Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Tentenkamp aan het Noordstation

Tentenkamp aan het Noordstation

BRUSSEL -- Vijf ngo's (CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en Caritas International) hebben woensdagmorgen een vluchtelingenkamp gebouwd in het Gaucheret Park, nabij het station Brussel-Noord.

_DSC0019.jpg

Ze doen dat naar eigen zeggen omdat er geen andere keuze meer is. "Dagen en nachten gaan voorbij, en tot op vandaag is er geen enkele garantie voor de opvang van mensen die dagelijks op straat staan," zeggen de betrokken ngo's.

Vorige vrijdag riepen de vijf ngo's de bevoegde Ministers op om de verantwoordelijkheid voor dit dossier niet langer naar mekaar door te schuiven, en onmiddellijk een aanvaardbare oplossing te vinden om asielzoekers onderdak te geven. Maar tot op de dag van vandaag werd geen enkele concrete maatregel getroffen. België heeft, net zoals de andere EU-lidstaten, de plicht om mannen, vrouwen en kinderen die wettelijk asiel aanvragen, te huisvesten. Vele van hen komen uit landen in oorlog.

De crisis in de opvang van asielzoekers sleept al maanden aan en wordt steeds erger. Vandaag worden, met de winter voor de deur, meer dan 1000 asielzoekers de straat opgestuurd omdat er geen plaats is om hen op te vangen. Het tentenkamp dat de ngo's opzetten is niet de ideale oplossing en kan maar tijdelijk blijven staan. En het zal jammer genoeg niet volstaan om iedereen op te vangen. Het kan in geen geval een duurzaam alternatief zijn voor de opvang. De staat heeft immers de plicht om de nodige middelen vrij te maken om asielzoekers op een waardige en degelijke manier op te vangen.

_DSC0002.jpg
_DSC0009.jpg
_DSC0012.jpg
_DSC0015.jpg
_DSC0016.jpg
_DSC0028.jpg
_DSC0030.jpg
_DSC0040.jpg
_DSC0043.jpg
_DSC0045.jpg
_DSC0063.jpg
_DSC0067.jpg
_DSC0004.jpg

This photo report contains copyrighted material - All rights reserved
Copyright © Gino Dicandio

Note Importante - Belangrijke nota:

FR - Les photos présentes dans ce reportage ont été prises dans le cadre d'un travail de photographie urbaine ou d'un sujet faisant l'actualité avec, dans la majorité des cas, l'accord tacite ou autre des personnes photographiées.
Si vous estimez que votre image est présente à votre insu et que vous n'avez aucun rapport avec l'évènement public présenté ou que vous êtes trop reconnaissable et que la publication de cette photo peut vous porter un réel préjudice, n’hésitez pas à me contacter via la rédaction d'Indymedia afin de trouver la meilleure solution.

NL - De fotos afgebeeld in deze reportage zijn genomen in het werkkader van stedelijke fotografie of in het kader van een onderwerp van de actualiteit met, in de meeste gevallen, stilzwijgende of andere toestemming van de gefotografeerde personen.
Indien U meent dat uw afbeelding is gebruikt zonder uw toestemming en dat u geen enkel verband heeft met het voorgestelde publieke evenement, of dat u te herkenbaar bent afgebeeld en dat de foto u schade zou kunnen berokkenen, aarzel niet om contact met mij op te nemen via de redaktie van Indymedia teneinde een betere oplossing te vinden.

Gino