Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vakbonden reageren afwijzend op "pamflet" van werkgevers

Vakbonden reageren afwijzend op "pamflet" van werkgevers

BRUSSEL -- Het 'Laat ons ondernemen'-manifest van de werkgevers wordt niet meteen op applaus onthaald bij de vakbonden. “Geen basis voor een ernstige discussie”, reageert het ABVV. De bediendevakbonden zien in de werkgeversvoorstellen rond het eenheidsstatuut voor bedienden en arbeiders een “drastische achteruitgang”.

De socialistische vakbond ABVV is scherp voor de werkgevers. Het manifest dat te vinden is op de website www.laatonsondernemen.be doet het ABVV af als een “pamflet dat geenszins een basis vormt voor een ernstige discussie over een eco-solidaire relance en de omslag naar een duurzame en innovatieve economie, waar ons land behoeft aan heeft”.

Volgens het ABVV vertrekken de werkgevers van foute cijfers. Zo hebben ze het over de loonhandicap van 11 procent terwijl ze zelf het recentste verslag van Centrale Raad voor het Bedrijfsleven onderschreven hebben waarin sprake is van een loonafwijking van 3,6 procent.

Het ABVV wijst er ook fijntjes op dat ons land vooral achterop lijkt te hinken op terreinen waar de werkgevers iets kunnen aan doen: innovatie en vormingsinspanningen.

Dat de werkgevers ook de automatische indexering van de lonen en uitkering noemt als een handicap vindt het ABVV een “onaanvaardbare en onbegrijpelijke aanval op een aantal beschermingsmechanismen die belet hebben dat België nog dieper wegzonk in de recessie”.

De socialistische vakbond wil een ernstig gesprek over een innovatieve economie. “Dit is dringend. Er is geen tijd meer te verliezen met een foute concurrentieagenda”, aldus het ABVV. Volgens de vakbond komt de mars voor jobs van vrijdag op tijd.

De bediendebonden van ACV en ABVV schieten de voorstellen van de werkgevers rond een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden af. “Dit eenheidsstatuut, dat op alle werknemers van toepassing moet zijn, zou bestaan uit een opzegtermijn van een aantal weken per 5 dienstjaren, aangevuld met een premie, vrij van fiscale en parafiscale lasten. Dit betekent onvermijdelijk een drastische achteruitgang tav de nu bestaande opzegregeling voor bedienden.”

Zij herhalen hun eis voor een harmonisering naar boven. Dat houdt in dat de opzegtermijnen voor arbeiders (56 dagen voor een arbeider die 20 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt heeft) omhoog moeten.