Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Kopenhagen in de mist

Kopenhagen in de mist

KOPENHAGEN – Met het einde in zicht nemen de spanningen in Kopenhagen alleen maar toe. Een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid buiten het Bella Center, een sit-in van ngo's binnen. Rijke landen en arme landen zitten nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. De klimaattop lijkt stilaan op een zinkend schip.

20091216_5396.jpg

Foto van Jan LiEtaert

Nog voor dageraad verzamelden honderden mensen aan de ingang van een metrostation in Kopenhagen. Ze maakten zich klaar voor een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Het moment was aangebroken om het Bella Centrum binnen te dringen en een alternatief akkoord op tafel te leggen met 'klimaatrechtvaardigheid' en 'klimaatschuld' als centrale begrippen. Hoewel er een lage opkomst verwacht werd -omdat de politie het afgelopen weekend zo repressief heeft opgetreden- waren de actievoerders toch met zo'n 2500-tal toen ze zich in een massief blok naar de klimaatconferentie begaven.

Valse klimaatoplossingen
Drie moedige vrouwen uit Zuid-Amerika liepen op kop. Eén van hen heet Leonor Viloria. Zij is naar Kopenhagen gekomen omdat de mensen uit haar gemeenschap met geweld verdreven worden om plaats te maken voor een mega windmolenpark. De windenergie zal dienen voor de ontginning van de grootste open steenkoolmijn in de wereld. Dit project wordt gefinancierd door rijke landen die hun uitstoot van broeikasgassen onvoldoende kunnen reduceren. Clean Development Mechanisms zoals het Jepirachi-windmolenpark in Colombia laten toe dat rijke landen hun Kyoto-doelstellingen in het buitenland realiseren.

Maar dit soort praktijken willen de actievoerders dus niet. “In het Bella Center worden valse oplossingen voor de klimaatverandering vastgelegd,” was een vaak gehoorde rechtvaardiging voor hun burgerlijke ongehoorzaamheid.

Pepperspray
De ordediensten werden nerveus en probeerde de menigte op alle mogelijke manieren uit elkaar te drijven en op te pakken. Maar de actievoerders bewogen zich als één solide lichaam, langzaam maar zeker naar het Bella Center. De provocaties van de politie namen toe naarmate de bestemming dichterbij kwam, maar het verzet van de actievoerders bleef geweldloos tot de allerlaatste rechte lijn.

Toen de solide massa het politiefront probeerde te passeren brak het geweld los. De ordediensten deelden kloppen uit en spoten willekeurig met pepperspray in de menigte. (Een grote bruine kwak van het spul kwam ook in mijn ogen terecht.)

Ngo's buitenspel
Ook in het Bella Center rommelt er van alles. De toegang voor onafhankelijke waarnemers werd beperkt. Vorige week werden er 15.000 pasjes uitgereikt voor ngo's, maar vandaag mochten maar 1000 mensen binnen.

Leden van een aantal milieu-organisaties hielden een sit-in in het Bella Center om hun ongenoegen te uiten. Volgens David Heller van Friends of the Earth waren ze met ongeveer tweehonderd. Ze werden buitengezet en hun accreditatie werd ingetrokken. Magda Stoczkiewicz, de voorzitter van Friends of the Earth Europa reageerde boos: “Wij zullen ons niet de mond laten snoeren. We blijven druk uitoefenen op rijke landen zodat ze zich verbinden tot drastische emissiereducties en hun deel betalen van de noodzakelijke klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden.” Ook Avaaz en Via Campesina werden aan de deur gezet.

De onderhandelingen falen
De onderhandelingen zelf lopen ook al niet zeer vlot. Toch zegt Yvo De Boer, voorzitter van het VN-Klimaatbureau in een interview: “Ik geloof er nog in, met enige moeite.” Hij denkt dat een akkoord mogelijk is wanneer de 150 regeringsleiders komen. Volgens De Boer is er al vooruitgang geboekt op een aantal technische punten, maar hij geeft toe dat de belangrijke politieke vraagstukken nog steeds open liggen. Over reductiedoelstellingen en over financiering staan ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden nog steeds lijnrecht tegenover elkaar.

Dat bleek vandaag nog maar eens. Toen de Deense premier Rasmussen een nieuw ontwerptekst aankondigde, zei hij: “Ik denk dat wereld verwacht dat we een akkoord bereiken over klimaatverandering.” Maar dat voorstel botste meteen op tegenstand in het Zuiden. “Het is niet respectvol voor ons,” zei een onderhandelaar van Soedan. “We willen geen akkoord aanvaarden dat uit het niets komt.” Angelica Navarro, de Boliviaanse onderhandelaar die al vaker haar ongenoegen over de onderhandelingen heeft laten uitschijnen reageerde: “Totaal onaanvaardbaar.”

En zo blijven de spanningen in en rond het Bella Center toenemen. De vraag is maar of er nog tijd genoeg is om de onderhandelingen te redden, want het einde van de klimaattop komt snel dichterbij. WWF waarschuwt dat met de engagementen die momenteel op tafel liggen het mogelijk is dat de temperatuur tot vier graden Celcius zal stijgen boven de pre-industriële temperatuur en dat is een recept voor een catastrofe.

“De druk is zeer groot en het begint stilaan volstrekt onaanvaardbaar te worden dat de wereldgemeenschap niet in staat is om een probleem dat zo belangrijk is op een doortastende wijze aan te pakken. Dat neigt naar een fundamenteel politiek institutioneel onvermogen,” zei Hans Bruyninckx, de voorzitter van Bond Beter Leefmilieu in een interview met Indymedia.be in de aanloop van de klimaattop. Er zijn nog twee dagen om te bewijzen dat de wereldgemeenschap het wel kan.