Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vakbonden organiseren vrijdag mars voor werk

Vakbonden organiseren vrijdag mars voor werk

BRUSSEL -- Na de reeks sociale drama's van de voorbije weken trekken de vakbonden de straat op. Volgende week vrijdag organiseren ABVV, ACV en ACLVB in Brussel een mars voor werk, respect en sociale rechtvaardigheid.

“In alle sectoren en regio’s treffen zware herstructureringen duizenden werknemers. Met bovenop vele individuele ontslagen in KMO’s. Onze werknemers zijn het slachtoffer van de financiële en economische crisis. De oorzaken: ongereguleerd kapitalisme, losgeslagen speculanten, hebzucht van management, maatschappelijk onverantwoord ondernemen, … Als werknemers nemen we dit niet langer. Wij eisen een gereguleerde en duurzame economie. Een rechtvaardige maatschappij gestoeld op waardige jobs.”

Dat schrijven de vakbonden in een gemeenschappelijk persbericht. De vakbonden eisen ondermeer dat “het schaamteloos dumpen van werknemers” stopt en dat er meer jobs komen voor jongeren en werklozen. Zij vragen ook dat er geen overheidssteun meer gegeven wordt aan bedrijven zonder dat daar voorwaarden inzake behoud en creatie van jobs verbonden worden.

Ze willen tenslotte ook een betere begeleiding van werklozen en een opschorting van het systeem van controle op de beschikbaarheid van werkzoekenden, “in afwachting van een grondige hervorming van dit systeem.”

De vakbonden melden ook nog dat alle democratische organisaties die de eisen kunnen onderschrijven welkom zijn op de mars.

De betoging begint om tien uur. Het aangevraagde parcours leidt van het Schumanplein naar het Rogierplein.