Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Kopenhagen: "Exterminate all the brutes… "

Kopenhagen: "Exterminate all the brutes… "

Met de besluiten van Kopenhagen hebben de rijke landen opnieuw een groot deel van de wereldbevolking ter dood veroordeeld.

Niemand die het vandaag nog zou durven zeggen natuurlijk. We geloven in mensenrechten, we stellen dat alle mensen evenwaardig zijn, we beweren dat we arme landen en arme mensen helpen met ontwikkelingshulp. En we hopen dat het stilaan beter zal gaan, dat is, als die arme landen tenminste zouden geloven dat ook zij een verantwoordelijkheid dragen, dat er geen corruptie mag zijn, dat de democratie moet worden gerespecteerd, dat de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen.

Het is een prachtig discours. We willen het geloven. Maar we weten dat het niet klopt. Want we doen precies het omgekeerde van wat we zeggen. We laten mensen kreperen.

Wie zijn ‘we’? Het zijn de rijke landen, België incluis, landen die zijn verenigd in de Europese Unie of de OESO, landen die het voor het zeggen hebben in de Wereldbank en het IMF, landen die hun macht tonen in de WTO en … op de klimaatconferentie.

Daar is het weer gebeurd. Met de besluiten van Kopenhagen hebben de rijke landen opnieuw een groot deel van de wereldbevolking ter dood veroordeeld. Ze deden dat al eerder met de goedkeuring van de zogenaamde ‘millenniumdoelstellingen’, waarmee ze de helft van het miljard extreem arme mensen in de wereld willen redden. En de andere helft dus laten kreperen. En ze deden het al eerder: toen in het IMF de structurele aanpassingsprogramma’s werden goedgekeurd, waardoor niet alleen alle ontwikkelingsillusies van de arme landen in rook opgingen, maar waarmee ook honderden miljoenen mensen hun baan, hun inkomen en hun bestaanszekerheid verloren.

Vandaag bestrijden we de armoede en we redden het klimaat. Echt? Nee dus. Iedereen ziet ondertussen dat de armoedebestrijding een grote miskleun is. De extreme armoede in Afrika blijft groeien. De ongelijkheid neemt toe. Meer en meer mensen leven rond en net boven de armoedegrens. We maken kleurrijke statistieken en grafieken om te tonen wie ‘on track’ is met de millenniumdoelen. Niemand.

Klimaatafspraken zijn nog moeilijker te maken. Wetenschappers zeggen ons dat de CO2-uitstoot drastisch moet verminderen om de stijging van de temperatuur tot 2° C te beperken. En zeggen erbij dat 2° C gemiddeld wel 3,5 ° C in Afrika is. En dat 3,5 ° C in Afrika droogte en hongersnood betekent. Wat doen de rijke landen dan? Vage deals sluiten. Concrete doelstellingen achterwege laten. De schuld daarvoor aan ontwikkelingslanden geven. Miljoenen Afrikanen mogen kreperen.

Is dit kapitalisme? Jazeker. Is dit kortzichtigheid? Jazeker. Is dit moorddadig? Jazeker. Gaan deze politici rustig slapen vannacht? Jazeker. En wij, burgers van dit land. Wat doen wij? Komen we met zijn allen de straat op om te protesteren? Wel nee. Kleine eilandstaten mogen verdwijnen. Afrikanen mogen verhongeren. Voor de daklozen in onze steden vragen we liefdadigheid. Mensenrechten?

In Kopenhagen zei Hugo Chavez dit: Kopenhagen moet een begin zijn, het begin van een geslaagd massaal en verstandig protest. Het begin van de macht van al diegenen die niet willen kreperen. Want niet onze planeet zal het slachtoffer van de klimaatopwarming zijn, wel de mensheid. De zwarte en arme mensheid eerst. De anderen nadien. “Exterminate all the brutes” zei Mr. Kurtz. Men zegt dat hij gek was geworden.

De agenda van Kopenhagen

Op de agenda van Kopenhagen stond geen “klimaatakkoord” maar zoals JP Van Ypersele, Vice chairman van de IPCC, verklaart: “ Ik ben niet zo ontgoocheld. Er is een bazis gelegd om nieuwe wetgeving nationaal en internationaal te implementeren in de komende maanden en jaren.” En dat is dus de eigenlijke agenda. In een tanende liberaal- kapitalistische omgeving, waar alles om (groot)geld draait, is het erg naief om plots menselijke rechtvaardigheid of bezorgdheid om het milieu te verwachten. Veel meer dan een winstgevende “brand” is de “groene economie” niet. Leren we dan niets uit het verleden?
Wat die wetgeving inhoudt is ook duidelijk: CO2-taks over de gehele wereld, want CO2 is de grote boosdoener. ( wetenschappelijk bewezen !!!! ) Kopenhagen was de hoogmis van de mantra van “Man-made-climate-change” en het buitensporige optreden van de politie en de eindeloze rij aan incidenten hebben de nodige publieksaandacht verzekerd. De vele zeker goedbedoelende en edelmoedige milieu-activisten zijn nog meer gesterkt in hun overtuiging.
Als mensen zijn we allemaal een inherent deel van de natuur waarbij ons welbevinden rechtstreeks bepaald wordt door onze zorg voor en omgang met de natuur. Door ons te laten herleiden tot “consumenten ” verstoren we onherstelbaar(?) onze relatie met de natuur. Een herstel is niet te verwachten binnen het liberaal-kapitalisme, waarin alles te koop is, tot en met “ wetenschap”.
Volgende agendapunt van de UN: In december 2009 wordt de Codex Alimentarius door de WHO ( kennen we van A/H1N1 pandemie ) goedgekeurd die onder het voorwendsel van voedselveiligheid, de hele wereldvoedselproductie en handel drastisch wijzigen met katastrofale gevolgen.
http://www.youtube.com/CodexAlim
http://citizensinactionbelgium.ning.com/group/codexalimentarius

Aan te bevelen intervieuw vanop de klimaattop van Kopenhagen:
Bolivian President Evo Morales on Climate Debt, Capitalism, Why He Wants a Tribunal for Climate Justice and Much More

werkende link