. Het knapste is dat de stad terug in beweging is en dat de mensen zien dat je dingen kan veranderen. Ik denk dat dit sowieso al een kleine overwinning op zich is. En nu wachten op de tweede overwinning op 18 oktober."

"We hebben de strijd rond de Lange Wapper altijd belangrijk gevonden omdat er zeven wijken zijn in het noorden van Antwerpen die heel hard zullen getroffen worden, zowel door het fijn stof als door lawaai. En omdat men met het BAM-tracé het zwaar verkeer naar de stad haalt in plaats van het weg te houden. Dit heeft een nefaste invloed op de leefbaarheid van die wijken en de mensen die er wonen."

"Wij proberen zoveel mogelijk mensen te overtuigen om neen te gaan stemmen. Wij gaan van deur tot deur en naar alle markten om onze folders op 16.000 exemplaren te verspreiden."

foto4.JPG

Wim Van Hees van Ademloos

"We zien hier, na anderhalf jaar actie, Antwerpen in verzet. Er is nu een formidabele strijd ontstaan tussen de macht aan de ene kant en de onmacht van de massa aan de andere kant. Door de samenleving te mobiliseren is er een enorme druk op de politiek gekomen."

"Het is een fantastisch resultaat als je ziet waar we vandaan komen. Een situatie waarbij bij wijze van spreken de Antwerpenaar zijn eigen schup wou nemen om die brug te bouwen naar een massaal verzet. BAM spendeert 3 miljoen euro van ons belastinggeld aan communicatie en wij kunnen er alleen energie, manschappen en creativiteit tegenover zetten. Zo zie je hoe verschrikkelijk bang ze geworden zijn dat wij erin zouden slagen het volk daarin te betrekken. En dat is wat nu volop aan het gebeuren is."

"De campagne zal in de loop van de week nog intensief zijn. Er zijn dagelijks optredens gepland en onze tientallen vrijwilligers informeren via verschillende kanalen, bejaardentehuizen, armenverenigingen, moslimgemeenschap, scholen... Het is een ongelooflijke mentale en fysieke inspanning."

foto2.JPG

Mina Chebaa van de actiegroep "Vrije keuze" (opgericht uit protest tegen het hoofddoekenverbod in de Antwerpse scholen)

"We wonen in Antwerpen Noord en wij zeggen ook neen tegen de Lange Wapperbrug die hier boven onze hoofden zou komen. Het is weeral iets dat ze zelf beslissen zonder de mensen erbij te betrekken. Het ergste van al is dat deze brug over de volkswijken zal komen. Dus boven de hoofden van die mensen die al minder kansen hebben. De brug komt niet boven Kapellen, Brasschaat of Schilde. Het is ongezond en er zijn nog veel andere argumenten die we kunnen aanhalen om de brug weg te stemmen."

foto1.JPG

Vera Dijcks (in het midden) en haar twee dochers

"Ik woon aan de Groenendaallaan in Antwerpen waar een groot gedeelte van de Lange Wapperbrug zal komen. Wij zijn er tegen. Het is helemaal niet mooi om te zien. Misschien zal het het fileprobleem oplossen maar uiteindelijk gaat die brug toch volstaan met auto's. En met meer baanvakken zullen ze het probleem niet oplossen, integendeel. Mijn twee dochters hebben alle twee al astma. De luchtkwaliteit zal hier in Antwerpen nog slechter worden. We hopen dat de stad goed nadenkt. Voor de toekomst van mijn kinderen heb ik liever dat het een tunnel zou worden."

"Ik begrijp wel dat de politiek zich afzijdig houdt omdat niemand er zich aan wou wagen om half Antwerpen voor of tegen te krijgen. En anderzijds duurt het allemaal ook zo lang. En het kost allemaal zoveel geld dat ze voor betere dingen kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door iets te doen aan groen hier in de buurt in plaats van nog meer groen weg te nemen."

tragi komisch

"We hebben natuurlijk niet de budgetten die Noriant of BAM er tegenaan smijten. Dus wat dat betreft is het een ongelijke strijd. Maar samen met onze tientallen vrijwilligers gaan we proberen de mensen te overtuigen."
Ik vind dat een tragi-komische uitspraak van ex-BBL Bart Martens
1) de spa heeft duizenden kiezers, kunnen ze daar maar 10 vrijwilligers van mobiliseren? of komen die alleen naar gratis sandwichen in het zicht van een baby-olifant en een pseudo-huilende carrieriste?
2) BAM haalt zijn budgetten dus wel van de subsidie die het krijgt, ons belastingsgeld dus. en spa is altijd goed vertegenwoordigd geweest in de raad van bestuur o.a. met Ingrid Lieten die dan - zonder verkozen te zijn geweest mocht opschuiven naar de vlaamse regering.

al ben ik wel blij dat spa nee kiest in het referendum en hopelijk ook daarna. wat dat betreft ben ik wel eens met Martens: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. al heeft die kering volgens mij meer te maken met de druk van actiegroepen dan met het arup-sum-traject.

lange wapper

Ik ga nee stemmen - als positief ingestelde gast is nee door de mond laten rollen al zeer moelijk maar de tunnel is al bewijsen als een zeer gunstig alternatief. Meer moet Ik niet weten. Zondag 18 oktober ga ik resoluut NEEN stemmen. James

lange wapper?

Het lijkt wel een David-Goliath gevecht.
Het loutere feit dat de brug over de stad zou liggen en dat er de leefkwaliteit van duizenden mensen erop achteruit gaat, is voldoende om de brug weg te stemmen.
Het stoort dat er dure reclame gemaakt wordt voor de brug met gemeenschapsgeld door een duur boek(!) in kleurdruk in onze brievenbussen te deponeren. Hierin wordt de indruk gewekt dat de brug de snelste en meest realistische oplossing is voor het verkeersinfarct van Antwerpen.
Er wordt een doembeeld geschapen van 10 jaar langer grauwe verkeerselende als we NEEN stemmen.
Conclusie van de brochure is dat er veel meer groen en veel minder fijn stof zal zijn.
Angst en utopie, de klassiekers!
Mogen we hierop terugkomen, wat het resultaat ook moge zijn op 18/10?

Kristien Van Diest
Antwerpen

brug

de Lange Wapper : een brug te ver als jet mij vraagt

ik kom uit west vlaanderen

ik kom uit west vlaanderen en woon in australie dus ik heb geen recht te stemmen in deze kwestie maar volgens mij is de tunnel optie ook veel goedkoper 1 ding weet ik wel;er moet iets gedaan worden aan de ring rond antwerpen want volgens mij behoord die tot de drukste en meest gevaarlijke buiten ring in europa