Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Peter Mertens (PVDA): "Nee is nee"

Peter Mertens (PVDA): "Nee is nee"

ANTWERPEN -- David heeft Goliath verslagen, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens.

peter.JPG

“Dit is een prachtige overwinning. De opkomst is hoog: één op drie Antwerpenaren bracht zijn stem uit. En zes op tien die nee zegt, is een heel duidelijke uitslag. Het BAM-tracé zal nu moeten begraven worden. David heeft Goliath verslagen. De mensen zonder stem die in Deurne of de Seefhoek wonen, hebben het samen met de actiegroepen opgenomen tegen de reus en hebben de Goliath van de betonlobby, van de macht en van het geld op de knieën gekregen. De verhouding tussen de budgetten was één op veertig. De voorstanders van de Lange Wapper hadden veertig keer meer geld en toch is hun nederlaag zo duidelijk. Dit heeft hoop en niet alleen in dit dossier. Mensen die zich verenigen, kunnen verandering afdwingen.”

Voorstanders van het viaduct nuanceren. Het viaduct is nog niet dood.

“Ja, wat doe je met mensen die selectief doof zijn? Eén derde van de Antwerpenaren heeft zijn stem uitgebracht, is dat niet luid genoeg?”

Zeventig procent heeft niets gezegd.

“Bij een referendum weet je op voorhand dat niet iedereen gaat stemmen. Het is indrukwekkend dat één op drie zijn stem heeft uitgebracht. Achteraf de spelregels veranderen en uitvluchten zoeken is een zwaktebod. Nee is nee. Zes op tien Antwerpenaren wil geen viaduct boven de volkswijken. Heel dat Bam-tracé had trouwens al begraven moeten zijn toen het onderzoeksbureau Arup/Sum er brandhout van maakte. Maar men wou toch doorgaan. En nu ook de Antwerpenaar nee zegt, wil men nog altijd doorgaan.”

Wat moet er gebeuren om het mobiliteitsprobleem op te lossen?

“Er mogen nu toch wel eens serieuze vraagtekens geplaatst worden bij de zogenaamde publiek-private samenwerking. BAM dat door de Vlaamse regering werd opgericht diende als schild voor de betonboeren van Noriant. Noriant heeft achter de schermen een zeer vuile rol gespeeld. We moeten toch geen vier parlementaire onderzoekscommissies afwachten voor we komaf maken met dat soort praktijken. Na Fortisgate is er nu een BAMgate en de bevolking heeft vandaag gevraagd dat heel de rotzooi wordt bovengespit. Voor de uitvoering van dergelijke projecten moeten we terug naar de democratische controle en de volledige transparantie.”