Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

President Nasheed van de Maladiven: “Over klimaatverandering valt niet te onderhandelen”

President Nasheed van de Maladiven: “Over klimaatverandering valt niet te onderhandelen”

Kopenhagen – Over tien jaar zullen de Maladiven het eerte koolstofneutrale land zijn op de wereld. De bezieler van die doelstelling is president Mohamed Nasheed, een man die zeer optimistisch is dat we de wereld kunnen redden.

Mohamed Nasheed.jpg

Foto van Marina Kelava

Mohamed Nasheed werd als een held onthaald toen hij de grote zaal van het KlimaForum binnenwandelde. Als president van de Maladiven is zijn plaats in Kopenhagen het Bella Center waar de officiële klimaattop doorgaat, maar gisteren nam hij tijd voor dialoog met de sociale en ecologische bewegingen.

Nasheed haalde de wereldpers met een ministerraad onder zee. Getooid in duikerspak en met zuurstofflessen op de rug tekende hij en twaalf ministers de declaratie 'SOS van de frontlinie'. De Maladiven is een archipel van meer dan duizend eilanden in de Indische Oceaan die bedreigd worden door de opwarming van de aarde. Als de zeespiegel nog veel zal stijgen, komt het voortbestaan van het land in gevaar. “

“Ik ben geen wetenschapper,” gaf de Mohamed Nasheed toe tijdens zijn toespraak in het KlimaForum, “maar ik weet wel dat je het met Moeder Aarde niet op een akkoordje kunt gooien. Daarom zullen de Maladiven het eerste koolstofneutrale land van de wereld worden. Over tien jaar zullen we volledig overgeschakeld zijn van olie naar 100% hernieuwbare energie. Zelfs van luchtvaart willen we afstappen tot wanneer er een manier bestaat om luchttransport te ontkoppelen van koolstof.”

De landen die nu beslissen om van hun koolstofeconomie af te stappen zullen volgens Nasheed de overwinnaars in de toekomst zijn. Om drie redenen wel: omdat ze zich bevrijden van de onvoorspelbare prijs van olie, omdat ze wel zullen varen bij een groene economie en omdat ze meer politiek aanzien zullen genieten in de wereld.

Hoewel de onderhandelingen in het Bella Center alles behalve gesmeerd lopen, blijft Nasheed optimistisch over een goede afloop van de klimaatonderhandelingen. “Sommigen zeggen dat we de klimaatveranderingen onmogelijk kunnen stoppen en dat onze inspanningen geen zin hebben. Maar wij weigeren de moed op te geven. Het is niet de eerste keer dat we tegen beter weten in verderzetten en winnen.” Hiermee verwijst hij naar zijn jarenlange gevangenschap en naar de strijd om vrijheid en democratie in zijn land. Mohamed Nasheed is de eerste democratisch verkozen president in de geschiedenis van de Maladiven.

“Nu staan we opnieuw voor een nieuwe schijnbaar onmogelijke taak: de wereld redden van klimaatverandering. Ik ben zeer optimistisch dat we daarin kunnen slagen. Er is maar één getal voor nodig: 'Drie – Vijf – Nul'.” 350 slaat op de concentratie koolstofdioxide (CO2) die de atmosfeer maximaal mag bevatten zonder grote gevolgen voor de stabiliteit van het leven op aarde. Tweehonderd jaar geleden, voordat de mens massaal steenkool en olie gebruikte als energiebron en motor van ontwikkeling, bedroeg de concentratie slechts 275 ppm (parts per million). Tegenwoordig is de concentratie 390 ppm en ze neemt nog steeds toe. De Maladiven doen er alles aan om 350 ppm op de agenda te zetten in Kopenhagen.

“Ik hoop dat er een bindend verdrag komt met drastische koolstofreducties. Als je de reductiedoelstellingen die al de landen aankondigen bij elkaar optelt komen we er niet. De steun van alle landen is nodig. Klimaatverandering maakt geen opdeling van Noord-Zuid of West-Oost, we hebben allemaal de verplichting om gezamenlijk te wereld te redden. Wereldleiders moeten leiden en hun kiezers duidelijk maken dat dit noodzakelijk is. Want als we verder gaan met business as usual, zal het zeer moeilijk zijn voor mijn land om het hoofd boven water te houden.”

P1050363.JPG
P1050337.JPG