Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Landbouwactiedag voor verandering van het voedselsysteem

Landbouwactiedag voor verandering van het voedselsysteem

Kopenhagen -- Enkele honderden activisten voerden dinsdag 15 december een landbouwactie in de binnenstad van Kopenhagen onder de slogans 'no climate change but foodsystem change'en 'food not agrofuel'. Landbouw wordt amper besproken op het klimaattop terwijl het volgens de actievoerders een belangrijk thema is. De industriële landbouw zorgt voor veel Co2 uitstoot en is ook nefast voor de kleine boeren in het Zuiden. Industrieel geproduceerd voedsel wordt in het Zuiden gemaakt en naar het Noorden geëxporteerd. Kleine lokale boeren moeten ondersteund worden om hun eigen voedsel te produceren onafhankelijk van het Noorden. Kleinschalige productie is volgens de activisten ook beter tegen de klimaatopwarming.

agricultural+day+(30).JPG

Foto Kristen Bakas

De betoging ging langs vier symbolische bedrijven waar telkens kort een actie werd gehouden rond de impact van industriële landbouw. Aan elk bedrijf werd kort een halte gehouden. In de conferentieruimte hebben de wereldleiders het volgens de activisten enkel over landbouw als het over koolstofhandel gaat.

De eerste stop was voor de Deense Suikerfabriek. De activisten hielden kort een zogenaamde Geenwashing actie. Vuilniszakken met afval werden voor de fabriek uitgekieperd en onderzocht. Daarna werd het afval met een groene doek opgepoetst terwijl de activisten 'greenwashing is brainwashing' riepen. "Dit is symbolisch wat bedrijven doen, zegt Zoë van Young Friends of The Earth. "Ze produceren op een milieuvervuilende manier, milieuvervuilende producten of buiten hun werknemers uit in het Zuiden. Maar ze proberen zich bij ons een groen imago te geven via reclamecampagnes. Omdat duurzaamheid heel erg in is willen bedrijven er zich mee identificeren maar inhoudelijk veranderen ze niets," zegt Zoë.

De tweede actie vond plaats voor een Deense supermarktketen 'Netto'. Hier was het doel om vooral consumenten te sensibiliseren over de uitbuiting van boeren. Deze worden door grote concerns verplicht om hun producten aan heel lage prijzen te verkopen maar de prijzen in de supermarkt worden niet verlaagd. De supermarktketens maken meer winst op de kap van de boeren. De Nederlandse volkskeuken Rampenplan deelde gratis soep en broodjes uit.

De derde actie ging over biobrandstoffen met een symbolisch halte voor het bedrijf Shell. Shell staat symbool voor vervuilende olie ontginning en het schenden van de rechten van de inheemse volkeren zoals in Nigeria. Ook de zogenaamde biobrandstoffen die de activisten liever agrobrandstoffen noemen zorgen voor veel schade. Om deze te verbouwen worden hele jungles ontbost in Brazilië en wordt er veel pesticide gebruikt. Dit heeft schadelijke gevolgen voor het milieu en voor de inheemse bevolking. Biobrandstof word vaak voorgesteld als milieuvriendelijk terwijl ze alles behalve milieuvriendelijk zijn vinden de activisten.

Bij de laatste stop klommen enkele activisten op de stelling van een Deense industriële veevoederbedrijf. De bedoeling was om de film 'Killing fields' te projecten. Maar de hevige sneeuw heeft dat verhinderd. "De film 'Killing fields' toont hoe de sojaproductie in Paraguay hele inheemse gemeenschappen vernietigd. De soja wordt meestal in Latijns Amerika geteeld maar wordt gebruikt als veevoeder in het westen. Het dient dus als zuurstof voor onze vleesindustrie," zegt Nick van Frieds of The Earth.

JL_COP_151209_0001.jpg

Clair van La Via Campesina Frankrijk

"We willen met deze actie de aandacht vestigen op onze eis voor een verandering van het huidige industriële voedselsysteem. Deze is niet duurzaam en schend de mensenrechten en landrechten van de inheemse volkeren. Voor bijvoorbeeld de massale productie van soja, palmolie en mais wordt massaal ontbost en wordt landbouwgrond van inheemse boeren ingepalmd. Dit moet drastisch ingeperkt worden. Zo komt er terug landbouwgrond vrij voor voedselproductie. Soja wordt bijvoorbeeld massaal geproduceerd op ontboste grond en getransporteerd naar o.a Denemarken om varkens te voederen. Terwijl men in de plaats van één varken tien keer meer mensen voederen. Veeteelt is inefficiënt en moet verminderd worden. Als men dat niet doet dan zal er niet genoeg voedsel zijn voor iedereen en zal er sociale en politiek onrust komen."

