Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Anti NSA-Wake

Anti NSA-Wake

Op dinsdag 10 november liepen ongeveer 250 gelijksgezinden samen om te protesteren tegen de aanwezigheid van NSA in de Gentse straten. Een vreedzame betoging die vroeg op de avond ontbonden werd. Een deel van de opgekomen betogers trokken naar het sint-pietersplein om ook daar vreedzaam, zonder engie vorm van agressie, verder te feesten. Dat gebeurde tegen de zin van een overtuigende politiemacht en eindigde in een massale en willekeurige arrestatie.

11669_171264561228_711051228_2882517_3519056_n.jpg
11669_171264566228_711051228_2882518_3949115_n.jpg
11669_171264581228_711051228_2882520_4886037_n.jpg
11669_171264586228_711051228_2882521_6719132_n.jpg
11669_171264596228_711051228_2882523_6097190_n.jpg
11669_171264606228_711051228_2882524_7293540_n.jpg
11669_171264611228_711051228_2882525_1082536_n.jpg
11669_171264631228_711051228_2882527_2334621_n.jpg
11669_171264636228_711051228_2882528_917420_n.jpg
11669_171264641228_711051228_2882529_799393_n.jpg
11669_171264686228_711051228_2882537_8277826_n.jpg
11669_171264666228_711051228_2882533_5824943_n.jpg
11669_171264671228_711051228_2882534_5671999_n.jpg
11669_171264676228_711051228_2882535_5597068_n.jpg
11669_171264691228_711051228_2882538_5975344_n.jpg

Getuigenis

Er staat een straffe getuigenis van een slachtoffer op het internet:
http://dorien-trafik.livejournal.com/547.html

Een gegronde, grondwettelijke klacht:

Indien mensen van plan zijn om een klacht in te gaan dienen bij de politie. Vermeld zeker onderstaande artikels in je klacht:

* Artikel 26 van de Belgische Grondwet (vrijheid van vergadering)
* Artikel 6 van het Internationaal Recht, o.a. belichaamd in het BuPo Verdrag (verbod op willekeurige arrestatie en het recht te w...orden erkend als persoon volgens de wet)
* Artikel 31, 5e lid van de wet op het politieambt (het recht om een derde te verwittigen. Indien je gsm is afgenomen en je niemand mocht bellen)
* Artikel 1 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (... waken de politiediensten over de naleving en dragen zij bij tot de bescherming van de individuele rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij. Om hun opdrachten te vervullen, gebruiken zij slechts dwangmiddelen onder de voorwaarden die door de wet worden bepaald.)
* Artikel 37 van de wet op het politieambt (elk gebruik van geweld moet redelijk zijn in verhouding tot het nagestreefde doel. Aan elk gebruik van geweld gaat een waarschuwing vooraf tenzij dit gebruik daardoor onwerkzaam zou worden.)
* Art. 7§1 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens: niemand kan word...en veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tide dat het handelen of nalaten geschiedde.
* Europese conventie voor de rechten van de mens: verplichte mededeling van de reden tot aanhouding, als ook een verplicht verantwoording voor het gebruik van handboeien.
* Foto laten nemen zonder geldige motivatie en onder dwang
* aanhoudingsregister: verplicht te ondertekenen. Geen exact motief aanwezig voor de aanhouding, of althans de mogelijkheid niet gekregen om dat te lezen.

Vertel je verhaal, neem die artikels mee om je verhaal grondwettelijk te staven en je hebt een mooie, gegronde klacht.

Mail aan den Daniel

Beste Daniel,

Ikzelf ben een linkse student en heb uit veiligheidsoverwegingen niet deelgenomen aan de acties tegen het facistische NS-A.
Achteraf heb ik wel verhalen gehoord over hoe de politie te werk is gegaan. Agenten in burger zijn zonder redenen actievoerders en toevallige voorbijgangers beginnen aanvallen. De actievoerders dachten uiteraard dat het om facisten ging die op de vuist wouden gaan. Daarom hebben ze zich ook verdedigd en terecht natuurlijk. Was het nodig om een vriend van men broer die 16jaar oud is en toevallig passeerde hardhandig in de boeien te slaan en hem wegtebrengen naar een cel? Is dit aanvaardbaar in een open en progressieve stad als Gent? Moest u zoals de linkse verenigingen gevraagd hadden gewoon deze facisten mars verboden hebben, waren er geen problemen geweest! Het lijkt er op dat deze politieactie al van op voorhand gepland was. Willen u en u robocops voor de zoveelste maal de linkse studenten in gent criminaliseren ? U hebt al men respect verloren daniel. Denk de volgende keer wat beter na voor u dergelijke beslissingen neemt! Het lijkt er sterk op dat u en u ordetroepen ten alle prijze willen vermijden dat er ooit nog studentenacties doorgaan. Bent u bang voor de macht van de straat? U en u voorzitter zijn veranderd in echte salonsocialisten die de gewone student en het gewone volk niet meer zien staan ! De strijd gaat door !

Vriendelijke groeten

Kasper Libeert