Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Hulporganisaties slaken noodkreet met tentenkamp voor asielzoekers

Hulporganisaties slaken noodkreet met tentenkamp voor asielzoekers

Brussel -- Vandaag hebben vijf ngo's een heuse tentenkamp opgezet in het hartje van Brussel. In het kamp zullen asielzoekers zonder onderdak opgevangen worden. Maar met deze actie willen de ngo's in de eerste plaats dringende maatregelen eisen van de overheid om de crisis in de huisvesting van asielzoekers aan te pakken. Koen Baetens, woordvoerder van Artsen Zonder Grenzen geeft ons meer uitleg.

foto1.JPG

Wat is het doel van deze tentenkamp actie?
"De actie heeft twee doelen. We willen in de eerste plaats onmiddellijk een vastgelopen schandalige politieke situatie deblokkeren. De crisis in de asielopvang sleept nu al langer dan een jaar aan. En de laatste maand is die fel verergerd en daardoor belanden er dagelijks tientallen asielzoekers op straat. Dat vinden we onaanvaardbaar.

Daarnaast willen we hier ook opvang voorzien voor ongeveer vijftig asielzoekers zonder onderdak. Waarbij we naast een plek voor de nacht ook een sanitaire installatie, voedsel, medische bijstand en juridische-sociale bijstand bieden."

Wat is het probleem juist met die opvang?
"De overheid heeft al meer dan een jaar moeite om huisvesting te vinden voor asielzoekers die in een procedure zitten. Dat zijn mensen die recht hebben op onderdak en die België verplicht moet huisvesting gedurende de procedure. We hebben heel die historie gehad met tijdelijke opvang in hotels e.d. Maar de laatste maand zien we dat de overheid zelfs daar niet meer in slaagt en mensen op straat zet. Fedasil spreekt nu al over duizend asielzoekers die letterlijk op straat worden gezet. Terwijl volgens alle geldende Europese en Belgische regels, ons land verplicht is om deze mensen onderdak te bieden.

Waarom doet België dat dan niet?
"Omdat ze in politieke spelletjes elkaar met de vinger wijzen. En het excuus aanhalen dat er geen plaats is. Wij weten dat er al verschillende lege gebouwen geïdentificeerd zijn die als opvang kunnen gebruikt worden."

U zei net dat de politici elkaar met de vinger wijzen. Wie is dan verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers?
"Wel ik denk dat dat net mede het probleem is. Het schuift van de Minister van Binnenlandse zaken naar Staatssecretaris voor Sociale Integratie, naar Minister De Crem die verantwoordelijk is voor leegstaande militaire kazernes, naar Minister Reynders, verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen. Zo spelen ze voortdurend de bal naar elkaar door en de enige mensen die daar de dupe van zijn, zijn de asielzoekers."

Wie moet er volgens jullie het probleem oplossen?
"Wel de verantwoordelijkheid ligt nu heel duidelijk bij de Eerste Minister. Als de ministers elkaar met de vinger wijzen moet de Eerste Minister rechtstaan en de verantwoordelijkheid opnemen."

Wat moet er concreet gebeuren?
"We weten dat er gebouwen beschikbaar zijn. Fedasil heeft zelf een aantal leegstaande publieke gebouwen geïdentificeerd zoals militaire kazernes. We willen dat die gebouwen onmiddellijk opengesteld worden zodat er zo snel mogelijk asielzoeker in kunnen opgevangen worden."

Hoe lang gaan jullie dit tentenkamp openhouden en volgen er nog acties?
"Wel het is voor ons heel duidelijk dat dit tijdelijk is. Wij zijn hier niet om een structurele oplossing te bieden. Het is aan de politiek om dit te doen. Wij gaan de komende dagen de politieke reacties afwachten en afhankelijk daarvan beslissen wat we verder gaan doen."

foto5.JPG

Een tentenkamp tussen de glazen kantoorgebouwen geeft een surrealistische aanblik. Om achttien uur mogen de ingeschreven dakloze asielzoekers zich aanbieden aan het tentenkamp. Er wordt een selectie gemaakt van vijftig mensen want er kunnen maar vijftig opgevangen worden. Al van vijf uur verzamelen zich groepjes mensen aan de ingang en in de buurt van het tentenkamp in de hoop toegelaten te worden. We spraken met enkele van hen.

foto2.JPG

Noah is 25 jaar en komt uit Somalië: "Ik ben in procedure maar leef al bijna een maand op straat. Ik slaap in het station in de kou omdat België mij geen onderdak wil bieden. Brussel is de hoofdstad van Europa. Waarom vraag ik me eigenlijk. Ik ben heel ontgoocheld. Ik wil gewoon de rechten hebben die jij ook hebt, die alle Belgen hebben. Hier gewoon kunnen leven, studeren, werken en onderdak hebben."

foto3.JPG

Adima (tweede van links) komt uit Kosovo: "We kregen problemen in Kosovo en zijn onlangs naar België gekomen maar er is geen opvang voor ons. Ik heb zeven kinderen en we slapen al twaalf dagen in het station. We hopen dat we hier in de tentenkamp mogen slapen."

foto4.JPG

vlnr Traore, Mature, Barry en Mohamed

Mature komt uit Burkina Fasso: "We hopen dat we straks toegang krijgen tot het tentenkamp. We zijn deze morgen gaan inschrijven en straks zal er een selectie gemaakt worden van de mensen die in de tenten mogen slapen. Vrouwen en kinderen krijgen voorrang. Ik ben zelf al drie weken in België en leef ook al drie weken op straat.

Traore en Barry uit Guinee:
Barry:"We zijn in België van begin november. We slapen aan het station. We hebben geen keus."
Traore: "We hopen dat we toch tenminste één nacht in de tent mogen slapen."

Staken tentenkamp.

We willen de asielzoekers niet confronteren met de politie', zeggen de organisaties.
Waarom doen NGO's alles altijd in samenspraak met de autoriteiten? Omdat ze wellicht bang zijn dat hun subsidiekranen worden dichtgedraaid als het menens wordt. Zo winnen we de oorlog natuurlijk nooit. Daarom; STAAKT HET SALONSOCIALISME! De wereld verdient beter!