Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ACV-jongeren vrezen "verloren generatie"

ACV-jongeren vrezen "verloren generatie"

BRUSSEL -- De jongeren van de christelijke vakbond ACV boden op "verloren maandag" een worstenbroodje (een Antwerpse traditie op de eerste maandag na Driekoningen) aan aan premier Leterme. Nu de jeugdwerkloosheid een enorme sprong maakt, willen zij dat de regering er alles aan doet om te vermijden dat de huidige jongeren een "verloren generatie" worden.

Verloren maandag 4.jpg

(foto ACV)

Het waren geen vrolijke cijfers waarmee Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters vorige week naar buiten kwam. De jeugdwerkloosheid (-25 jaar) steeg vorig jaar met 32,2%. Bijna 50.000 Vlaamse jongeren vinden geen job. "Dat zijn jongeren die niet eens de kans krijgen om een eerste werkervaring op te doen. Wij zijn bang dat er opnieuw een verloren generatie zit aan te komen", zegt Elke Oeyen van ACV-jongeren.

De ACV-jongeren drongen er bij premier Yves Leterme op aan om de nodige maatregelen te nemen zodat jongeren aan een eerste baan geholpen worden. Premier Leterme wees op de anticrisismaatregelen die de regering al neemt. "Die maatregelen, zoals de tijdelijke werkloosheid die er nu ook is voor bedienden, geven bedrijven wat ademruimte zodat ze niet meteen overgaan tot ontslagen. De regering gaf jongeren ook een rugzakje zodat het makkelijker wordt om hen aan te werven", zegt Leterme. De premier wees er ook op dat ook 2010 een moeilijk jaar wordt. "We moeten ons voorbereiden op zeer slecht nieuws."

Volgens Elke Oeyen van ACV-jongeren zijn er meer structurele maatregelen nodig. "Het systeem van tijdelijke werkloosheid is geen oplossing voor jongeren die geen enkele kans krijgen op de arbeidsmarkt", aldus Oeyen. "In plaats van bijvoorbeeld allerlei afwijkingen toe te staan voor het systeem van de startbanen zou de regering dat systeem beter stimuleren."

De ACV-jongeren komen zelf nog niet met een uitgebreide eisenbundel op de proppen. Elke Oeyen: "De komende drie maanden willen we zoveel mogelijk jongeren bevragen over hoe zij de crisis beleven. De resultaten van die enquête worden voorgesteld op ons jongerenweekend eind april in Bokrijk."

Trends
Hans Mangelschots van ACV-Kempen begeleidt jongeren. "Wij proberen jongeren assertief te maken. Bijvoorbeeld door hen te leren solliciteren. Jongeren zijn vaak onterecht heel onzeker voor een sollicitatie."

Mangelschots ziet ook al enkele trends. "Tijdens de voorbije hoogconjunctuur genoten de jobhopers van hun vrijheid. In crisistijd bestaat die vrijheid niet. Als er tien werkgevers op je CV staan, biedt dat niet meteen een beeld van standvastigheid. Dat kan een nadeel zijn als je nu solliciteert. Ik merk ook dat uitzendarbeid niet altijd als een meerwaarde wordt gezien op een CV. Nochtans begint 2 op 5 jongeren aan hun loopbaan via interim. Maar net die interims zijn het eerste slachtoffer van de crisis."