Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Kafka in Kopenhagen

Kafka in Kopenhagen

Zoals enigszins werd gevreesd voor de start van COP15 in Kopenhagen, heeft een onderhandelingsronde van twee jaar, inclusief twee weken topoverleg in de Deense hoofdstad, een muis gebaard.

Het uiteindelijk afgewongen 'Akkoord van Kopenhagen' is een flink staaltje van surrealisme. Men is niet veel verder geraakt dan te erkennen dat de opwarming van de aarde een belangrijke uitdaging vormt en dat de 2°C-opwarmingsgrens "zou moeten worden gerespecteerd", om dan uiteindelijk geen enkel cijfer naar voren te schuiven inzake mitigatiedoelstellingen voor 2020 en 2050. Dit is beschamend.

Over de oorzaken van het falen van COP15 zal nog veel geschreven en gesproken worden. Enkele elementen zijn alvast de volgende: de overwinning van het kortetermijndenken, de niet te dichten kloven tussen de rijke en de arme landen, tussen de VS en de EU, tussen de niet zo arme ontwikkelingslanden en de echt heel arme ontwikkelingslanden, het rabiate klimaatscepticisme in de VS waardoor Obama's handen gebonden waren, de onwil van Obama om zijn eigen politieke loopbaan in het gewicht te gooien, en bovenal het onvermogen van rijke landen om economische welvaart te herdefiniëren in functie van een transitie naar een duurzame, rechtvaardige en stabiele economie.

Hoe moet het nu verder? Niemand weet het. Het is alleszins duidelijk dat de huidige manier van onderhandelen aan het eind van zijn Latijn zit. Het is wellicht wachten tot Obama's klimaatwet in de VS gestemd wordt vooraleer andere machtige spelers bereid zullen zijn water in de wijn te doen. De hamvraag is echter: hoe lang kan men nog wachten vooraleer een stringent klimaatbeleid te implementeren? Met het klimaat valt immers niet te onderhandelen. Laat echter de ontgoocheling van Kopenhagen geen beletsel zijn om van onderop, overal ter wereld, concrete maatregelen te installeren, alleen al omwille van het feit dat een klimaatbeleid vele 'secundaire voordelen' (jobs, energieautonomie, lagere gezondheidskosten) hier en nu oplevert, los van het effect op de langere termijn inzake klimaatstabilisatie.

Kunst

Je kunt toch tegenwoordig overal een kunstkerstboom kopen?

Kafka in Kopenhagen

Helemaal akkoord. De enige vraag is of het ook strategisch verstandig was geweest voor Obama om nu al zijn carrière op het spel te zetten(zonder hem eeuwig het voordeel van de twijfel te willen geven, de tijd dringt uiteraard). Laten we hopen dat hij weet wat hij doet. By the way: nog nooit zo'n vertwijfelde Obama gezien als in zijn laatste toespraak na de mislukte top.
Bob Vandendriessche

Het is inderdaad spijtig en

Het is inderdaad spijtig en bedroevend dat er niet meer is uitgekomen in Kopenhagen, maar hoe erg de toestand ook is, toch ben ik optimistisch. In gans mijn leven is er nooit zoveel over het milieu gesproken en geschreven als nu. Duizenden leiders van alle landen van de wereld waren dagen bijeen om te discussiëren over het milieu en onze wereld. Meer en meer mensen geraken overtuigd hoe slecht het met het milieu gaat en ook dat we er iets kunnen aan doen. Dit alles kan niet worden teruggeschroefd en zal in de komende jaren zijn stempel drukken en wel tot goede akkoorden leiden. Veel is te danken aan mensen zoals Tom Jones en anderen die dagelijks iedereen informeren en proberen te motiveren en aantonen dat een andere wereld mogelijk is.