Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Wereldvrouwenconferentie van IVV zoekt internationale strategie tegen loonkloof

Wereldvrouwenconferentie van IVV zoekt internationale strategie tegen loonkloof

BRUSSEL -- De wereldvakbond IVV organiseert van 19 tot 21 oktober de allereerste wereldvrouwenconferentie. Meer dan 450 vrouwelijke vakbondsvertegenwoordigers uit 100 verschillende landen verzamelen in Brussel rond het centrale thema 'Decent Work, Decent Life for Women'. Doel van de conferentie is onderzoeken wat de impact is van de wereldwijde economische crisis op vrouwen. De vakbonden willen ook kijken hoe ze de verloning en werkomstandigheden van vrouwen kunnen verbeteren.

“Vrouwen hebben vakbonden nodig en vakbonden hebben vrouwen nodig”, zegt Sabine Slegers, nationaal secretaris van de liberale vakbond ACLVB. “We staan voor de uitdaging om meer vrouwen te engageren en om te tonen dat ze een antwoord op hun problemen kunnen vinden in de vakbonden.”

De wereldvakbond brengt de vrouwen uit alle hoeken van de wereld samen op een moment dat de wereldeconomie kreunt onder een diepe crisis. “De maatschappelijke ongelijkheid neemt wereldwijd toe. De wereldwijde economische crisis leidt tot meer extreme armoede, meer werkloosheid en een groeiende informele sector”, zegt Sharan Burrow, voorzitster van de wereldvakbond. “Daarbovenop komen nog de klimaatproblemen en de problemen met de voedselvoorziening. Het wordt meer en meer een echte overlevingsstrijd.”

Volgens Anne Demelenne, algemeen secretaris van het ABVV, lijden vrouwen extra hard onder de crisis: “De crisis maakt geen onderscheid tussen vrouwen en mannen. Maar vrouwen vertrekken niet vanuit dezelfde startpositie. Ze worden zwaarder geraakt want ze hadden al te kampen met een serieuze discriminatie.”

De Wereldvakbond berekende dat de loonkloof tussen vrouwen en mannen wereldwijd 22 procent bedraagt. Op de conferentie wil het IVV een internationale strategie tegen de loonkloof uitdokteren. “We willen gelijk loon voor gelijk werk. Er zijn al heel wat instrumenten ontwikkeld om de sociale en inkomensongelijkheid te bestrijden, deze moeten nu daadwerkelijk worden ingezet”, zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck. Volgens Cortebeeck mag er nu zeker niet geraakt worden aan de sociale zekerheid. “De sociale zekerheid is een belangrijke economische stabilisator en mag niet naar beneden worden gehaald.”

Jane Hodges, voorzitter van het Gender Equality Bureau van de Internationale Arbeidsorganisatie, pleit voor een holistische benadering van de gendergelijkheid: “Van bij de geboorte, over tewerkstelling en onderwijs tot het pensioen. De situatie van gepensioneerde vrouwen is schrijnend. Daar zien we het resultaat van de accumulatie van de levenslange discriminatie van vrouwen.” Volgens Hodges moet er meer geïnvesteerd worden in onderwijs en gezondheidszorg.

De syndicalisten op de conferentie zullen het moeten doen zonder de aanwezigheid van hun collega uit Honduras. “Onze zuster uit Honduras, Deysi Felipa Ibarra, kreeg van de coupregering van dat land geen toestemming kreeg om naar Brussel te komen. Er loopt een aanhoudingsbevel tegen haar omwille van haar deelname aan een vreedzame protestactie.” De conferentie stemde een resolutie over de situatie in Honduras en stuurde een steunbetuiging naar het land.