Of kleinschalige lokale bedrijven de miljarden mensen in de wereld kunnen voeden?
"Ja dat kan zeker, zegt Clair. het voedsel moet beter verdeeld worden en mensen moeten lokaal en seizoen gebonden voedsel eten. Kleinschalige landbouw is ook goed tegen de opwarming van de aarde en is ook productiever dan industriële landbouw. Het is efficiënter omdat het minder getransporteerd moet worden. Dus zowel, economisch als sociaal is het beter. Het zorgt voor meer tewerkstelling en is ook veel gezonder voor de consument. Men kan trouwens zelfs in stedelijke gebieden aan kleinschalige landbouw doen."

JL_COP_151209_0003.jpg

Richard uit New Jerseu, VS

"Er zijn verschillende bedrijven zoals Bayer en Monsanto die zaden patenteren. Ze spannen rechtszaken aan tegen landbouwers of kopen boeren om, om hun genetisch gemanipuleerde zaden te gebruiken. De boeren moeten ook bij hen pesticide kopen. Deze round up pesticide vernietigt alles behalve de zaden van Monsanto. Na een oogst is je grond compleet uitgeput. Ze vertellen niet over de genetische manipulatie. Daarnaast zorgt industriële landbouw ook voor minder tewerkstelling. Ze gebruiken meer machines om de gewassen te bewerken. "

JL_COP_151209_0008.jpg

Leen van Aseed

Leen komt uit België maar werkt voor de Nederlandse organisatie Aseed die deze landboactiedag in elkaar hebben gestoken. "Aseed heeft vandaag deze actie georganiseerd samen met La Via Campesina en met steun van Friends of the Earth. "We willen met deze actie extra aandacht vestigen op de impact van industriële landbouw op klimaatverandering. Op de Klimaattop worden er veel schijnoplossingen voorgesteld als oplossing van de klimaatcrisis. Maar deze voorstellen hebben een enorme impact op vooral kleinschalige boeren in het Zuiden."

JL_COP_151209_0004.jpg

Kasper uit Denemarken

"Ik ben van Animals Alliance. We willen de vegan lifestyle promoten. Het is gezonder en beter voor het milieu. De vleesconsumptie zorgt voor twintig procent meer Co2-uitstoot. En grond die normaal gebruikt wordt voor voedselproductie wordt nu aangewend voor veevoeder."

JL_COP_151209_0005.jpg

Anna uit Berlijn

"Ik ben gekant tegen de industriële landbouw. Die is volgens mij heel vervuilend en kleine boeren kunnen er nooit mee concurreren. Er moet meer steun zijn voor biologische en lokale landbouw. Ik eet zelf geen vlees en geen zuivelproducten. Het is onwaarschijnlijk dat er een industrie bestaat die dieren doodt."

JL_COP_151209_0006.jpg

Jan Juffermans uit Nederland

"Ik kom uit Nederland en ben van de organisatie de Kleine Aarde. We ijveren al dertig jaar voor biologische landbouw. Het hoeft voor mij niet allemaal kleinschalig maar wel biologisch. We pleiten ook voor minder vleesconsumptie en minder zuivel. Vlees en zuivel zijn verantwoordelijk voor een gedeelte van de klimaatverandering. Het vergt heel veel land en water. Met de groeiende bevolking kunnen we het niet meer maken om zoveel te verbruiken als we nu doen. We eten trouwens in Europa nu al dubbel zoveel dan we nodig hebben. Daarnaast moeten we minder energie verbruiken en minder vliegen om onze ecologische voetafdruk te verlagen."

JL_COP_151209_0009.jpg

Nick van Friends of the Earth international

"Volgens sommige onderzoekers zou industriële landbouw zelfs verantwoordelijk zijn voor een Co2 uitstoot tot 60 procent. Op de klimaattop worden de effecten van industriële landbouw erken omwille van de financiële belangen die op het spel staan voor de industriële landen. Ze willen zowel de winsten als de subsidies voor hun nationale landbouwindustrie beschermen. Het is een heel moeilijke onderwerp om te benaderen. Maar de topic staat volgens ons niet hoog genoeg op de agenda. Men geeft valse oplossingen zoals koolstofhandel. Van onderuit zetten we het alvast op de agenda en we gaan er ook na de top met verschillende organisaties campagne rond voeren op het niveau van de bewegingen maar ook de politiek toe. We willen meer druk uitoefenen op overheden om de manier waarop ze het landbouwbeleid ondersteunen en financieren te herbekijken."