Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"De klimaatcrisis moet opgelost worden buiten de vrije markt"

"De klimaatcrisis moet opgelost worden buiten de vrije markt"

KOPENHAGEN -- Op de landbouwactiedag kwamen we Alejandro Ferdona tegen uit Colombia. Hij is er actief bij Via Campesina. Hij is samen met een 40-tal andere Via Campesina-activisten uit het Zuiden uitgenodigd door een Zwitserse organisatie om naar de Klimaattop te komen. "We zijn gekomen met twee bussen vanuit Genève. We voerden er eerste actie aan de hoofdzetel van de Wereldhandelsorganisatie daarna vertrokken we met twee bussen naar Kopenhagen. We willen het verband tussen de vrije markt en de klimaatcrisis aanklagen. Zo is de Europese vertegenwoordiger van de Wereldhandelsorganisatie dezelfde die Europa vertegenwoordigd op de Klimaattop"

JL_COP_151209_0010.jpg

Op welke manier is de vrije markt verantwoordelijk voor de klimaatcrisis?
Het verband wordt steeds groter. Landbouw wordt meer en meer bepaald door de vrije markt. De vrije markt privatiseert het leven. Zo is er de privatiseren van de zaden door de multinationals als Monsanto en Cargill die de soevereiniteit van het volk niet erkennen. Daardoor kunnen de mensen traditionele vormen van landbouw niet meer uitvoeren. Multinationals creëren eigendomsrechten. Op die manier versterkt de industriële landbouw de klimaatverandering. Wouden die de koolstofuitstoot gedeeltelijk opvangen, worden omgehakt. Bodems raken uitgeput. Deze vorm van industriële landbouw creëert steeds meer slachtoffers."

Vandaag is de actie vooral gericht tegen de industriële landbouw, Wat is er mis mee?
"Het model van industriële landbouw is een totale fiasco. Multinationals verbouwen meer monoculturen; meer plantages van soja, rietsuiker, Afrikaanse palm, etc. Deze gewassen worden niet verwerkt tot voedsel maar onder meer gebruikt om agrobrandstoffen mee te maken of als veevoeder.

Dit soort bedrijven opereren bij ons in het Zuiden. In het Noorden hebben ze enkel hun hoofdzetel en het kapitaal. Ze ontbossen, nemen gemeenschapsgrond af van inheemse volkeren en ze putten de bodem uit. Maar dat interesseert hen niet. Ze zijn enkel geïnteresseerd in de opbrengsten en andere economische belangen. Ze vinden het niet erg dat het water verloren gaat dat de bodem verloren gaat, dat het leven verloren gaat. Ze lappen het zelfbeschikkingsrecht van de gemeenschappen in het zuiden aan hun laars.

Daarnaast zijn er de ngo's als WWF die aan greenwashing doen door de producten van deze bedrijven een groen label te geven. zo kunnen die multinationals mooier voor de dag komen. Terwijl ze in werkelijkheid de rechten van de gemeenschappen en de milieuwetgeving met de voeten treden."

Wat vind je van de klimaatonderhandelingen die momenteel bezig zijn?
"Het proces dat zich voordoet in het Bella Center is illegitiem omdat ze met valse oplossingen afkomen. Daarom hebben de inheemse volkeren zich gemobiliseerd om naar Denemarken te komen om zicht te verzetten. Ze respecteren de rechten niet van de inheemse gemeenschappen.

Ze stellen agrobrandstoffen voor als oplossing. Ze stellen monoculturen voor als opslagplaatsen voor koolstof. Ze stellen ook REDD voor, om door middel van de markt zogezegd de wouden te beschermen in het Zuiden. De onderhandelingen die zich binnen voordien zijn een uitwisseling van zakelijke belangen. Er is geen politieke wil om de crisis op te lossen.

De landen uit het noorden wijzen met het vingertje naar het Zuiden dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar het zijn de landen van het Noorden die de spelregels bepalen. Het zijn de geïndustrialiseerde landen die deze crisis veroorzaakt hebben. Zij hebben een historische schuld af te lossen aan de landen van het Zuiden.

Maar die klimaatschuld is nog niet erkent en tijdens deze top zal dat wellicht ook niet gebeuren. Niets van wat er in de officiële onderhandelingen aan bod komt zal ten goede komt aan de landen van het Zuiden. En er zal ook niets uitkomen dat de klimaatcrisis echt gaat oplossen."

Welke oplossingen zijn er volgens jou?
Er moeten echte oplossingen komen. Deze crisis heeft te maken met het gebruik van fossiele brandstoffen daarom moeten ze afnemen. Maar op de juiste manier niet zoals hier op de Klimaattop wordt voorgesteld. De geïndustrialiseerde landen moeten hun consumptie aanpassen en hun uitstoot echt reduceren, niet met valse cijfers.

De olie moet onder de grond blijven. Een ander voorstel is dat we zelf de wouden willen conserveren. Ze moeten de rechten van de inheemse volkeren erkennen. Zij zijn diegenen die de wouden kennen en al duizenden jaren beschermen. Deze taak mag niet gedaan worden door bedrijven of ngo's. Het kan niet zijn dat de markt moet instaan voor natuurbehoud. Daarom moet de klimaatcrisis opgeloste worden buiten de vrije markt. Het is de vrije markt die de klimaatcrisis heeft veroorzaakt."